به سوی ترکیب خدمات هوشمند شبکه در ابر

Towards network-aware service composition in the cloud

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: acm

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: In Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۰

تعداد صفحات فارسی: ۲۳

کد: ۴۰۰۰۶

چکیده فارسی

رایانش مبتنی بر خدمات ترکیب خدمات سازگار را با کیفیت متغیر سطوح خدمات ممکن می‌سازد. انتخاب مجموعه بهینه خدمات برای ترکب برحسب QoS مهم است زمانی که بسیاری از خدمات معادل بشکل کارکردی موجودند. با ظهور رایانش ابر، تعداد چنین خدمات و توزیع در شبکه بسرعت افزایش می‌یابد که این امر اثر شبکه بر QoS چنین ترکیباتی را افزایش می‌دهد. به رغم این امر رویکردهای فعلی بین QoS خدمات و  QoS شبکه متفاوت نیستند. پس پتانسیل محاسبه شده عمدتا متفاوت از پتانسیل واقعی است که منجربه QoS زیربهینه برای ترکیبات خدمات درابرمی‌شود. پس ما رویکرد هوشمند شبکه را پیشنهاد می‌کنیم که QoS خدمات و QoS شبکه را لحاظ می‌کند. نخست ما مدل شبکه را بمنظور برآورد پتاسیل شبکه بین خدمات اختیاری و کاربران احتمالی ایجاد می‌کنیم . پس الگوریتم انتخاب جهت یافتن ترکیبات بر این مدل اثرگذار است که منجربه پتانسیل کم می‌شود (با فرض سیاست اجرای بکاررفته). در ارزیابی ما، ما نشان می‌دهیم که رویکرد ما بشکل متفاوت ترکیبات را با کمک پتانسیل کمتر نسبت به رویکردهای فعلی محاسبه می‌کند.

چکیده انگلیسی

Service-Oriented Computing (SOC) enables the composition of loosely coupled services provided with varying Quality of Service (QoS) levels. Selecting a (near-)optimal set of services for a composition in terms of QoS is crucial when many functionally equivalent services are available. With the advent of Cloud Computing, both the number of such services and their distribution across the network are rising rapidly, increasing the impact of the network on the QoS of such compositions. Despite this, current approaches do not differentiate between the QoS of services themselves and the QoS of the network. Therefore, the computed latency differs substantially from the actual latency, resulting in suboptimal QoS for service compositions in the cloud. Thus, we propose a network-aware approach that handles the QoS of services and the QoS of the network independently. First, we build a network model in order to estimate the network latency between arbitrary services and potential users. Our selection algorithm then leverages this model to find compositions that will result in a low latency given an employed execution policy. In our evaluation, we show that our approach efficiently computes compositions with much lower latency than current approaches

مشخصات استنادی

Klein, A., Ishikawa, F., & Honiden, S. (2012, April). Towards network-aware service composition in the cloud. In Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web (pp. 959-968). ACM

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله به سوی ترکیب خدمات هوشمند شبکه در ابر

مقاله “به سوی ترکیب خدمات هوشمند شبکه در ابر” در سال ۲۰۱۲ در مجله In Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی acm نمایه شده است. این مقاله به بررسی رایانش مبتنی بر خدمات، رایانش ابر، اثر شبکه بر QoS و برآورد پتاسیل شبکه بین خدمات اختیاری و کاربران پرداخته است. همچنین براساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار این مقاله ۵۱ بار مورد استناد قرار گرفته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *