منابع و سوالات دکتری آزاد و سراسری شهرسازی

منابع دکتری آزاد شهرسازی

kubeh-doroos-takhassosi

مجموعه سوالات دروس تخصصی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد

شامل مجموعه سوالات دروس تخصصی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد به صورت تالیفی

kubeh-magale

مجموعه مقالات صاحبنظران شهرسازی دانشگاه آزاد

 شامل مجموعه مقالات صاحبنظران شهرسازی دانشگاه آزاد

kubeh-eskis

اسکیس برای طرح موضعی یا موضوعی شهرسازی

اسکیس برای طرح موضعی یا موضوعی شهرسازی به همراه پاسخنامه تشریحی آزمون‌های ۸۶ تا ۹۱

منابع دکتری سراسری شهرسازی

kubeh-kholase

خلاصه مباحث منابع آزمون دکتری تخصصی شهرسازی

 شامل دروس: از شار تا شهر؛ شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ سیر اندیشه‌ها در شهرسازی ۱، ۲ و ۳؛ اصول و روش‌های برنامه ریزی منطقه‌ای؛ برنامه ریزی کاربری اراضی شهری؛ برنامه ریزی شهرهای جدید؛ با شهر و منطقه در ایران؛ تحلیلی از ویژگی‌های برنامه ریزی شهری در ایران.

kubeh-mabani-nazari

مبانی نظری برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای

 شامل خلاصه مباحث مبانی نظری برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای به همراه پاسخنامه تشریحی آزمون سال‌های ۹۰ تا ۹۴

kubeh-raveshha-barnamerizi

روش ها و شیوه های برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای

 شامل خلاصه مباحث مروش ها و شیوه های برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای به همراه پاسخنامه تشریحی آزمون سال‌های ۹۰ تا ۹۴

kubeh-zaban

زبان انگلیسی

 زبان انگلیسی شامل پاسخنامه تشریحی آزمون سال‌های ۹۰ تا ۹۴

kubeh-estedad

استعداد تحصیلی

استعداد تحصیلی شامل پاسخنامه تشریحی آزمون سال‌های ۹۰ تا ۹۴

منابع و سوالات دکتری آزاد و سراسری شهرسازی

موسسه ایران تحقیق بر اساس قرارداد همکاری با انتشارات کوبه، به صورت انحصاری فروش آنلاین محصولات این انتشارات را برعهده دارد. منابع و سوالات دکتری آزاد و سراسری شهرسازی به صورت فایل pdf تهیه شده‌اند و ارسال آن‌ها به صورت پستی و در قالب یک عدد DVD انجام می‌گیرد.