اولین کنفرانس اقتصاد ایران

اولین کنفرانس اقتصاد ایران

اولین کنفرانس اقتصاد ایران

اولین کنفرانس اقتصاد ایران

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در نظر دارد با هدف بررسی تحلیل مسایل اساسی اقتصاد ایران و با تمرکز بر شناسایی و ارایه راهکارها و سیاستهای موثر، اولین کنفرانس اقتصاد ایران را با محوریت راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغالزا و با بهره گیری از ظرفیت های علمی داخلی و خارجی برگزار نماید.

محورهای اصلی اولین کنفرانس اقتصاد ایران

الف)  محور اصلی اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا

ب)  محور اصلی اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه اقتصاد مقاومتی

ج) محور اصلی اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه یارانه ها و اصلاح بازار انرژی

د) محور اصلی اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه بازار کار، اشتغال و بیکاری

ه) محور اصلی اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه سیاستهای کاهش تورم و ثبات اقتصاد کلان

محورهای فرعی اولین کنفرانس اقتصاد ایران

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی موانع سرمایه گذاری و تولید

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی تامین مالی تولید

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی محیط کسب و کار

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی سیاستهای اقتصاد کلان مواجهه با تحریم

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی ایجاد رشد درونزای برونگرا

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی نقش مناطق آزاد در توسعه صادرات

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات جهانی

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی نقش و کارکرد صندوق توسعه ملی

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی آسیب شناسی هدفمندسازی یارانه ها

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی سیاستهای اصلاح بازار انرژی

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی یارانه ها و خانوار

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی یارانه ها و تولید

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی سیاستهای کلان و هدفمندسازی یارانه ها

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی تحلیل روند نرخ مشارکت در بازار کار

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی اثر تغییرات جمعیتی برر روندهای بازار کار

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی اشتغال در بخش غیر رسمی اقتصاد

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی سهم بخش های مختلف اقتصادی در ایجد اشتغال

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی چگ.نگی کنترل انتظارات تورمی

اولین کنفرانس اقتصاد ایران در حیطه فرعی سیاست های مناسب کاهش تورم در شرایط رکود اقتصادی

زمانها و تاریخ های مهم اولین کنفرانس اقتصاد ایران:

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۱ مرداد ۱۳۹۳

مهلت ارسال مقالات: ۳۰ مهر ۱۳۹۳

زمان برگزاری همایش: ۷ و ۸ دی ماه ۱۳۹۳

دبیر همایش: دکتر مسعود نیلی (مشاور اقتصادی ریس جمهور)

وب سایت همایش: http://conference.imps.ac.ir

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *