آموزش تحلیل رگرسیون خطی در SPSS

/
تحلیل رگرسیون خطی در SPSS یکی از پیچیده‌ترین و پرکاربردترین تحلیل‌ها در رشته‌ه…
10 مطلب آموزشی پربازدید و پرطرفدار پژوهشی

۱۰ مطلب آموزشی پربازدید و پرطرفدار پژوهشی

/
وب سایت ایران تحقیق با هدف ارایه مطالب آموزشی و پژوهشی برتر به دانشجو…

تحلیل همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن در SPSS

/
تحلیل همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن از پرکاربردترین و ساده‌ترین تحلی…
آموزش رسم نمودار در اکسل

آموزش رسم نمودار در اکسل

/
معمولاً افرادی که به تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها در نرم افزار‌…
آموزش تحلیل t تک نمونه ای یا تی تک گروهی در SPSS

آموزش تحلیل t تک نمونه ای یا تی تک گروهی در SPSS

/
کامل‌ترین بسته آموزش SPSS را از اینجا دریافت کنید. در آموزش‌های …
بسته آموزش نرم افزار SPSS

بسته آموزش نرم افزار SPSS

/
موسسه پژوهشی ایران تحقیق پس از ارائه موفق بسته آموزشی در حیطه‌های …
تحلیل t زوجی یا آزمون تی وابسته در SPSS

آموزش تحلیل t زوجی یا آزمون تی وابسته در SPSS

/
کامل‌ترین بسته آموزش SPSS را از اینجا دریافت کنید. در مطالب قبلی…
تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)

آموزش تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) در SPSS

/
کامل‌ترین بسته آموزش SPSS را از اینجا دریافت کنید. تحلیل واریانس…

کولموگروف-اسمیرنوف (آموزش SPSS: جلسه پنجم)

/
کامل‌ترین بسته آموزش SPSS را از اینجا دریافت کنید. آزمون کولمو…

آزمون t مستقل (آموزش SPSS: جلسه چهارم)

کامل‌ترین بسته آموزش SPSS را از اینجا دریافت کنید. آزمون های م…