پرسشنامه اضطراب مرگ کالت لستر (CL-FODS)

پرسشنامه اضطراب مرگ کالت لستر (CL-FODS)

/
استرس و اضطراب در زندگی روزمره، برای توصیف حالات و احساسات، بسیار …
پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (MCQ-30)

پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (MCQ-30)

/
فراشناخت به دانش یا کنترل بر تفکر و فعالیت‌های یادگیری گفته …
پرسشنامه استرس پرستاری (NSS)

پرسشنامه استرس پرستاری (NSS)

/
پرستاری شغلی پراسترس است و پرستاران معمولاً با انواعی از استرس در…
پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (DTS)

پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (DTS)

/
تحمل پریشانی، از سازه‌های معمول برای پژوهش در زمینه بی‌نظمی عاطفی اس…
پرسشنامه اختلال استرس پس از ضربه (PCL)

پرسشنامه اختلال استرس پس از ضربه (PCL)

/
اختلال استرس پس از ضربه، اختلالی است که به دنبال قرار گرفتن فرد در…
پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (DAS)

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (DAS)

/
اضطراب واکنشی است در برابر خطری نامعلوم، درونی، مبهم و منشا آن ناخودآگاه و…
پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21)

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21)

/
اضطراب، تنیدگی و افسردگی از جمله رایج‌ترین مسایل و مشکلات روانی و عاطفی در زندگ…
پرسشنامه اضطراب اطلاع یابی (ISAS)

پرسشنامه اضطراب اطلاع یابی (ISAS)

/
اضطراب اطلاع‌یابی عبارتست از «ترس و اضطراب هنگام جستجوی اطلاعات…
مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42)

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42)

/
داشتن سلامت جسمی و روانی از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی ا…
فهرست علایم بالینی SCL-90-R

فهرست علایم بالینی SCL-90-R

/
اختلال رواني يا بيماری رواني يك الگوي رفتاري و روان‌شناختي است كه در…