پرسشنامه سرسختی شغلی مورنو و همکاران

پرسشنامه سرسختی شغلی مورنو و همکاران

/
همکاران ما در موسسه ایران تحقیق پرسشنامه سرسختی شغلی مورنو و همکاران را بر…
پرسشنامه رضایت از مراقبت پرستاری پس از زایمان (JPSNQ)

پرسشنامه رضایت از مراقبت پرستاری پس از زایمان (JPSNQ)

/
رضایتمندی بیمار و مددجو به‌عنوان شاخص مهمی از کیفیت مراقبت‌ها…
پرسشنامه رفتار مراقبتی پرستار (CBI)

پرسشنامه رفتار مراقبتی پرستار (CBI)

/
پرستاری، انسان‌ها را از طریق مراقبت پرورش می‌دهد و از رابطه‌ای واح…

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ۲۶ سوالی (WHOQOL-BREF)

/
معرفی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 26 سوالی (WHOQO…
پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (CADQ)

پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (CADQ)

/
نارسایی قلبی یک مشکل عمده روبه رشد است که نه تنها بیماران، بلک…
پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ)

پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ)

/
پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری و همکاران (SWBQ) براساس تعریف ائتلاف ملی بی…
پرسشنامه هوش هیجانی پترايدز و فارنهام (TEIQue-SF)

پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (TEIQue-SF)

/
در چند دهه اخیر موضوع هوش هیجانی موردتوجه پژوهشگران و محققان قرارگرفته است.…
پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان (PJSQ)

پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان (PJSQ)

/
یکی از اهداف متخصصان بهداشت روانی، ارتقای رضایت شغلی افراد در س…
پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان ۸ تا ۱۲ ساله (PedsQL)

پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان ۸ تا ۱۲ ساله (PedsQL)

/
کیفیت زندگی به معنی برداشت هر شخص از وضعیت سلامتی خود و میزا…
پرسشنامه فشار مراقبتی (CBI)

پرسشنامه فشار مراقبتی (CBI)

/
فشار مراقبتی، فشارهای روانی، جسمی و اجتماعی است که در اثر مراق…