رویکرد ابتکاری درجات قدرت در تصمیم گیری چند معیاری مبنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP): اولویت بندی اعمال و فعالیت های بشردوستانه مختلف و ناملموس

An innovative orders-of-magnitude approach to AHP-based mutli-criteria decision making: Prioritizing divergent intangible humane acts

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: European Journal of Operational Research

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۳

تعداد صفحات فارسی: ۱۹

کد: ۴۰۰۱۹

چکیده فارسی

ساختاری فرایند محور، تحلیلی و ابتکاری جهت درک ارتباط بین سطوح مختلف فعالیت‌هایی که مردم در اجتماع انجام می‌دهند، بکارگرفته شد. افکار و معیارهای ذهنی که به شکلی نامتجانس و ناهمگن  روی می‌دهند بایستی طبقه‌بندی شده و درگروه‌هایی با چند عنصر همگن و متجانس مرتب شوند، تا بدین وسیله بتوان کوچکترین تا بزرگترین روابط بین آن‌ها را به درستی ارزیابی کرد. ازطریق چنین چهارچوبی برای سازماندهی عوامل می‌توان اولویت‌های قابل اطمینانی را از بین آرای متخصصین استنتاج کرد. مدل پیشنهادی افراد را قادر می‌سازد تا به شکلی تفصیلی و به طریقی مناسب تصمیم گیری کرده و منابع را اختصاص دهند. علاوه بر رویکرد سنتی در ارتباط با سازماندهی معیارها و موضوعات در چندین خوشه (دسته)، گزینه‌های یک تصمیم نیز به پایین‌ترین سطوح چندگانه از سلسه مراتب سازماندهی می‌شوند. این چیدمان و ارزیابی گزینه‌ها، از یک معیار به معیار دیگر فرق دارد، که زمانی که معیارها نامتجانس باشند، به پیچیدگی اجرا می‌افزاید. رویکرد منسجم به سازماندهی تصمیمات پیچیده با فرایندی سلسله مراتبی و تحلیلی، فرد را قادر می‌سازد که بر پیچیدگی‌های برخورد با مسأله‌ی درجه قدرت سلسله مراتب و معیارها در یک تصمیم پیچیده به روشی علمی غلبه کند. زمانی که درجه قدرت  بسیار کوچک یا بسیار بزرگ است، صحت ارزیابی گزینه‌ها به صورت منفرد به جای مقایسه‌ی جفت جفت  آن‌ها مستلزم تخمین و حدس خواهد بود و می‌تواند به نتیجه‌ی مشکوکی منجر شود. درعوض، مقایسات، که برای اندازه‌گیری ناملموسات ضروری هستند، صحت قابل توجیه بهتر و بیشتری دارند.

چکیده انگلیسی

An innovative Analytic Hierarchy Process-based structure is developed to capture the relationship between various levels of activities contributed by people to society. Physical objects have widespread extension and degrees of importance that often differ by many orders of magnitude. Similarly, mental thoughts and criteria occur in widely heterogeneous entities that have to be sorted and arranged into homogeneous groups of few elements in each group so that one can evaluate the relationships among them accurately, from the smallest to the largest. It is through such a framework for organizing factors with smooth transition that it is possible to derive reliable priorities from expert judgments. The proposed model enables one to make decisions and allocate resources in as detailed and fine a way as possible. In addition to the traditional approach of structuring criteria into multiple clusters, the alternatives of a decision are also organized into the lowest multiple levels of that hierarchy. This arrangement and evaluation of alternatives differs from one criterion to another, which adds to the complexity of the undertaking when the alternatives are heterogeneous. The coherent approach to structuring complex decisions with the Analytic Hierarchy Process enables one to transcend the complexity of dealing in a scientific way with the problem of widespread orders of magnitude of criteria and alternatives in a complex decision. When the magnitudes are actually very small or very large, the accuracy of rating alternatives one at a time instead of comparing them in pairs involves much guessing, and can lead to a questionable outcome. Alternatively, comparisons, which are necessary for the measurement of intangibles, have greater and better justified accuracy

مشخصات استنادی

Saaty, T. L., & Shang, J. S. (2011). An innovative orders-of-magnitude approach to AHP-based mutli-criteria decision making: Prioritizing divergent intangible humane acts. European Journal of Operational Research, 214(3), 703-715

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله رویکرد ابتکاری درجات قدرت در تصمیم گیری چند معیاری مبنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP): اولویت بندی اعمال و فعالیت های بشردوستانه مختلف و ناملموس

مقاله “رویکرد ابتکاری درجات قدرت در تصمیم گیری چند معیاری مبنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP): اولویت بندی اعمال و فعالیت های بشردوستانه مختلف و ناملموس” در سال ۲۰۱۱ در مجله European Journal of Operational Research چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی الزویر نمایه شده است. این مقاله به بررسی سازماندهی معیارها و موضوعات در چندین خوشه و رویکرد ابتکاری درجات  قدرت در تصمیم گیری چند معیاری مبنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پرداخته است. همچنین براساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار این مقاله ۴۸ بار مورد استناد قرار گرفته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *