رفتار خریدار سازمانی و یادگیری سازمانی

/
The Organizational Buyer Behavior Learning Organization تاریخ: 1996…

ارزش سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل تکنیکی در بازار سهام تایوان

/
Value investing and technical analysis in Taiwan stock market تاریخ: 2014…

برنامه‌ریزی چندمرحله‌ای توسعه‌ی سیستم توزیع ترکیب شده با DG

/
DG integrated multistage distribution system expansion planning تاریخ: 2011…