پرسشنامه فرهنگ مدرسه (SCS)

پرسشنامه فرهنگ مدرسه (SCS)

/
در تمام سازمان‌ها ازجمله مدارس بهبود عملکرد مستلزم رواج نظامی از هنج…
پرسشنامه هوش هیجانی صفت ـ فرم کودکان (TEIQue-CF)

پرسشنامه هوش هیجانی صفت ـ فرم کودکان (TEIQue-CF)

/
هوش هیجانی، جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط میان تفکر و هیجان…
پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (AWBQ)پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (AWBQ)

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (AWBQ)

/
در مدل بهزیستی مدرسه سعی بر آن است که ابعاد مختلف بهزیستی در …
پرسشنامه اشتیاق به مدرسه وانگ و همکاران (SES)

پرسشنامه اشتیاق به مدرسه وانگ و همکاران (SES)

/
اشتیاق به مدرسه متغیر مهمی است که برای یادگیری حیاتی است تا …
پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

/
همدلی یکی از تواناییهای هیجانی مهم است که نشانه‌ها و نمودهای آن…
پرسشنامه سنجش روابط نوجوانان همسال (APRI)پرسشنامه سنجش روابط نوجوانان همسال (APRI)

پرسشنامه سنجش روابط نوجوانان همسال (APRI)

/
خشونت و پرخاشگری کودکان و نوجوانان یکی از بزرگترین مشکلات مهم ه…
پرسشنامه خود ناتوان ‌سازی (SHS)

پرسشنامه خود ناتوان ‌سازی (SHS)

/
از دیدگاه برگلاس و جونز خودناتوان­‌سازی به معنای ایجاد یا ادعای وجود مانع …
پرسشنامه خود ناتوان سازی تحصیلی (ASHS)

پرسشنامه خود ناتوان سازی تحصیلی (ASHS)

/
خودناتوان­سازی واژه­ای است که از سال ۱۹۶۰ در منابع روانشناسی…
پرسشنامه مشاهده معلم از رفتار انطباقی در کلاس (TOCA-R)

پرسشنامه مشاهده معلم از رفتار انطباقی در کلاس (TOCA-R)

/
رفتارهای ناسازگارانه کودکان به مشکلات فراوانی از قبیل کاهش عملکرد تحصی…
پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان (IPPA-R)

پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان (IPPA-R)

/
ازجمله مهم‌ترین عواملی که تعیین‌کننده شخصیت فرد در بزرگ‌سالی است رابطه ا…