پرسشنامه سرسختی شغلی مورنو و همکاران

پرسشنامه سرسختی شغلی مورنو و همکاران

/
همکاران ما در موسسه ایران تحقیق پرسشنامه سرسختی شغلی مورنو و همکاران را بر…
پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (3D-WS)

پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (۳D-WS)

/
بحث درباره ماهیت خرد دارای سابقه گسترده‌ای در میان فیلسوفان، متکلمان، شاعران و …
پرسشنامه تحریف شناختی بین فردی (ICDS)

پرسشنامه تحریف شناختی بین فردی (ICDS)

/
با توجه به رویکرد شناختی ـ رفتاری، افکاری که به‌عنوان باورهای …
پرسشنامه سازگاری هیجانی رابیو و همکاران (EAM)

پرسشنامه سازگاری هیجانی رابیو و همکاران (EAM)

/
سازگاری هیجانی که روان آزرده گرایی، تعادل هیجانی یا پایداری هیجان…
پرسشنامه هوش هیجانی صفت ـ فرم کودکان (TEIQue-CF)

پرسشنامه هوش هیجانی صفت ـ فرم کودکان (TEIQue-CF)

/
هوش هیجانی، جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط میان تفکر و هیجان…
پرسشنامه اضطراب سلامت (HAI-18)

پرسشنامه اضطراب سلامت (HAI-18)

/
با توجه به اینکه سلامت جسمانی برای زنده ماندن ضروری است، تعجب‌…
پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (AWBQ)پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (AWBQ)

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (AWBQ)

/
در مدل بهزیستی مدرسه سعی بر آن است که ابعاد مختلف بهزیستی در …
پرسشنامه حساسیت بین فردی (IPSM)

پرسشنامه حساسیت بین فردی (IPSM)

/
اگرچه حساسيت بين فردي در زمينه تعاملات اجتماعي توصيف شده است، اين اصطل…
پرسشنامه تصویرسازی ورزشی (SIQ)

پرسشنامه تصویرسازی ورزشی (SIQ)

/
مهارت‌های روانی توسط روانشناسان ورزشی به سه دسته مهارت‌های ر…
پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

/
همدلی یکی از تواناییهای هیجانی مهم است که نشانه‌ها و نمودهای آن…