پرسشنامه سبک های رهبری هرسی و بلانچارد (LSQ)

پرسشنامه سبک های رهبری هرسی و بلانچارد (LSQ)

/
یکی از سبک‌هایی که می‌تواند به این سرمایه باارزش، متناسب با خصوص…
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (QWL)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (QWL)

/
کیفیت زندگی کاری، نگرشی است که می‌کوشد تا کیفیت زندگی افراد شاغل را بهب…
پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (JSS)

پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (JSS)

/
یکی از موضوعات اصلی در حیطه شغل استرس شغلی است که پیامدهای منفی فرا…
پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران (POCQ)

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران (POCQ)

/
از نظر گولریاز و همکاران، تعهدسازمانی عبارتست از درجه نسبی تعیین هویت…
پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان (SEQ–C)

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان (SEQ–C)

/
خودکارآمدی از نظریه‌ شناخت اجتماعی روان‌شناس مشهور، مشتق شده است …
پرسشنامه رضایت الکترونیک مشتریان (اقتباس از مدل لی و تورین)

پرسشنامه رضایت الکترونیک مشتریان (اقتباس از مدل لی و تورین)

/
در دنیای کنونی موج شتابنده تغییرات در ابعاد مختلف، همچون سیاست‌…
پرسشنامه رضایت مشتریان (خدمات هتلداری)

پرسشنامه رضایت مشتریان (خدمات هتلداری)

/
بزرگترین سرمایه‌های شرکت، مشتریان آن ها می‌باشند. محصولات می‌آین…
مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی (CAAS)

مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی (CAAS)

/
نظریه ساویکاس که برای نخستین بار در سال 2001 مطرح شد و اولین و م…
پرسشنامه ارزش‌ های فرهنگی هافستد (CVO)

پرسشنامه ارزش های فرهنگ سازمان هافستد (CVO)

/
مدل هافستد درباره ارزش‌ها یا ابعاد فرهنگی مربوط به محیط کار می‌ب…
پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

/
واژه مدیریت دانش در دنیاي مدیریت، موضوعات مختلفی را در بر می‌…