پرسشنامه حساسیت بین فردی (IPSM)

پرسشنامه حساسیت بین فردی (IPSM)

/
اگرچه حساسيت بين فردي در زمينه تعاملات اجتماعي توصيف شده است، اين اصطل…
پرسشنامه تصویرسازی ورزشی (SIQ)

پرسشنامه تصویرسازی ورزشی (SIQ)

/
مهارت‌های روانی توسط روانشناسان ورزشی به سه دسته مهارت‌های ر…
پرسشنامه ترجیح انصاف شغلی سائولی و بدیان (VEPQ)

پرسشنامه ترجیح انصاف شغلی سائولی و بدیان (VEPQ)

/
انصاف نوعی پاسخ عاطفی فرد به واکنش‌های عاطفی دیگران است. انصاف درک ضمنی…
پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

/
همدلی یکی از تواناییهای هیجانی مهم است که نشانه‌ها و نمودهای آن…
پرسشنامه خودکارآمدی درد (PSEQ)

پرسشنامه خودکارآمدی درد (PSEQ)

/
 شكست در رهايي از درد، يكي از عواملي است كه بيماران درد مزمن را ب…
پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ)

پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ)

/
مطالعه ابراز هیجان تاریخچه طولانی دارد. داروین با دیدی کاردکرد…
پرسشنامه رفتار مراقبتی پرستار (CBI)

پرسشنامه رفتار مراقبتی پرستار (CBI)

/
پرستاری، انسان‌ها را از طریق مراقبت پرورش می‌دهد و از رابطه‌ای واح…
پروتکل مداخله روان درمانی مثبت گرای گروهی برای افسردگی

پروتکل مداخله روان درمانی مثبت گرای گروهی برای افسردگی

/
پروتکل مداخله روان درمانی مثبت گرای گروهی برای افسردگی که برای او…
آزمون تشخیص شخصیت اینیاگرام (RHETI)چ

آزمون تشخیص شخصیت اینیاگرام (RHETI)

/
از نظریه‌های متعددی که از آغاز علم روانشناسی تاکنون به طبقه­‌بن…
پرسشنامه اشتیاق شغلی اوترخت – شوفلی و سالانوا (UWES)

پرسشنامه اشتیاق شغلی اوترخت – شوفلی و سالانوا (UWES)

/
واژه دلبستگی کاری یا اشتیاق شغلی مدت زیادی نیست که وارد حوزه علم ر…