پرسشنامه رفتارهای اجتماعی انتظاری (ASBQ)

پرسشنامه رفتارهای اجتماعی انتظاری (ASBQ)

پردازش انتظاری مفرط یکی از ویژگی‌های متداول فوبی ـ اجتماعی یا اضطراب اجتماعی است. افراد مضطرب اجتماعی عنوان عنوان می‌کنند که بیشتر اوقات پیش‌بینی تعامل اجتماعی ترسناک آن‌ها را آزار می‌دهد، وضعیتی که از تجربه خود تعامل بدتر است. با وجود این که به تازگی، مدل‌های شناختی زیادی به توصیف انواع مختلف پردازشگری اطلاعات در طی تعاملات اجتماعی و پس از آن می‌پردازد، مطالاعات اندکی بر انتظار تمرکز کرده‌اند. مطالعه کلارک و ولز، یک استثنا است که عنوان می‌کند، فرآیندهای شناختی که افراد مضطرب اجتماعی قبل از موقعیت اجتماعی درگیر آن می‌شوند، باعث می‌شود تا اضطراب آنها بالا بماند. با وجود اینکه پردازش انتظاری باعث سطوح بالای اضطراب می‌شود، افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی همچنان از این راهبرد استفاده می‌کنند. پژوهشگران در توجیه این پدیده عنوان می‌کنند که افراد با اضطراب اجتماعی بالا در مورد توانایی خود در ایجاد برداشت خوب در دیگران نگران هستند و به توانایی خود در این زمینه اطمینان ندارند. بنابراین سعی می‌کنند که چگونگی پیشرفت یک تعامل را پیش‌بینی کرده و راهبردهایی که می‌تواند کمک کننده باشد، طراحی کنند. وقتی شروع به تفکر در مورد تعامل می‌کنند مضطرب می‌شوند. اضطراب باعث می‌شود اطلاعات منفی در مورد این که فکر می‌کنند از دید دیگران چگونه به نظر می‌رسند، به طور انتخابی بازیابی شود و باعث گردد که ترس‌هایشان تایید شود و اضطراب آنها افزایش یابد.

معرفی پرسشنامه رفتارهای اجتماعی انتظاری (ASBQ)

پرسشنامه رفتارهای اجتماعی انتظاری (ASBQ)  که توسط هنریچسن و کلارک در سال ۲۰۰۳ طراحی شده است. این پرسشنامه یک پرسشنامه ۱۲ آیتمی است که شامل دو خرده مقیاس آماده سازی و اجتناب می‌باشد.

 

نمره‌گذاری پرسشنامه رفتارهای اجتماعی انتظاری (ASBQ)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه رفتارهای اجتماعی انتظاری (ASBQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت دو زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه رفتارهای اجتماعی انتظاری (ASBQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه رفتارهای اجتماعی انتظاری (ASBQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه رفتارهای اجتماعی انتظاری (ASBQ)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری رفتارهای اجتماعی انتظاری

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران بشارت (TMPS)

پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران بشارت (TMPS)

برای آشنایی با پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران بشارت ابتدا باید با سازه کمال گرایی آشنا شد. در دهه‌های اخیر علاقه زیادی در بین نظریه‌پردازان و پژوهشگران برای بررسی سازه کمال‌گرایی به وجود آمده است. یکی از جامع‌ترین و پذیرفته‌ترین تعاریف از کمال‌گرایی توسط فراست و همکارانش ارائه شده است. آن‌ها کمال گرایی را به عنوان مجموعه‌ای از معیارهای بسیار بالا برای عملکرد که با خود ارزشیابی‌های منفی و انتقادی همراه است، تعریف کرده‌اند. هویت و فلت نیز معتقدند که کمال گرایی گرایش فرد به داشتن مجموعه‌ای از معیارهای بالا و افراطی و تمرکز بر شکست‌ها و نقص‌ها در عملکرد است. هویت و فلت رویکردی جامع برای تعریف و اندازه‌گیری کمال گرایی ارائه داده‌اند. در مدل آن‌ها کمال گرایی از سه بعد مجزا تشکیل شده است: ۱- کمال گرایی خودمدار ۲- کمال گرایی دیگر مدار ۳- کمال گرایی جامعه مدار.

معرفی پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران بشارت (TMPS)

پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران بشارت برای اندازه گیری این سه بعد کمال گرایی ساخته شد. بشارت در سال ۱۳۸۶ این پرسشنامه را که دارای ۳۰ سوال و سه زیرمقیاس برای اندازه گیری کمال گرایی خودمدار، دیگر مدار و جامعه مدار است طراحی کرد.

 

نمره گذاری پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران بشارت (TMPS)

در فایلی که توسط همکاران ما در موسسه ایران تحقیق آماده شده است نمره گذاری کامل این پرسشنامه به همراه نحوه محاسبه زیرمقیاس‌ها آمده است. همچنین روایی و پایایی این پرسشنامه نیز به همراه رفرنس معتبر ارائه شده است.

خرید و دانلود پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران بشارت (TMPS)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران بشارت از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران بشارت

۴- روایی و پایایی ایرانی رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری پرسشنامه

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه گرایش‌های اجتماعی مطلوب (PTM-R)

پرسشنامه گرایش‌های اجتماعی مطلوب (PTM-R)

رفتارهای اجتماعی مطلوب عبارت از اعمالی است که باهدف بهبود شرایط دریافت‌کننده کمک انجام می‌شود و انگیزه شخصی که مبادرت به چنین کاری می‌کند انجام تعهدات حرفه‌ای نیست، از طرفی دریافت‌کننده کمک انجام می‌شود و انگیزه شخصی که مبادرت به چنین کاری می‌کند انجام تعهدات حرفه‌ای نیست، از طرفی دریافت‌کننده کمک نیز یک سازمان نبوده بلکه یک انسان است. بر اساس مطالعات و پژوهش‌های انجام‌یافته تاکنون می‌توان چهار نوع رفتار اجتماعی مطلوب را معرفی نمود که عبارت‌اند از: رفتارهای اجتماعی مطلوب نوع‌دوستانه، رفتارهای اجتماعی مطلوب متابعت آمیز، رفتارهای اجتماعی مطلوب هیجانی و رفتارهای اجتماعی مطلوب جمعی. رفتارهای اجتماعی مطلوب نوع‌دوستانه تحت عنوان کمک داوطلبانه به دیگران به دلیل نگرانی نسبت به رفاه و نیازهای دیگران تعریف‌شده است که به‌واسطه پاسخگویی از روی همدردی، هنجارها و اصول درون‌سازی شده ثابت برای کمک به دیگران بروز می‌یابد. علاوه بر این فرد یاری‌رسان برای کمک به دیگری، متحمل برخی هزینه‌ها می‌شود. رفتارهای اجتماعی مطلوب متابعت آمیز تحت عنوان یاری‌رسانی به دیگران در پاسخ به درخواست کلامی با غیرکلامی تعریف‌شده است. میزان یاری‌رسانی متابعت آمیز از یاری‌رساندن خودجوش بیشتر بوده و بخش اعظم مطالعات در این زمینه در مقایسه با بزرگ‌سالان بر کودکان انجام‌شده است. انتظار می‌رود که سطوح بالای یاری‌رسانی متابعت آمیز با استفاده بیشتر از شیوه‌های تائید محور استدلال پردازی اخلاقی رابطه داشته و یا خود را به‌جای دیگران گذاردن، همدردی با سطوح بالای استدلال پردازی اخلاقی ارتباط نداشته باشد.

معرفی پرسشنامه گرایش‌های اجتماعی مطلوب (PTM-R)

پرسشنامه گرایش‌های اجتماعی مطلوب نسخه تجدیدنظر شده (PTM-R) توسط کارلو و راندال در سال ۲۰۰۳ طراحی شد که شامل ۲۵ سؤال و ۶ عامل بود که در هنجار ایرانی این تعداد خرده مقیاس‌ها به ۵ زیرمقیاس رسید که عبارت‌اند از: رفتارهای اجتماعی مطلوب ناشناس، رفتارهای اجتماعی مطلوب نوع‌دوستانه و جمعی، رفتارهای اجتماعی مطلوب هیجانی، رفتارهای اجتماعی مطلوب در موقعیت بحرانی و رفتارهای اجتماعی مطلوب متابعت آمیز.

 

نمره‌گذاری پرسشنامه گرایش‌های اجتماعی مطلوب (PTM-R)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه گرایش‌های اجتماعی مطلوب (PTM-R) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت پنج زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه گرایش‌های اجتماعی مطلوب (PTM-R)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه گرایش‌های اجتماعی مطلوب (PTM-R) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه گرایش‌های اجتماعی مطلوب (PTM-R)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری گرایش‌های اجتماعی مطلوب

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر فرم های ۷ و ۱۴ سوالی (TMQ)

پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر فرم های ۷ و ۱۴ سوالی (TMQ)

مباحث مربوط به مدیریت زمان به دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی برمی‌گردد. بیشتر نظریه‌پردازان مدیریت زمان را شامل فنونی می‌دانند که برای تعیین اهداف کوتاه مدت، چگونگی تبدیل این اهداف به وظایف و فعالیت‌ها، چگونگی برنامه ریزی و اولویت بندی کارهای روزانه و چگونگی جلوگیری از وقفه کاری به کار می‌رود. مدیریت زمان به معنی کنترل کردن هر ثانیه از زمان نیست، بلکه شامل روش‌هایی است که مردم از طریق آن‌ها زمان را برای بهبود زندگی خود به کار می‌برند و هدف از مدیریت زمان اختصاص دادن زمان بیشتر به فکر کردن در مورد وظایف تعریف شده است نه انجام وظایف بیشتر در زمان کمتر. با توجه به اهمیت روز افزون زمان در دنیای امروزی، در سال‌های اخیر توجه بیشتری به این متغیر شده است و ابزارهای بسیاری نیز برای سنجش آن ساخته شده است که یکی از آن‌ها پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر (TMQ) است.

معرفی پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر (TMQ)

پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر (TMQ) برای اولین بار توسط بریتون و تسر در سال ۱۹۹۱ ساخته شد و شامل ۱۸ سوال بود. همچنین دو نسخه کوتاه‌تر این پرسشنامه در سال‌های بعد ساخته شد که عبارت بودند از:

فرم ۷ سوالی: این فرم در سال ۱۹۹۶ توسط بارلینگ و همکارانش تهیه شد. این نسخه شامل ۷ سوال است و دو زیرمقیاس برنامه ریزی کوتاه مدت و برنامه ریزی بلند مدت دارد.

فرم ۱۴ سوالی: این فرم در نیز در سال ۱۹۹۶ توسط ترومن و هارتلی ساخته شد و با ۱۴ سوال شامل دو زیرمقیاس برنامه ریزی کوتاه مدت و برنامه ریزی بلند مدت است.

نمره گذاری پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر (TMQ)

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر (TMQ-SF) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر ذکر روایی و پایایی ایرانی و خارجی، نحوه نمره گذاری پرسشنامه و همچنین محاسبه زیرمقیاس‌ها نیز آمده است.

خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر (TMQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر (TMQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- ارائه دو نسخه ۷ و ۱۴ سوالی به صورت کامل

۳- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۴- نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر (TMQ)

۵- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با رفرنس معتبر

۶- پایه‌های نظری مدیریت زمان و معرفی این متغیر

۷- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI)

پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI)

سلیگمن و همکارانش یک تعریف نسبتاً پذیرفته شده از روان‌شناسی مثبت‌گرا ارایه داده‌اند. از نظر آن‌ها، روان‌شناسی مثبت‌گرا مطالعه علمی تجربیات مثبت، صفات فردی مثبت و نهادهایی است که رشد این تجربیات و صفات را تسهیل می‌کنند. روان‌شناسی مثبت‌گرا به عنوان یک شاخه مستقل از روان‌شناسی تاریخچه کوتاهی دارد. قبل از جنگ‌جهانی دوم روان‌شناسی آمریکا سه هدف عمده را دنبال می¬کرد: درمان بیماری‌های روانی، کمک به مردم برای داشتن یک زندگی مثمرثمر و ارضاء کننده، و در نهایت کشف کردن و پرورش دادن استعدادهای برتر. این تمرکز اولیه بر روری روان‌شناسی مثبت‌گرا در کارهای افرادی چون مطالعات ترمن بر روی نبوغ و شادکامی زناشویی، نوشته‌های واتسون درباره فرزندپروری مؤثر، و کارهای یونگ بر روی جستجو معنا در زندگی دیده می‌شود. اما درست پس از جنگ جهانی دوم دو رویداد که هر دو اقتصادی بودند، چهره روان‌شناسی را تغییر داد. در سال ۱۹۴۶ اداره امور کهنه سربازان  تشکیل شد و هزاران روان‌شناس دریافتند که می‌توانند با درمان بیماری‌های روانی، برای خود زندگی دست و پا کنند. در سال ۱۹۴۷ نیز موسسه ملی سلامت روان  (که به رغم اهدافش، همیشه بر پایه مدل بیماری بوده است و بهتر است که به موسسه ملی بیماری روانی تغییرنام دهد) پدید آمد و افراد دانشگاهی دریافتند که اگر بر روی آسیب‌شناسی پژوهش کنند، می‌توانند بودجه پژوهشی دریافت کنند. در سال ۲۰۰۰ انجمن روان‌شناسی آمریکا یک شماره از مجله امریکن سایکولوژیست را به روان‌شناسی مثبت‌گرا اختصاص داد که به “شماره هزاره” معروف شد و به این ترتیب روان‌شناسی مثبت‌گرا رسماً معرفی شد. 

معرفی پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI)

پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI) در سال ۲۰۰۸ توسط رشید با نام پرسشنامه روان‌درمانی مثبت به منظور سنجش میزان شادکامی افراد بر اساس نظریه شادکامی و شکوفایی سلیگمن تهیه شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ عبارت است و از سه زیرمقیاس زندگی خوشایند، زندگی متعهدانه و زندگی معنادار تشکیل شده است.

 

نمره‌گذاری پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت سه زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری روانشناسی مثبت

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ)

پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ)

پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ) براساس تعریف ائتلاف ملی بین مذاهب از این متغیر ساخته شده است. بهزیستی معنوی حسی از ارتباط داشتن با دیگران، داشتن معنی و هدف در زندگی و داشتن اعتقاد و ارتباط با یک قدرت متعالی است. بهزیستی معنوی، یک سازه چند بعدی عمودی و افقی است. بعد عمودی آن به ارتباط با خدا و بعد افقی آن به احساس هدفمندی در زندگی و رضایت از آن، بدون در نظر گرفتن مذهب خاص اشاره دارد. بهزیستی معنوی اعتراف و تصدیق در زندگی به رابطه داشتن با خدا، خود، جامعه و محیط است که کلیت را پرورش می‌دهد به گونه‌ای که موجب پرورش همه جنبه‌های فوق الذکر می‌شود.

معرفی پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ)

پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ) توسط دهشیری و همکارانش در سال ۱۳۹۲ ساخته شد. این ابزار دارای ۴۰ سوال است که در یک طیف ۵ درجه‌ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم نمره‌گذاری می‌شود. همچنین برای این پرسشنامه ۴ زیرمقیاس قابل محاسبه است که عبارتند از: ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت.

 

نمره گذاری پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ)

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره گذاری هر عبارت، نحوه محاسبه زیرمقیاس‌ها و روایی و پایایی پرسشنامه نیز آمده است.

