پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان ماریا کواکس (CDI)

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان ماریا کواکس (CDI)

/
افسردگی اختلالی است که در تمام دوران‌ها وجود داشته و بنابراین تاریخچه‌ای …
پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (ASC)

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (ASC)

/
آرسوان خودپنداره تحصیلی را باور فرد در مورد مقدار مهارت درگیر تحص…
پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)

/
برپایه تعریف سازمان یهداشت جهانی (WHO) دوره نوجوانی از ۱۰ سا…
پرسشنامه درجه بندی تشخیص اختلال سلوک (RSDCD)

پرسشنامه درجه بندی تشخیص اختلال سلوک (RSDCD)

/
اختلالات رفتاری شامل رفتارهایی در کودکان و نوجوانان است که با …

پرسشنامه شیوع قلدری در مدارس (BPQ)

/
از قلدری به عنوان سوء استفاده نظامند از قدرت که رایج‌ترین شکل خشون…
پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترايدز و فارنهام (TEIQue-ASF)

پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام (TEIQue-ASF)

/
در طول دو دهه گذشته، سازه هوش هیجانی در متون تعلیم و تربیت موردتو…
پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان ۸ تا ۱۲ ساله (PedsQL)

پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان ۸ تا ۱۲ ساله (PedsQL)

/
کیفیت زندگی به معنی برداشت هر شخص از وضعیت سلامتی خود و میزا…
پرسشنامه تعاملات همسالان در مدرسه های ابتدایی (PIPS)

پرسشنامه تعاملات همسالان در مدرسه های ابتدایی (PIPS)

/
ازنظر ویگوتسکی تعامل با همسالان فرصت کافی برای مشاهده، تقلید و پس ا…
مقیاس اتیسم بهر نوجوانان و بزرگسال بارون کوهن و همکاران (AQ)

مقیاس اتیسم بهر نوجوانان و بزرگسال بارون کوهن و همکاران (AQ)

/
اوتیسم یا درخودماندگی نوعی اختلال رشدی عصبی است که مشکل در برق…
پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی جوانان ماتسون (MESSY)

پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی جوانان ماتسون (MESSY)

/
مهارت‌های اجتماعی، رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعامل مؤثر و …