مطالب توسط hamida

پروتکل کنترل نقل و انتقالات با پیمایش تطبیقی گذرگاه برای شبکه های بی سیم چند گرهی با ارتباط اینترنتی

TCP with gateway adaptive pacing for multihop wireless networks with Internet connectivity تاریخ: ۲۰۰۸ پایگاه:  الزویر لینک دانلود اصل مقاله