خرید و دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱– ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ)

۴- روایی و پایایی ایرانی با رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری بهزیستی معنوی

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه بحران هویت (IC)

پرسشنامه بحران هویت (IC)

میدانیم که فرد با داشتن “خود” و توانایی کنش متقابل با “خود”، این توانایی را پیدا می‌کند که از خود تصوری داشته باشد. با تصور از خود است که فرد می‌تواند به سؤال بنیادین هویت یعنی”من کیستم؟”پاسخ دهد. پس می‌توان هویت را چنین تعریف کرد: هویت عبارت است از مجموعه خصوصیات و مشخصات فردی و اجتماعی و احساسات و اندیشه‌های مربوط به آنها که فرد آنها را از طریق کنش متقابل با خود و با یافتن تصوراتی از خود به دست می‌آورد و در پاسخ به سؤال من کیستم ارائه می‌دهد. هویت یک فرد می‌تواند فردی و جمعی باشد. هویت فردی به خصوصیات و مشخصاتی اشاره دارد که فرد به‌عنوان یک شخص منحصربه‌فرد و متفاوت از دیگران، آنها را به خود منتسب می‌کند. در هویت فردی، من در مقابل دیگران قرار می‌گیرد و تفاوت‌هایی که فرد با دیگران دارد آشکار می‌شود و باعث ایجاد احساسات و علایق خاصی در فرد می‌گردد. هویت اجتماعی یک فرد به خصوصیات و تفکراتی اشاره دارد که فرد آنها را از طریق اشتراکات اجتماعی و عضویت در گروه‌ها و مقوله‌های اجتماعی کسب می‌کند. این گروه‌ها و مقوله‌ها شامل نژاد، قومیت، ملیت، جنسیت، احزاب سیاسی و … می‌شود. زمانی که فرد عضو یک گروه و مقوله می‌گردد و یا از قرار گرفتن در یک مقوله آگاهی پیدا می‌کند، یک سری خصوصیات و ویژگی‌هایی پیدا می‌کند که در بین گروه یا مقوله‌ی موردنظر مشترک است. با قرار گرفتن در این خصوصیات، فرد به آن گروه تعلق پیدا می‌کند. هویت اجتماعی یک فرد باعث ایجاد “ما” در برابر” آنها” می‌شود.

معرفی پرسشنامه بحران هویت (IC)

پرسشنامه بحران هویت (IC) یک مقیاس مداد ـ کاغذی است که دارای ۳۰ ماده می‌باشد. این پرسشنامه، یک مقیاس پژوهشگر ساخته است که توسط احمدی در سال ۱۳۷۶ تدوین‌ شده و میزان ابتلای نوجوانان به بحران هویت را با تأکید بر ۱۰ بخش مجزا، مورد سنجش قرار می‌دهد.

 

نمره‌گذاری پرسشنامه بحران هویت (IC)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه بحران هویت (IC) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، کرانه بالا و پایین نمره‌گذاری در این پرسشنامه مشخص گردیده است.

خرید و دانلود پرسشنامه پرسشنامه بحران هویت (IC)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه بحران هویت (IC) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه بحران هویت (IC)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری بحران هویت

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه هوش هیجانی پترايدز و فارنهام (TEIQue-SF)

پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (TEIQue-SF)

در چند دهه اخیر موضوع هوش هیجانی موردتوجه پژوهشگران و محققان قرارگرفته است. علی‌رغم این عقیده که هیجان و هوش دو مفهوم مغایرند، از دهه ۱۹۲۰ موضوع هیجان در ادبیات مربوط به هوش گنجانده‌شده است. درحالی‌که تلقی منفی از اشخاصی وجود داشت که هیجان‌های خود را ابراز می‌کردند، از دهه ۱۹۶۰ و بعدازآن بعضی از پژوهشگران اظهار داشته‌اند که هیجان‌ها قادرند تفکر شخص را هدایت کرده و فرد را در جهت حل مسئله سوق دهند. ریشه هوش هیجانی را می‌توان در مفهوم هوش اجتماعی ثرندایک و هوش میان فردی گاردنر جستجو کرد. در سال ۱۹۹۰ سالووی و مایر اولین تعریف و مدل رسمی از هوش هیجانی را ارائه نمودند. آنها هوش هیجانی را به‌عنوان توانایی درک و ابراز هیجان، تطبیق هیجان با افکار، فهم و استدلال با استفاده از هیجان خود و دیگران تعریف کردند. پس‌ازاین، هوش هیجانی در طول زمان به‌وسیله پژوهشگران به شکل‌های مختلفی تعریف‌شده است. مدل‌های هوشی هیجانی یا توانایی محورند یا ترکیبی از توانایی ورگه‌های شخصیتی. مرور ادبیات هوش هیجانی حاکی از این است که مدل توانایی ذهنی مایر و سالووی باعث بیشترین پژوهش‌ها گردیده است.

معرفی پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (TEIQue-SF)

پرسشنامه هوش هیجانی (TEIQue-SF) از ۳۰ ماده تشکیل می‌شود که برای اندازه‌گیری هوش هیجانی کلی توسط پتریدز و فارنهام در سال ۲۰۰۴ تهیه گردید. فرم بلند این پرسشنامه ۱۵۳ سؤال دارد که این فرم کوتاه مبتنی بر سؤالات فرم بلند طراحی‌شده است. پرسشنامه حاضر دارای چهار زیرمقیاس است که عبارتند از: بهزیستی، خودکنترلی، تحریک‌پذیری و اجتماعی بودن.

 

نمره‌گذاری پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (TEIQue-SF)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه هوش هیجانی (TEIQue-SF) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت چهار زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (TEIQue-SF)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (TEIQue-SF) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه هوش هیجانی (TEIQue-SF)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری شخصیت آیزنک

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ)

پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ)

امروزه با توجه به تغییرات ماهیت کار در ایران و حرکت به سمت صنعتی شدن، بازار کار به شدت دگرگون گشته و فضای رقابتی شدیدی بر موسسه ها و شرکت های صنعتی حاکم شده است. این شرایط احتمال افزایش استرس های شغلی را بالا برده است. از اینرو، مطالعه برای اندازه گیری استرس های شغلی از اهمیتی بسزا برخوردار است. این نوع پژوهش ها از تحقیقات مرسوم زیست پزشکی و بهداشت حرفه ای متفاوت است. محیط روانی کار را نمی توان با سنجش های مستقیم فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری کرد، چرا که استرس ماهیتی ذهنی دارد. بنابراین، برای تعیین اجزای ضرربار این محیط و کمی کردن آثار آن، باید از الگوهای نظری استفاده کرد. الگوهای نظری ناهماهنگی بین تلاش و پاداش که توسط سیگریت و همکارانش ارایه شده، آخرین الکوی ارایه شده برای استرس شغلی، برتری هایی دارد. بر اساس این الگو تلاش های صورت گرفته در شغل بخشی از یک قرارداد اجتماعی است که باید با پاداش کافی در موازنه باشد. پاداش ها به سه طریق ارایه می شوند: شایتگی و لیاقت کاری، ارتقای شغلی، و امنیت شغلی. عدم موازنه بین تلاش های صورت گرفته و پاداش های دریافتی به پدید آمدن احساس استرس شغلی و به دنبال آن پیامدهای مضر بهداشتی منجر می شود. همچنین، طبق این الگو، نحوه رویارویی افراد با کار که تحت عنوان تعهدکاری شناخته می شود، در درک میزان استرس بسیار تاثیرگذار است. بین ۱۰ تا ۴۰ درصد از نیروی کار به درجه های مختلف، تنش شغلی و یا ناهماهنگی بین تلاش و پاداش را تجربه می کنند و حداقل یک سوم، آنها استرس های روانی شدید و مزمن دارند، و این نشانگر شیوع بالای استرس شغلی در بین جمعیت کاری است.

معرفی پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ)

پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ) جهت سنجش استرس شغلی توسط سیگریست در سال ۱۹۹۶ طراحی شده است. این پرسشنامه شامل ۲۳ پرسش و دارای سه حیطه تلاش (۶ پرسش)، پاداش (۱۱ پرسش)، و نعهدکاری (۶ پرسش) است.

 

نمره‌گذاری پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت سه زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است. همچنین نحوه محاسبه شاخص هماهنگی بین تلاش و پاداش به همراه فرمول های محاسبه و و تفسیر آن به صورت کامل در این فایل ارایه شده است.

خرید و دانلود پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری ناهماهنگی بین تلاش و پاداش جهت سنجش استرس شغلی

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه سبک های رهبری هرسی و بلانچارد (LSQ)

پرسشنامه سبک های رهبری هرسی و بلانچارد (LSQ)

یکی از سبک‌هایی که می‌تواند به این سرمایه باارزش، متناسب با خصوصیات و روحیات آن هویت ببخشد، سبک مدیریت مشارکتی است. این سبک برای تقویت هویت انسانی و دور شدن از هویت ابزاری انسانها در سازمان گام برمی‌دارد و به فعالسازی اندیشه‌های آنها برای تحقق کارآمدتر اهداف سازمان کمک کند. ارزش واقعی اندیشه‌ها، مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری‌های مربوط به امور سازمان است. برای ایجاد و تشویق خلاقیت در سامزنها و همچنین کمک به پرورش توانایی‌های افراد در سازمانها متغیرهای سازمانی چندی تاثیرگذارند که می‌توان آنها را به سه دسته متغیرهای ساختاری، متغیرهای انسانی و متغیرهای فرهنگی تقسیم‌بندی نمود. در این میان، متغیر انسانی از جمله مدیران و سبک مدیریتشان در ایجاد خلاقیت و پیشرفت سازمان دارای تاثیر بسزایی است. طبق یک تقسیم‌بندی کلی سبک‌های مدیریتی به دو نوع مشارکتی و سنتی تقسیم می‌شوند. سبک مدیریت مشارکتی سبکی است که در آن به زیردستان تفویض اختیار می‌شود، مدیر زیردستان را به شرکت در تصمیم‌ گیری‌ها دعوت می‌کند و در اتخاذ تصمیمات نظر کارمندان را جویا می‌شود، در سبک مدیریت مشارکتی ارتباطات بین مدیر و کارکنان به صورت متقابل و دو طرفه است و ساختار سلسله مراتبی سازمانها در این سبک جایگاهی ندارد. از دیگر خصوصات این سبک این است که روابط صمیمانه و دوستانه بین رهبر و اعضا برقرار است و رهبر رابطه مدار است و نظارت و کنترل به صورت خودکنترلی توسط معملمان صورت می‌گیرد. در نقطه مقابل سبک مدیریت مشاکرتی، سبک مدیریت سنتی قرار دارد، سبک مدیریت سنتی سبکی است که در آن تمرکز اختیارات در دست مدیر است،

معرفی پرسشنامه سبک های رهبری هرسی و بلانچارد (LSQ)

پرسشنامه سبک‌های رهبری  هرسی و بلانچارد (LSQ)  اقتباسی از نظریه مدیریتی هرسی و بلانچارد می‌باشد که در سال ۱۹۸۶ ارایه گردید. این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می‌باشد.

نمره‌گذاری پرسشنامه سبک های رهبری هرسی و بلانچارد (LSQ)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه سبک های رهبری هرسی و بلانچارد (LSQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده نحوه محاسبه نمره و نمره گذاری هریک از سوالات به صورت دقیق مشخص گردیده است.

خرید و دانلود پرسشنامه سبک های رهبری هرسی و بلانچارد (LSQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه سبک های رهبری هرسی و بلانچارد (LSQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه سبک های رهبری هرسی و بلانچارد (LSQ)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری سبک های مدیریت

۶- پاسخگویی سریع به سوالات