پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (ASC)

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (ASC)

/
آرسوان خودپنداره تحصیلی را باور فرد در مورد مقدار مهارت درگیر تحص…
پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (ECI)

پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (ECI)

/
مفهوم خلاقیت هیجانی را آوریل و همکاران همزمان با هوش هیجانی سالوی و ما…
پرسشناپرسشنامه بلوغ عاطفی (EMS)ه تجدید نظر شده الگوی ارتباطی خانواده (RFCP)

پرسشنامه بلوغ عاطفی (EMS)

/
عواطف، بخش مهم و اساسی زندگی انسان را تشکیل می‌دهند به گونه‌ای…
پرسشنامه تجدید نظر شده الگوی ارتباطی خانواده (RFCP)

پرسشنامه تجدید نظر شده الگوی ارتباطی خانواده (RFCP)

/
خانواده همواره به‌عنوان مهم‌ترین سیستم انسانی موردتوجه قرار داش…
پرسشنامه سبک‌ های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)

پرسشنامه سبک‌ های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)

/
طبق نظر کازگان تصمیم‌گیری تمایل به حل یک مشکل است، زمانی که…
مقیاس عشق هاتفیلد و اسپرچر (PLS)

مقیاس عشق هاتفیلد و اسپرچر (PLS)

/
روانشناسان عشق را یک هیجان اساسی و مثبت معرفی می‌کنند، اما در …
پرسشنامه شخصیتی نئو ـ فرم 60 سوالی

پرسشنامه شخصیتی نئو ـ فرم ۶۰ سوالی

/
مدل پنج عاملی شخصیت یک سازمان سلسله مراتبی از صفات شخصیتی است که…
پرسشنامه شش وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ)

پرسشنامه شش وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ)

/
ذهن آگاهی منشاء بودایی دارد اما فقط یک مفهوم مذهبی نمی‌باشد. ذهن…
پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

/
در تحقیقات انجام شده بر احساس تنهایی، طی دو دهه گذشته دو دیدگاه عمده…
مقیاس افسردگی سالمندان (GDS)

مقیاس افسردگی سالمندان (GDS)

/
جمعیت جهان در حال پیر شدن است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2025 دوسوم افرا…