تحلیل همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن در SPSS

تحلیل همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن از پرکاربردترین و ساده‌ترین تحلیل‌ها در SPSS هستند. برای آشنایی بیشتر پژوهشگران و اشاره به جزئیات غالباً ناگفته درباره این آزمون، در این بخش این دو تحلیل را به شما معرفی خواهیم کرد.

گاهی اوقات پژوهشگری علاقه دارد بداند که چه رابطه‌ای بین دو متغیر وجود دارد. برای مثال آیا بین میزان بارش در ۱۰ نقطه با میزان رشد گیاهان در این ۱۰ نقطه رابطه‌ای وجود دارد یا خیر. یا اینکه آیا بین میزان افسردگی افراد با میزان عزت نفس فرد رابطه‌ای وجود دارد یا نه. برای این منظور می‌توان از آزمون‌های همبستگی استفاده کرد. آزمون‌های همبستگی به دو دسته کلی پارامتریک (تحلیل همبستگی پیرسون) و ناپارامتریک (تحلیل همبستگی اسپیرمن) تقسیم می‌شوند. البته چند تحلیل همبستگی ناپارامتریک دیگر نیز وجود دارد که به دلیل کاربرد کم در اینجا توضیحی درباره آن‌ها ارائه نخواهد شد.

تفاوت تحلیل همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن

برای بررسی همبستگی باید حداقل دو متغیر داشته باشید. اگر داده‌های شما در سطح فاصله‌ای یا نسبی باشند مانند نمره افسردگی، شادکامی، سن، قد، میزان پرش یک ورزشکار و … از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد. همچنین اگر داده‌های شما به صورت رتبه‌ای باشند مانند تحصیلات، سال ورود به دانشگاه، مرتبه شغلی و … از تحلیل همبستگی اسپیرمن استفاده خواهد شد.

نکته مهم: برخی از متغیرها را می‌توان هم به صورت فاصله‌ای یا نسبی به کار برد و هم به صورت رتبه‌ای. برای مثال اگر شما سن آزمودنی‌های خود را به صورت عدد (برای مثال ۲۶، ۲۷، ۲۸) ثبت کرده باشید این متغیر فاصله‌ای است اما اگر به صورت طیف قرار داده باشید (برای مثال ۰ تا ۱۰ سال، ۱۰ تا ۲۰ سال، ۲۰ تا ۳۰ سال) در این صورت این متغیر رتبه‌ایی است.

ضریب همبستگی چه معنایی دارد؟

ضریب همسبتگی همیشه عددی بین ۱ تا ۱- است. ضریب همبستگی بین ۰ تا ۱ به معنی داشتن همبستگی مثبت است و هرچه این ضریب به ۱ نزدیک‌تر باشد همبستگی قوی‌تر است. همبستگی مثبت یعنی با افزایش نمره یک متغیر نمره متغیر دیگر نیز افزایش می‌یابد، مثلاً با افزایش نمره افسردگی نمره اضطراب نیز افزایش می‌یابد. ضریب همبستگی بین ۰ تا ۱- به معنی داشتن همبستگی منفی بین دو متغیر است و هرچه عدد به ۱- نزدیک‌‎تر باشد یعنی همبستگی منفی قوی‌تر است. همبستگی منفی یعنی با کاهش نمره یک متغیر نمره متغیر دیگر کاهش می‌یابد، مثلاً با افزایش افسردگی میزان شادکامی کاهش می‌یابد.

نحوه تفسیر ضریب همبستگی

در بالا گفتیم که ضریب همبستگی بین ۱ تا ۱- است. اما اعداد این ضریب چه معنایی دارند؟ برای مثال ضریب همبستگی ۰٫۴۷ نشان دهنده ارتباط قوی بین دو متغیر است یا ارتباط ضعیف؟ برای تفسیر ضریب همبستگی می‌توان از راهنمای زیر استفاده کرد که در بسیاری از کتاب‌های آماری آمده است:

– ضریب بین ۰ تا ۰٫۲۹ نشان دهنده همبستگی ضعیف

– ضریب بین ۰٫۳۰ تا ۰٫۶۹ نشان دهنده همبستگی متوسط

– ضریب بین ۰٫۷۰ تا ۱ نشان دهنده همبستگی قوی

برخی از موضوعاتی که با استفاده از تحلیل همبستگی انجام گرفته‌اند آورده شده است:

 – رابطه بین سلامت روانی با نمره درسی

 – رابطه بین جذابیت با اعتماد دیگران به فرد

 – رابطه بین رضایت مشتریان از پاسخگویی پرسنل با میزان خرید آنان از فروشگاه

 – رابطه بین عزت نفس با ابتلا به بیماری روانی در دانش آموزان

– رابطه بین ساعات استفاده از اینترنت با نمره کسب شده توسط دانشجویان

نحوه اجرای تحلیل همبستگی پیرسون در SPSS

مثال: فرض کنید که پژوهشگری قصد دارد رابطه بین نمره تحصیلی یک فرد را با میزان اعتیاد اینترنتی او به دست آورد. برای این منظور او نمرات ۲۰ نفر را ثبت می‌کنید و با استفاده از پرسشنامه اعتیاد اینترنتی، نمره اعتیاد اینترنتی این ۲۰ نفر را نیز به دست می‌آورد. در ادامه تحلیل مربوط به این مثال را خواهید دید.

در منوی بالای SPSS به این مسیر بروید:

Analyze>Correlate<Bivariate

تحلیل همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن در SPSS

در کادر باز شده دو متغیر خود را انتخاب و از سمت چپ به سمت راست منتقل کنید. سپس تیک گزینه Pearson را زده و سپس Ok را بزنید.

تحلیل همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن در SPSS

خروجی SPSS برای شما نشان داده خواهد شد.

تحلیل همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن در SPSS

در خروجی ظاهر شده تلاقی سطر اول با ستون دوم با سطر دوم با ستون اول نتایج شما خواهد بود. عدد اول نشان دهنده ضریب همبستگی از که عددی بین ۱ تا ۱- خواهد بود. عدد دوم نشان دهنده معناداری یا P-Value است که اگر کمتر از ۰٫۰۵ باشد نشان دهنده معنی دار بودن رابطه بین دو متغیر است. در اینجا ضریب همبستگی بین نمره افراد با میزان اعتیاد اینترنتی آنان ۰٫۷۳۷- است. این ضریب همبستگی نشان می‌هد که بین این دو متغیر رابطه همبستگی منفی وجود دارد، یعنی با افزایش اعتیاد اینترنتی نمره فرد کاهش می‌یابد. همچنین با توجه به میزان Sig یا همان معناداری، مشاهده می‌شود که رابطه این دو متغیر معنادار می‌باشد.

نحوه اجرای تحلیل همبستگی اسپیرمن در SPSS

مثال: فرض کنید که پژوهشگری قصد دارد رابطه بین میزان تحصیلات و میزان درآمد را بسنجد. برای این منظور او تحصیلات (زیردیپلم، دیپلم، دانشگاهی) و میزان درآمد (۱ تا ۲ میلیون، ۲ تا ۳ میلیون و ۳ تا ۴ میلیون) تعدادی از افراد را گردآوری می‌کند. تحلیل مربوط به این مثال در زیر آمده است.

در منوی بالای SPSS به این مسیر بروید:

Analyze>Correlate<Bivariate

تحلیل همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن در SPSS

در کادر باز شده دو متغیر خود را انتخاب و از سمت چپ به سمت راست منتقل کنید. سپس تیک گزینه Spearman را زده و سپس Ok را بزنید.

تحلیل همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن در SPSS

خروجی SPSS برای شما نشان داده خواهد شد.

تحلیل همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن در SPSS

در خروجی ظاهر شده تلاقی سطر اول با ستون دوم با سطر دوم با ستون اول نتایج شما خواهد بود. عدد اول نشان دهنده ضریب همبستگی از که عددی بین ۱ تا ۱- خواهد بود. عدد دوم نشان دهنده معناداری یا P-Value است که اگر کمتر از ۰٫۰۵ باشد نشان دهنده معنی دار بودن رابطه بین دو متغیر است. در اینجا ضریب همبستگی بین نمره افراد با میزان اعتیاد اینترنتی آنان ۰٫۵۵۳ است. این ضریب همبستگی نشان می‌هد که بین این دو متغیر رابطه همبستگی مثبت وجود دارد، یعنی با افزایش سطح تحصیلات، میزان درآمد نیز افزایش می‌یابد. همچنین با توجه به میزان Sig یا همان معناداری، مشاهده می‌شود که رابطه این دو متغیر معنادار می‌باشد.

53 پاسخ
 1. مطهره امیدی پور
  مطهره امیدی پور گفته:

  سلام
  آیا می توان (رابطه بین سلامت روانی با نمره درسی گروه۱) رو با (رابطه بین سلامت روانی با نمره درسی گروه۲) مقایسه کرد؟ یعنی گروه ۱ و ۲ باهم مقایسه بشه یا اینکه باید جداگانه بدست آورد و در دو جدول جداگانه این دو رو در مقالات ارائه داد؟ میخام شدت رابطه این دو گروه رو باهم مقایسه کنم.
  ممنون میشم پاسخ بدید.

  پاسخ
  • مدیر پژوهش
   مدیر پژوهش گفته:

   اینکه آیا آزمونی برای مقایسه میزان همبستگی در دو گروه وجود دارد یا خیر حداقل بنده و همکاران اطلاعی نداشتیم.
   ا

   پاسخ
 2. سیدمحمدرضا خادمی فر
  سیدمحمدرضا خادمی فر گفته:

  سلام
  مظالبتون بسیار آموزنده بود فقط سوال من اینه که درصورتی که جواب ما بین -۱ تا ۱ باشد اما p ما بیشتر از ۰٫۰۵ و درنتیجه معنا دار نباشد رابطه ما این یعنی ۲ متغییری که درحال مقایسه هستند اشتباه است

  پاسخ
  • مدیر آموزش
   مدیر آموزش گفته:

   سلام خدمت شما
   وقتی معنادار نباشه به معنی عدم رابطه نیست. یعنی رابطه هست ولی در حدی نیست که معنادار باشه. به عبارت بهتر این رابطه نتیجه تصاوف و شانسه.

   پاسخ
  • مطهره امیدی پور
   مطهره امیدی پور گفته:

   سلام
   اگر عدد بدست آمده حاصل از همبستگی دارای شدت همبستگی قوی (بالاتر از۰/۹) باشد اما P معنی دار نباشد این به این معنی هست که تعداد داده های ما کمه و خطای آزمایشه. اما اگر برعکس اتفاق بیوفته یعنی شدت رابطه متوسط رو به ضعیف باشد یعنی از ۰/۶ پایین تر باشد ولی P به شدت معنی دار باشد این به این معنی هست که داده های ما زیاد است و همچین خطایی رخ میده. در چنین مواقعی که داده ها زیاده بهتره رگرسیون گرفته بشه اما اگر این کاری نکردید در داخل متن مقاله با توجه به خطای پیش اومده حتما بنویسید که همچین شد و علتش احتمالا به خاطر داده های زیاد یا کم هست.

   پاسخ
  • غلامی
   غلامی گفته:

   سلام وقت بخیر
   میشه لطفا برای من راه حل کامل تحلیل واریانس ها و ضریب همبستگی را با ذکر مثال کامل توضیح بدین ممنون

   پاسخ
 3. سمانه
  سمانه گفته:

  با سلام،
  برای مقایسه قد افراد با مقادیر عددی بدست آمده از بررسی تصاویر mri هر فرد، باید از تحلیل پیرسون استفاده شود یا اسپیرمن؟
  اگر یک متغیرمان رتبه ای و متغیر دیگرمان فاصله ای باشد، از چه تحلیلی میتوان استفاده کرد؟
  ممنون

  پاسخ
  • مدیر پژوهش
   مدیر پژوهش گفته:

   برای مقایسه قد افراد با مقادیر عددی بدست آمده شما میتوانید از تحلیل t یا واریانس استفاده کنید. زیرا می خواهید احتمالا میانگین ها را مقایسه کنید. درحالیکه اسپرمن و یا پیرسون همبستگی را مورد بررسی قرار میدهند. اگر نظر شما بررسی همبستگی قد افراد با مقادیر عددی باشد می توایند از پیرسون یا اسپرمن استفاده کنید. اینکه صرف بدانیم یک متغیر رتبه ای و دیگری فاصله ای است نمی تواند اطلاعات کافی باشد تا تحلیل آماری پیشنهاد داد. شما فرضیات خود را مطرح کنید تا تحلیل آماری پیشنهاد دهیم.

