همایش خود را در سایت ثبت کنید

  مسئولین برگزاری همایش ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی می‌توانند از این بخش همایش خود را ثبت نمایند. پس از چند ساعت و در صورت تأیید بخش همایش های موسسه ایران تحقیق، همایش در سایت ثبت می‌شود.

 برای ثبت همایش اینجا را کلیک کنید

اطلاع رسانی همایش ها و کنفرانس ها

بخش اطلاع رسانی همایش ها و کنفرانس ها یکی از زیرمجموعه‌های موسسه ایران تحقیق است. این بخش آمادگی دارد تا تمام همایش ها و کنفرانس های شما را در این صفحه درج نماید. همچنین افرادی که درصدد اطلاع از همایش ها و کنفرانس ها جدید هستند می‌توانند با مراجعه به این صفحه از آخرین همایش ها اطلاع یابند. در این صفحه همایش های زیر قابل دستیابی است:

- همایش های منطقه ای

- همایش های ملی

- همایش های دانشجویی

- همایش های بین المللی

- کنفرانس های معتبر خارجی