اثر پروفیل‌ها روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی AC ناشی از آلودگی مقره‌های بشقابی معلق سنگین‌وزن

Effect of profiles on ac contamination flashover performance of large-tonnage suspension disc insulators

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: Dielectrics and Electrical Insulation

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۰

تعداد صفحات فارسی: ۲۶

کد: ۳۰۳۸۰

چکیده فارسی

با استفاده از تجربیات میدانی و آزمایش‌های لابراتواری، نشان داده شد که عملکرد تخلیۀ الکتریکی مقره‌های آلوده به شدت تحت تاثیر هندسۀ مقره است. در این مقاله، مقره‌هایی با سه پرفیل مختلف شامل هفت نوع مقرۀ بشقابی با دنده‌های تحتانی عمیق ، سه نوع مقرۀ بشقابی با دو روکش و سه نوع مقرۀ بشقابی با سه روکش در یک محفظۀ هوایی مصنوعی تست شدند تا تاثیر پارامترهای پروفیل مقره روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی مقره‌های بشقابی سنگین وزن بررسی شود. نتایج تست آلودگی مصنوعی نشان داد که  تنش ولتاژ تخلیۀ الکتریکی ۵۰%  (E50%) ، با افزایش قطر مقره و طول خزشی، کاهش می‌یابد. تاثیر چگالی رسوب نمک (SDD) نیز بررسی شد و مشخص شد که با افزایش چگالی رسوب نمک، E50% مقرۀ با روکش جایگزین، نسبت به مقرۀ با دنده‌های تحتانی عمیق با سرعت بیشتری کاهش می‌یابد. با استفاده از روش حداقل مربعات، یک عبارت تجربی ارائه شد تا رابطۀ بین E50% و پارامترهای پیکربندی مقره و نیز چگالی رسوب نمک توصیف شود. از طریق تحلیل ضرایب برازش تعمیم یافتۀ (r) معادله و خطای استاندارد تخمین (s) ، می‌توان نتیجه گرفت که نتایج محاسبه شده با داده‌های آزمایشگاهی توافق و تطابق بسیار خوبی دارند. علاوه بر این، به تاثیر دنده‌های تحتانی و نسبت طول کلاهکی روکش به فاصلۀ روکش، بر روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی توجه خاصی شد. این کار می‌تواند تحقیق روی پارامترهای مقره‌ها را غنی‌تر کرده و شاید مرجع مفید و مناسبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب مقره‌ها در خطوط انتقال EHV و UHV فراهم کند.

چکیده انگلیسی

Power supply utilities are continuously working to maintain reliable and efficient electrical networks that meet the growing demand for electricity. This is a complex task in which appropriate maintenance, refurbishment and replacement policies for all the assets are critical. Optimising business processes through these constitutes a key challenge of balancing service quality and stakeholder value. Here we present two frameworks that can be used to effectively condition monitor both ethylene propylene diene monomer (EPDM) and silicone rubber (SiR) composite insulators during their lifetime in service. The frameworks are tools to assist asset management decision making. The first framework is derived from a generalized dielectric ageing framework and a more specific one on composite insulators that points out the elements that govern composite insulator materials¿ ageing on power transmission and distribution lines. The second framework defines four aged states in relation to the risk to failure that a composite insulator has in service before its replacement. Properties of materials that can be measured in order to identify ageing are reviewed. The techniques available as engineering tools for measuring these properties are introduced. These are distinguished as techniques that can be carried out on-line and off-line, and as destructive and non-destructive tests. These techniques are then reviewed in the context of monitoring and maintaining reliable and efficient operation of power networks

مشخصات استنادی

Yang, H., Zhou, J., Li, Y., Pang, L., Yang, X., Zhang, Q., & Yu, X. (2014). Effect of profiles on ac contamination flashover performance of large-tonnage suspension disc insulators. Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on, 21(6), 2476-2485

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله اثر پروفیل‌ها روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی AC ناشی از آلودگی مقره‌های بشقابی معلق سنگین‌وزن

مقاله “اثر پروفیل‌ها روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی AC ناشی از آلودگی مقره‌های بشقابی معلق سنگین‌وزن” در سال ۲۰۱۴ در مجله Dielectrics and Electrical Insulation چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی IEEE Xplore نمایه شده است. این مقاله به بررسی عملکرد تخلیۀ الکتریکی مقره‌های آلوده، تحلیل ضرایب برازش تعمیم یافتۀ، معادله و خطای استاندارد تخمین (s) و تاثیر پارامترهای پروفیل مقره روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی مقره‌های بشقابی سنگین وزن پرداخته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *