نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس

The role of emotional intelligence in increasing quality of work life in school principals

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: Procedia-Social and Behavioral Sciences

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۵

تعداد صفحات فارسی: ۶

کد: ۱۰۰۳۶

چکیده فارسی

هدف اصلی این پژوهش بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس بود. مطالعه حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه شامل ۱۳۹ نفر از مدیران مدارس در شهرستان خرم آباد است که با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌های مربوط به متغیرهای مورد پژوهش، از پرسش‌نامه‌های موجود کیفیت زندگی کاری و هوش هیجانی استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تک نمونه‌ای، با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شدند. بر اساس یافته‌های این مطالعه، همبستگی مثبتی بین کیفیت زندگی کاری با هوش هیجانی ۰۰۰/۰> p و ابعاد آن یعنی، خود‌آگاهی، خود‌مدیریتی، کنترل روابط و آگاهی اجتماعی وجود داشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد کیفیت زندگی کاری مدیران بالا است. اما در مقابل، هوش هیجانی مدیران در مقایسه با میانگین پرسش‌نامه کم بود. افزایش هوش هیجانی مدیران را قادر می‌سازد که محیط کاری بهتری فراهم نمایند و بدین سبب عملکرد آنها به طور گسترده‌ای رشد می‌یابد.

چکیده انگلیسی

The main aim of this research was to study the emotional intelligence and its relation to quality of work life of school principals. The current study is a descriptive co relational research. The sample was consisted the 139 school principals of Khorramabad city that who were selected by randomized stratified method, hi order to collect the required data regarding research variables, the quality of work life questionnaire and emotional intelligence inventory were used. The collected data were analyzed by using Pearson correlation coefficient and one sample t-, with SPSS software. On the basis of findings of the study, there was a positive correlation between quality of work life and emotional intelligence (p< 0/000) and its subscales namely, self awareness, self management, relation control and social awareness. Furthermore, results evident that the quality of work life of principals was high, but in case of emotional intelligence, principals were low in compare to mean of questionnaire. Increasing emotional intelligence is able to provide a better work environment for principals and for this cause, the performance of them grow to be enlarged

مشخصات استنادی

Farahbakhsh, S. (2012). The role of emotional intelligence in increasing quality of work life in school principals. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 31-35

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس

مقاله “نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس” در سال ۲۰۱۲ در مجله Procedia-Social and Behavioral Sciences چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی الزویر نمایه شده است. در این مقاله هوش هیجانی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین براساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار این مقاله ۵ بار مورد استناد قرار گرفته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *