پرسشنامه قدردانی یا سپاسگزاری

پرسشنامه قدردانی یا سپاسگزاری (GQ-6)

/
همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی پرسشنامه قدردانی…
پرسشنامه شایستگی مراقبت معنوی (SCCS)

پرسشنامه شایستگی مراقبت معنوی (SCCS)

/
مراقبت معنوی شامل مـداخلاتی از قبیـل در نظر داشتن اعتقادات معنوی بی…
پرسشنامه بخشودگی بین فردی (IFI-25)

پرسشنامه بخشودگی بین فردی (IFI-25)

/
پرسشنامه بخشودگی بین فردی (IFI-25) در سال‌های اخیر و برای پاس…
پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ)

پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ)

/
پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ) براساس تعریف ائتلاف ملی بی…
پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترايدز و فارنهام (TEIQue-ASF)

پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام (TEIQue-ASF)

/
در طول دو دهه گذشته، سازه هوش هیجانی در متون تعلیم و تربیت موردتو…
پرسشنامه هوش هیجانی پترايدز و فارنهام (TEIQue-SF)

پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (TEIQue-SF)

/
در چند دهه اخیر موضوع هوش هیجانی موردتوجه پژوهشگران و محققان قرارگرفته است.…
پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده (SIQ)

پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده (SIQ)

/
هوش معنوی از متغیرهای جدیدی است که در سال‌های اخیر حجم زیادی ا…
پروتکل مداخله بخشودگی درمانی گروهی

پروتکل مداخله بخشودگی درمانی گروهی

/
پس از اینکه روانشناسی مثبت گرا در سال 2000 توسط مارتین سلیگم…
پروتکل مداخله معنویت درمانی گروهی برای اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

پروتکل مداخله معنویت درمانی گروهی برای اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

/
در سال‌های اخیر استفاده از معنویت در روانشناسی افزایش یافته اس…
پرسشنامه سنجش میزان صبر

پرسشنامه سنجش میزان صبر

/
صبر یکی از آموزه‌های مهم دینی و از راهبردهای مقابله‌ای مذهبی د…