پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (SSCS)

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (SSCS)

/
احساس تعلق به مدرسه یا احساس ارتباط با مدرسه از متغیرهای جدید در…
فهرست نشانگان نارساخوانی

فهرست نشانگان نارساخوانی

/
خواندن و ناتوانی در آن یکی از حیطه‌های مهم است که مشکلات زیادی را برای…
پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان (SEQ–C)

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان (SEQ–C)

/
خودکارآمدی از نظریه‌ شناخت اجتماعی روان‌شناس مشهور، مشتق شده است …
پرسشنامه رفتارهای یادگیری (LBS)

پرسشنامه رفتارهای یادگیری (LBS)

/
رفتارهای یادگیری شامل رفتارهایی همچون توجه به تکالیف درسی، گوش دادن فع…
پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)

پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)

/
روان‌شناسی فراشناخت، حوزه اندیشه‌گری نوینی است که پیشینه آن به دهه ۱۹۷۰…
پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ARI)

پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ARI)

/
تلاش‌های تحقیقی در سال‌های اخیر بر تعیین عوامل موثر و نقش آن…
پرسشنامه هوش موفق گریگورنکو و استرنبرگ (SII)

پرسشنامه هوش موفق گریگورنکو و استرنبرگ (SII)

/
نظریه هوش موفق، یکی از نظریه‌های جامع و کارآمد در حوزه هوش ا…
مقیاس نگرش¬های ناکارآمد کودکان و نوجوانان (DAS-CA)

مقیاس نگرش های ناکارآمد کودکان و نوجوانان (DAS-CA)

/
بر اساس مبانی شناخت درمانی، الگوهای بیمارگونه افکار، رفتارها و هی…
پرسشنامه قلدری ایلینویز (IBS)

پرسشنامه قلدری ایلینویز (IBS)

/
قلدری در مدرسه از رفتارهای مشکل‌ساز دوره نوجوانی است که اخیراً توج…
پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند (PSI)

پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند (PSI)

/
بامریند سبک فرزندپروری را به عنوان کارکرد کنترلی والدین معرفی م…