   پاسخ
 4. معصومه
  معصومه گفته:

  سلام مطلبتون واقعا عالی بودند و خیلی خوب توضیح داده شده. دمتون گرم
  یک سوال داشتم من موضوع پروژه م پیش بینی عملکرد تحصیلی براساس سبک شناختی وابسته و نابسته و راهبردهای یادگیری هست. همه متغیرام توزیع ش غیر نرمال دراومد، مشکل ایجاد میکنه یا باید حتما نرمال بشند؟ ممنون میشم جواب بدید.

  پاسخ
  • مدیر پژوهش
   مدیر پژوهش گفته:

   با سلام و تشکر از محبت و توجه شما دوست گرامی
   اگر توزیع متغیرها غیرنرمال درآمده باشد شما می بایست از آزمون های ناپارامتریک استفاده کنید. ایجاد مشکل از این رو مفهوم داره که تمامی آزمونهای پارامتریک پیش فرض نرمال بودن توزیع متغیرها رو دارند و شما قبل از استفاده از آزمون های پارامتریک باید به آزمون این پیش فرضها و رعایت آنها توجه داشته باشید.

   پاسخ
 5. جعفری
  جعفری گفته:

  ممنون از مطالب خوبتون.
  خواستم بدونم اگر ما زمان محاسبه همبستگی بین دو متغییر در یکی از متغییرها با محدودیت در دامنه مواجه باشیم چطور میتونیم این محدودیت دامنه را رفع کنیم تا ضریب همبستگی ما از حالت غیر معنی دار خارج بشه؟ اصلا راهی وجود داره؟

  پاسخ
  • مدیر پژوهش
   مدیر پژوهش گفته:

   با سلام
   محدودیت در دامنه به دلایل مختلفی رخ می دهد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
   نامتجانس بودن نمونه ها
   دقیق نبودن ابزار اندازه گیری
   عدم پاسخگویی دقیق به سوالات حساس (مانند سوال آیا شما مشروبات الکلی استفاده می کنید؟)
   بنابراین، رفع محدودیت در دامنه بعد از جمع آوری داده ها بی مفهوم است اما این احتمال دارد که اگر نمونه را افزایش دهید تاحدودی این مشکل رفع گردد اما همانطور که گفته شد محدودیت در دامنه دلایل مختلفی دارد که رفع هر کدام از این دلایل مهم است.

   پاسخ
 6. نرگس
  نرگس گفته:

  سلام ، من میخوام همبستگی بین سوال “آیا در ۱۲ ماه گذشته اقدام به خودکشی کرده اید؟” رو با وضعیت تاهل ” مجرد ، متاهل ، سایر ” رو بررسی کنم . گزینه ها هم بصورت بله و خیر هستش
  از همبستگی اسپیرمن استفاده کردم درسته ؟
  اگر درسته مقدار همبستگی شده (۰٫۲۷-) و مقدار p شده ۰٫۱۴۷
  اینو چطوری باید گزارش کنم ؟

  پاسخ
  • مدیر پژوهش
   مدیر پژوهش گفته:

   بله با اطلاعاتی که شما ارایه داده اید به خاطر اسمی بودن متغیرها اسپیرمن صحیح است.
   نتیجه بدست آمده نشانگر عدم ارتباط معنادار بین این دو متغیر است. زیرا میزان p بالاتر از ۰/۰۰۱ و ۰/۰۵ است. بین دو متغیر هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

   پاسخ
 7. رستمی
  رستمی گفته:

  همبستگی بین متغیر فاصله تا پالایشگاه به کیلومتر و اثرات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی آن را بسنم باید از همبستگی پیرسون استفاده کنم
  و اعداد هم همه یافنی یا مثبت هستند وsig آن ها هم همه از ۰٫۰۵ بیشتر هست واین نشان از تا ثیر نداشتن وهمبستگی نداشتن است

  پاسخ
 8. مریم
  مریم گفته:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  خیلی عالی و خوب توضیح دادید بسیار متشکرم

  پاسخ
 9. معصومه
  معصومه گفته:

  سلام
  خیلی ممنون عالی بود
  فقط یه سوال
  من یه سری داده دارم که بجز یکیشون بقیه نرمال نیستن
  الان برا اون یکی یا بقیه باید از پیرسون استفاده کنم؟.. چون نرماله
  برا بقیشون اسپیرمن؟

  پاسخ
  • مدیر پژوهش
   مدیر پژوهش گفته:

   با سلام
   بله شما میتونید دقیقا از همین روشی که خودتون گفتید جلو برید، برای اون متغیری که نرمال نیست می تونید از روش اسپرمن استفاده کنید.

   پاسخ
 10. نرگس قیطاسی
  نرگس قیطاسی گفته:

  سلام .خسته نباشید موضوع پایان نامه من بررسی مقایسه ای کیفیت زندی و صمیمیت زندگی در زوجین استان اصفهان هست الفای کرونباخ گرفتم استاد راهنما گفتن ک ازمون تک متغیره بگیرم میشه راهنمایی کنید از چه ازمونی استفاده کنم؟

  پاسخ
  • مدیر پژوهش
   مدیر پژوهش گفته:

   سلام
   شاید منظرو ایشون آزمون t تک متغیره است چون با این آزمون هم می توانید فرضیات موضوعی رو که مطرح کردید را آزمون کنید: در لینک زیر آموزش آزمون تی تک متغیره را ارایه کرده ایم که می توانید استفاده کنید
   http://www.irantahgig.ir/?p=61173

   پاسخ
 11. دانشجو
  دانشجو گفته:

  سلام. تشکر بخاطر مطالب ارزشمندتون.
  موضوع تحقیق من بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی هستنش. من باید از چه آزمونی استفاده کنم؟؟؟

  پاسخ
  • مدیر پژوهش
   مدیر پژوهش گفته:

   با سلام
   به نظر میرسه منظورتون از تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی همان بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد سازمانی است که در این صورت شما می توانید از آزمون همبستگی پیرسون استفاده کنید. در حالت پیشرفته تر می توانید از تحلیل رگرسیون نیز استفاده کنید.

   پاسخ
 12. احمد
  احمد گفته:

  سلام استاد محترم میخواستم ببینم آیا با چه روشی میتوان رابطه همبستگی بین قیمت سهام و زمان را بدست آورد ممنون از پاسخ شما

  پاسخ
 13. sabra
  sabra گفته:

  ممنونم بسیار استفاده کردم ایکاش کل برنامه به همین صورت اموزش داده میشد

  پاسخ
 14. فرناز
  فرناز گفته:

  سلام، ممنون از مطالب خوبتون،من پایان نامه ارشدم موضوعش بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی اسکان عشایر، فرضیه هام دوتا هستن:
  ۱) بنظر میرسد اسکان عشایر موجب تغییراتی در شاخص های اقتصادی عشایر گردیده است
  ۲) بنظر میرسد اسکان عشایر موجب تغییراتی در شاخص های اجتماعی عشایر گردیده است
  پرسشنامه هم از ۹ بخش تشکیل شده که هر بخش چند تا گویه دارد و پرسشنامه دارای طیف لیکرت است
  میشه لطف کنید و در زمینه انتخاب آزمون های آمار استنباطی کمکم کنید. من خودم آزمون تی استیودنت رو انتخاب کردم ولی با توجه به طیف لیکرت پرسشنامه نمیدونم چطور ازش استفاده کنم

  پاسخ
  • مدیر پژوهش
   مدیر پژوهش گفته:

   شما می بایست اول شاخص های اقتصادی و اجتماعی عشایر را در دست داشته باشید (همان میانگین جامعه) سپس شاخص اقتصادی و اجتماعی نمونه مورد بررسی را با میانگین جامعه مقایسه کنید.جهت اینکار شما می توانید از آزمون تی تک نمونه ای استفاده کنید. برای آموزش این آزمون می توانید لینک زیر را بررسی کنید.
   http://www.irantahgig.ir/?p=61173
   درباره میانگین جامعه نیز حتما با استاد راهنمای خود مشورت کنید. اما در هر حال، شما می توانید از آزمون تی تک گروهی استفاده نماید.

   پاسخ
   • فرناز
    فرناز گفته:

    اگه منظورتون از شاخص های اقتصادی و اجتماعی چیزایی مثل میزان درآمد، تعداد دام،میزان سواد،سطح اشتغال و… است همه رو تو پرسشنامه اووردم و بهشون پاسخ دادن که به چه اندازه راضی هستن،ولی متوجه نشدم منظورتون ازمیانگین جامعه چیه که من شاخص ها رو باهاش مقایسه کنم
    ممنون میشم راهنماییم کنید

    پاسخ
    • مدیر پژوهش
     مدیر پژوهش گفته:

     ببینید شما برای انجام تحلیل های آماری برای فرضیه هایتان نیازمند هستید که ملاکی برای شاخص های اقتصادی و اجتماعی در دست داشته باشید. شما برای مثلا شاخص اقتصادی و اجتماعی تان بعد از اجرای پرسشنامه ها عدد ۱۳ به دست آمد. الان این عدد ۱۳ بالاست یا پایین؟ خوب است یا بد؟ این عدد را با چه چیزی باید مقایسه کنید؟ بنابراین شما باید یک ملاکی در دست داشته باشید که میانگین هایی که از اجرای پرسشنامه ها به دست خواهند آمد را با آن عدد ملاک مقایسه کنید تا دریابید توسعه اقتصادی یا اجتماعی در گروه نمونه به دست آمده است یا خیر. برای یافتن این عدد حتماً با استاد راهنما در ارتباط باشید یا اینکه با شماره های تماس ما ارتباط برقرار کنید.

     پاسخ
     • فرناز
      فرناز گفته:

      ببخشید من فقط یه سوال دیگه بپرسم، عددی مثل ۱۳ یعنی همون میانگین پرسشنامه رو چطور بدست بیارم؟

 15. آوا
  آوا گفته:

  سلام عذر میخام. من ی سری داده دارم که قبلا همبستگی پیرسون را گرفتم و و عدد نشان می داده حالا با همون داده ها آزمون رو تکرار میکنم، همبستگی ها صفر میشن. میشه لطفا بفرمایید باید چی کار کنم. ممنونم

  پاسخ
  • مدیر پژوهش
   مدیر پژوهش گفته:

   سلام
   ببینید موارد متعددی می توانند باعث اینکار شوند اعم از اینکه شما آزمون را اشتباه اجرا می کنید یا داده ها دچار ایراد و اشکال هستند. والا کسب نتیجه صفر در آزمون همبستگی تقریباً محال است. شما می توانید داده هایتان را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید تا بررسی کنیم.

   پاسخ
 16. مریم
  مریم گفته:

  سلام
  ببخشید میخواستم بدونم که چرا در آزمون اسپیرمن گاهی اوقات سطح معنی دار ۰٫۰۵ یعنی جدول خروجی یه ستاره داره و گاهی ۰٫۰۱ و جدول دوستاره داره.
  چکار کنیم که همیشه در سطح ۰٫۰۵ بررسی بشه؟
  با تشکر از وبسایت خوبتون

  پاسخ
  • مدیر آموزش
   مدیر آموزش گفته:

   با سلام
   گاهی اوقات معناداری بین دو متغیر شما زیاده و در سطح یک صدم معنا دار میشه و گاهی کمتره و در سطح ۵ صدم معنا دار میشه.
   توصیه میکنم در زمینه معناداری کمی مطالعه کنید.

   پاسخ
 17. saba
  saba گفته:

  سلام
  ممنون بابت سایت واطلاعات مفیدتون
  بنده یه سوال دارم
  موضوع پایان نامه هم بررسی وضعیت زنجیره تامین سبز دربیمارستان است
  الان من برای آزمون همبستگی باید میزان همبستگی بیمارستان رو نسبت به متغییر هام بسنجم یا نسبت متغیرها به یکدیگر رو
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
 18. سما
  سما گفته:

  سلام بنده میخواستم رابطه بین”رد و قبول پیوند” رو با قد و فشار خون و … بررسی کنم برای این چه ازمونی باید استفاده کنم؟
  برای بررسی رابطه بین ” رد یا قبول پیوند” و گروه خونی یا جنسیت چی؟

  پاسخ
 19. شعله
  شعله گفته:

  ببخشید اگر امکانش هست در مورد one tailed و two tailed بودن هم توضیح دهید که کدوم رو انتخاب کنیم؟

