رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده فولادی دارای سیستم پانل برشی

Examination of DMT-based methods for evaluating the liquefaction potential of soils

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه:  اسپرینگر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: Journal of Zhejiang University SCIENCE A

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۱

تعداد صفحات فارسی: ۲۵

کد: ۵۰۰۰۴

چکیده فارسی

آزمون اتساع‌سنج از توان نهان و ثمربخش جهت ارزیابی پتانسیل آبگونه‌سازی خاک برخوردار است. در عمل، می‌بایست روش‌های موجود مبتنی بر اتساع‌سنجی برای ارزیابی پتانسیل آبگونه‌سازی را با دقت ارزیابی کنیم. آزمون اتساع سنج و آزمون نفوذ مخروطی را در نواحی دارای پتانسیل بالای آبگونه‌سازی بکار گرفتیم تا رو‌های ارزیابی آبگونه‌سازی اتساع‌سنجی را ارزیابی نماییم. بویژه آزمون اتساع‌سنجی و آزمون نفوذ مخروطی را همزمان در ۶ سایت بکار گرفتیم. بنابراین، به آسانی می‌توانیم نتایج آن آزمون‌ها را برای اعتبار بخشی به رو‌های مبتنی بر اتسا‌سنجی بکار گیریم. از پارامتر اتسا‌سنجی – شاخص تنش افقی – برای برآورد مقاومت آبگونه‌سازی خاک بر حسب نسبت مقاومت چرخه‌ای استفاده کردیم. نتایج آنالیز نشان می‌دهد روش‌های ارزیابی آبگونه‌سازی مبتنی بر شاخص تنش افقی م‌تواند نسبت مقاومت چرخه‌ای خاک را بیش از اندازه برآورد کند و بنابراین به برآورد بیش از اندازه عامل ایمنی در برابر آبگونه‌سازی بینجامد. همچنین، مقادیر اتساع‌سنجی و شاخص تنش افقی با استفاده از نسبت مقاومت چرخه‌ای و ضریب همبستگی بین اتسا‌ع‌سنجی و شاخص تنش افقی و نسبت مقاومت چرخه‌ای که پژوهش‌های پیشین بر آن تاکید داشت‌اند در مقایسه با برآوردهای میدانی، کوچکتراند. نتایج نشان می‌دهند بهتر است روش‌های موجود مبتنی بر اتساع‌سنجی جهت ارزیابی آبگونه‌سازی، بیشتر اعتبارسنجی شوند. 

چکیده انگلیسی

The flat dilatometer test (DMT) has the potential to be a useful tool in the evaluation of liquefaction potential of soils.In practice, it is necessary to carefully examine existing DMT-based methods for evaluating liquefaction potential. We conducted the DMT and cone penetration test (CPT) in high liquefaction potential areas to examine the existing DMT-based methods for liquefaction potential evaluation. Specifically, the DMT and CPT were conducted side-by-side at each of six in-situ sites, and thus it is feasible to utilize those test results to validate the existing DMT-based methods. The DMT parameter,horizontal stress index (KD), is used as an indicator for estimating liquefaction resistance of soils in terms of cyclic resistance ratio (CRR). The analysis results revealed that the existing KD-based liquefaction evaluation methods would overestimate the CRR of soils, which leads to overestimation of the factor of safety against liquefaction. Also, the estimations of DMT-KD values by using the CPT-qc as well as the correlation between DMT-KD and CPT-qc proposed by the previous studies would be significantly smaller than field measurements. The results reflected that further validation of the existing DMT-based methods for liquefaction evaluation is desirable

مشخصات استنادی

Kung, G. T. C., Lee, D. H., & Tsai, P. H. (2011). Examination of DMT-based methods for evaluating the liquefaction potential of soils. Journal of Zhejiang University SCIENCE A, 12(11), 807-817

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده فولادی دارای سیستم پانل برشی

مقاله “رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده فولادی دارای سیستم پانل برشی” در سال ۲۰۱۱ در مجله Journal of Zhejiang University SCIENCE A چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی اسپرینگر نمایه شده است. این مقاله به بررسی آزمون اتساع‌سنج، ارزیابی پتانسیل آبگونه‌سازی خاک، آزمون نفوذ مخروطی، شاخص تنش افقی و نسبت مقاومت چرخه‌ای پرداخته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *