مطالب توسط hamida

آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟ شواهد برگرفته از کارخانجات تولیدی در میشیگان

Do environmental audits improve long-term compliance? Evidence from manufacturing facilities in Michigan تاریخ: ۲۰۱۱ پایگاه: اسپیرینگر لینک دانلود اصل مقاله