  پاسخ
 20. اسدی
  اسدی گفته:

  سلام، من داده هام نرمال هستن و باید از روش پارامتریک تحلیل همبستگی پیرسون استفده کنم و طرفی پرسشنامه ام به صورت طیف پنج گزینه ای لیکرت هست که رتبه‌ای هست پس باید از تحلیل همبستگی اسپیرمن استفاده کنم. یعنی هم میتونم از تحلیل همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده کنم؟

  پاسخ
 21. مرضیع
  مرضیع گفته:

  سلام
  ضریب همبستگی من ۱ شد و p_ valu هم ۰٫۰۰۰۱ شد الان ارتباط بین ای دو متغیر چه جوریه

  پاسخ
  • مدیر آموزش
   مدیر آموزش گفته:

   یعنی همبستگی کامل و صد در صدی بین دو متغیر برقراره که خیلی نمیتونه درست باشه.

   پاسخ
 22. نسیم
  نسیم گفته:

  سلام ببخشید من برای تفسیر نتایجم نیاز به کمک دارم .من مجبور شدم کار زیادی برای رسیدن به نتایج روی پرسشنامه هام انجام بدم به دلیل تفاوت در دستور نمره گذاری پرسشنامه ها .حالا الان ۴فایل مختلف خروجی دارم که هرکدام به یک شکلی معنا دار و همبستگی دارن اما میخوام بهترینش رو انتخاب کنم یک مقدار گیج شدم میتونم این ۴ فایل رو خدمت شما ارسال کنم تا راهنمایی بفرمایید؟

  پاسخ
 23. دانشجو
  دانشجو گفته:

  با سلام
  ببخشید اثبات حدود ضریب همبستگی به چه صورته؟ یعنی چطور اثبات کنیم بین مثبت ۱ تا منفی یک است؟

  پاسخ
 24. پدرام
  پدرام گفته:

  سلام استاد گرامی
  موضوع پایان نامه من عوامل تاثیر گذار در خلق یک برند قدرتمند می باشد. عوامل تاثیر گذار هم شامل چهار متغیر : بسته بندی ، نوآوری ، لوگو ، کیفیت می باشد . الان من چگونه باید ضریب همبستگی بگیرم ، یعنی همبستگی بسته بندی و چه چیزی را بگیرم؟ با تشکر فراوان

  پاسخ
 25. علیرضا بیات
  علیرضا بیات گفته:

  سلام. برای مقادیری که برای تفسیر شدت همبستگی بیان فرموردید به دنبال رفرنس هستم. در سایت های مختلف دامنه های مختلفی برای رابطه ضعیف، متوسط و قوی بیان شده ولی هیچ جا رفرنس را بیان نکردند که بتوانم در پایان نامه استفاده کنم. مثلا در جایی چهار مقدار کسل ۲۰۰۲ را بیان کردند و زیر .۳۲ را ضعیف و .۳۲ تا .۵۰ را متوسط و .۵۰ تا .۷۵ را قوی و بالای .۷۵ را بسیار قوی بیان کردند ولی همین کسل ۲۰۰۲ را نتونستم پیدا کنم. لطفا راهنمایی کنید ممنون.

  پاسخ
 26. زهرا
  زهرا گفته:

  چقدر کمک کننده و با جزئیات بود
  خیلی از سایت ها به این روانی و با جزئیات توضیح ندادن
  خیلی مفید بود ممنون

  پاسخ
 27. رضا پورعباس
  رضا پورعباس گفته:

  سلام ممنون از توضیحات خوبتون
  یه سوال داشتم از خدمتتون فرضیه من بوده آموزش مودیان بر تحقق عدالت مالیاتی تاثیر مثبت دارد.
  یکبار با ضریب پیرسون آزمون شده معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ شده و میزان ضریب همبستگی ۰٫۵۶۷ شده.
  یکبار دیگه در رگرسیون چند گانه مربوط به فرضیه اصلی
  آموزش سنجیده شده ومعنی داری آن بالاتر ۰٫۰۵ شده و ضریب معنی داری رو کسب نکرده و از مدل حذف شده

  در این صورت فرضیه ما تایید میشه یا رد میشه. چون دو تا پاسخ متناقض داریم

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *