پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (3D-WS)

پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (۳D-WS)

بحث درباره ماهیت خرد دارای سابقه گسترده‌ای در میان فیلسوفان، متکلمان، شاعران و نویسندگان است، اما ورود آن به دنیای روانشناسی نسبتاً اخیر است. برخی معتقدند شاید تسلط فراگیر مکتب رفتارگرایی در اوایل پیدایش روانشناسی را بتوان به عنوان دلیل این سکوت ذکر کرد؛ در حالیکه عده‌ای نیز علت را کاستی‌های روش‌های علمی که بتوانند به طور کامل ماهیت متناقض و چندبعدی خردمندی کیفیت انسانی نادری است که به دشواری قابل مفهوم‌سازی و عملیاتی شدن است و ماهیت پیچیده آن برای مطالعه، پرهزینه و زمانبر است. با وجود چنین موانعی، روانشناسان بررسی این سازه چالشی را آغاز کرده‌اند. بررسی خردمندی به عنوان نقطه پایانی ایده‌آل تحول انسانی، انگیزه اصلی مطالعه در زمینه روانشناسی طول عمر و پیری‌شناسی بوده است که با بررسی‌های گسترده مفاهیم مرتبط با هوش در روانشناسی شناختی و کشف عملکرد مطلوب انسان در روانشناسی مثبت مصادف شده است.  در نوشته‌های اولیه روانشناختی، خردمندی به عنوان نقطه پایانی ایده‌آل تحول توصیف شده است. هال احتمالاً اولین روانشناسی است که به مفهوم خردمندی پرداخته است. او شکل‌گیری خردمندی در یک بزرگسال را با نگرش، آرامش فلسفی، بی‌طرفی و تمایل فرد به اصول اخلاقی مرتبط دانسته است. اریکسون نیز خردمندی را به عنوان نقطه پایانی مطلوب تحول هویت مطرح کرده است که از طریق تسلط بر تعدادی از بحران‌ها ـ و به طور خاص حل بحران یکپارچگی در مقابل ناامیدی ـ در طول زندگی فرد به دست می‌آید. با وب سایت دانلود پرسشنامه ایران تحقیق همراه باشید.

معرفی پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (۳D-WS)

پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (۳D-WS) در سال ۲۰۰۳ توسط آردلت طراحی شد. این پرسشنامه ۳۹ سوال دارد و ۳ خرده مقیاس شناختی، انعکاسی و عاطفی را دربر می‌گیرد.

نمره‌گذاری پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (۳D-WS)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (۳D-WS) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت سه زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (۳D-WS)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (۳D-WS) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (۳D-WS)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری خردمندی

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

 

پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

همدلی یکی از تواناییهای هیجانی مهم است که نشانه‌ها و نمودهای آن از اوایل کودکی آغاز می‌شود و نقش اساسی در زندگی اجتماعی دارد. در سال های پیش‌دبستانی، همدلی محرک مهمی در پدید‌آیی رفتارهای نوع‌دوستانه به‌حساب می‌آید. به‌تدریج با گسترش توانایی‌های زبانی، بیان احساس‌های همدلانه در شکل کلامی نمایان می‌شود. این امر که بیانگر اندیشه ورزانه تر شدن همدلی است، پاسخ‌دهی مبتنی بر همدلی را وسعت می‌بخشد و امکان تجسم افکار و ادراک دیگران را فراهم می‌سازد. در دوره نوجوانی، همدلی نقش مهمی در رشد رفتارهای اجتماعی دارد. اصطلاح همدلی را برای اولین بار لیپز در اوایل قرن بیستم، در پژوهش های روانشناسی به‌کاربرده است. همدلی به‌عنوان توانایی عاطفی برای تجربه هیجان‌های دیگران یا توانایی شناختی برای فهم هیجان‌های اشخاص دیگر تعریف شده است. همدلی را نیز توانایی انسان برای شناسایی و پاسخ‌دهی به حالات ذهنی دیگران تعریف کرده‌اند که از هنگام تولد حضور داشته و به‌طور افزایشی از نوزادی و کودکی تا نوجوانی متحول می‌شود. محققان در مطالعات اولیه خود بر روی همدلی، عمدتاً بر ماهیت عاطفی آن تأکید کرده‌اند و آن را به‌عنوان پاسخ‌های هیجانی مشاهده شده‌ای به هیجان درک شده دیگران تعریف کرده‌اند. با وب سایت دانلود پرسشنامه ایران تحقیق همراه باشید.

معرفی پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES) توسط وزن و همکاران در سال ۲۰۱۵ طراحی و تدوین شده است. این مقیاس دارای ۱۲ سؤال و سه زیرمقیاس همدلی شناختی، همدلی عاطفی و همدردی است.

نمره‌گذاری پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت سه زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل 

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری همدلی و همدردی در نوجوانان

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

 

پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

پرسشنامه خودکارآمدی درد (PSEQ)

پرسشنامه خودکارآمدی درد (PSEQ)

 شکست در رهایی از درد، یکی از عواملی است که بیماران درد مزمن را به سمت افکار و رفتارهای خودکشی سوق می‌دهد. در همین راستا اخیراً مفهوم عوامل محافظت‌کننده در برابر خودکشی مطرح‌شده است که به‌عنوان افکار، عقاید یا توانایی‌هایی توصیف میشود که از افراد در برابر اثرات آسیب رسان عوامل خطر محافظت می کند. وجود عوامل محافظت‌کننده در کنار عوامل خطر، اثرات عوامل خطر را کاهش داده و به‌صورت ضربه گیر در برابر احتمال بروز افکار و رفتارهای خودکشی عمل می کند. مطالعات متعدد طیف گسترده ای از عوامل تعدیل‌کننده و محافظت‌کننده در برابر عوامل خطر خودکشی را شناسایی کرده است. گروهی از محققان بر اساس الگوی ارزیابی طرح واره ی خودکشی (SAMS) نشان داده اند خودارزیابی های مثبت که مشابه مفهوم خودکارآمدی بندورا است و به معنی اطمینان افراد به توانایی شان در نشان دادن رفتارهای خاص، مدیریت هیجان ها، رویارویی با موقعیت‌های دشوار زندگی و به دست آوردن حمایت های اجتماعی است، یکی از عوامل تعدیل‌کننده در برابر خودکشی محسوب می شود. خودکارآمدی مرتبط با درد عبارت است از میزان اطمینان فرد به توانایی اش برای حفظ عملکرد علی رغم وجود درد که نقش آن در ناتوانایی های مربوط به درد در تحقیقات متعدد نشان داده‌ شده است. با وب سایت دانلود پرسشنامه ایران تحقیق همراه باشید.

معرفی پرسشنامه خودکارآمدی درد (PSEQ)

پرسشنامه خودکارآمدی درد (PSEQ) یک پرسشنامه ده سؤالی است که بر اساس نظریه بندورا در مورد خودکارآمدی می باشد و به‌منظور ارزیابی باور بیمار از توانایی‌اش در انجام فعالیت های گوناگون علی رغم وجود درد توسط نیکولاس در سال ۱۹۸۰ مشتمل بر ۱۰ سوال ساخته‌ شده است.

نمره‌گذاری پرسشنامه خودکارآمدی درد (PSEQ)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه خودکارآمدی درد (PSEQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، تفسیر نمره گذاری آن نیز ارایه شده است.

خرید و دانلود پرسشنامه خودکارآمدی درد (PSEQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه خودکارآمدی درد (PSEQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه خودکارآمدی درد (PSEQ)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری خودکارآمدی درد

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

 

پروتکل مداخله روان درمانی مثبت گرای گروهی برای افسردگی

پروتکل مداخله روان درمانی مثبت گرای گروهی برای افسردگی

پروتکل مداخله روان درمانی مثبت گرای گروهی برای افسردگی که برای اولین بار در ایران توسط موسسه ایران تحقیق منتشر می‌شود یکی از مشهورترین و پرکاربردترین پروتکل‌های درمانی در روانشناسی است. اساتید، دانشجویان و پژوهشگران روانشناسی همواره در پژوهش‌های خود با این مشکل مواجه هستند که برای اجرای مداخله آموزشی یا درمانی خود یک بسته و راهنمای استاندارد مداخله‌ را در اختیار ندارند. راهنمای درمانی یا پروتکل مداخله به خصوص برای افرادی که قصد چاپ مقاله در مجلات معتبر بین المللی را دارند یک ضرورت به شمار می‌رود. در همین راستا موسسه ایران تحقیق با همکاری دانشجویان مقطع دکتری تخصصی روانشناسی اقدام به گردآوری پروتکل‌های درمانی با رفرنس‌های معتبر و از دانشگاه‌های برجسته دنیا کرده است که یکی از مشهورترین راهنماها پروتکل مداخله روان درمانی مثبت گرای گروهی برای افسردگی است.

مشخصات پروتکل مداخله روان درمانی مثبت گرای گروهی برای افسردگی

این پروتکل در شش جلسه توسط پارکز شینر و زیر نظر دکتر مارتین سلیگن در دانشگاه پنسیلوانیا آماده شده است. کیفیت منحصر به فرد این بسته مداخله‌ای سبب شده است که توسط برجسته‌ترین پژوهشگران به کار گرفته شده است و در بسیاری از کتاب‌های مرجع روانشناسی مثبت‌گرا به آن اشاره شده است. این پروتکل با ترجمه بسیار با کیفیت به همراه رفرنس انگلیسی و متن انگلیسی آن قابل دریافت از سایت ایران تحقیق است. برخی از ویژگی‌های این بسته عبارتند از:

۱- کیفیت ترجمه بسیار بالا به همراه متن اصلی

۲- شش جلسه مداخله مثبت‌گرا در ۲۴ صفحه

۳- چندین تمرین روانشناسی مثبت‌گرا برای مداخلات بیشتر

۴- انسجام در ساختار جلسات مداخله

پروتکل مداخله روان درمانی مثبت گرای گروهی برای افسردگی

خرید و دانلود پروتکل مداخله روان درمانی مثبت گرای گروهی برای افسردگی

شما می‌توانید با خرید و دانلود پروتکل مداخله روان درمانی مثبت گرای گروهی برای افسردگی از مزایای این خرید استفاده کنید که عبارتند:

۱- متن ترجمه شده پروتکل مداخله روان درمانی مثبت گرای گروهی برای افسردگی

۲- متن انگلیسی و رفرنس پروتکل

۳- آماده شده توسط دانشجویان دکتری روانشناسی با کیفیت بالا

۴- فعال شدن لینک دانلود بلافاصله پس از پرداخت وجه

۵- پاسخگویی سریع به سوالات دانشجویان و اساتید

مقیاس عاطفه مثبت – منفی (PANAS)

مقیاس عاطفه مثبت – منفی (PANAS)

عواطف یکی از جنبه‌های رفتار انسان است که نقش مهمی در زندگی انسان‌ها دارد. بعضی از دانشمندان مانند داروین بر این نکته تاکید می‌کنند که عواطف برای بقاء انسان سودمند است از آن جهت که فعالیت‌های او را به سوی هدفی متوجه می‌سازد. بدین ترتیب عواطف انسان را وادار به انجام کارهایی می‌نماید که برای بقاء سودمند است و او را از انجام کارهایی که برای بقاء مضر است، آگاه می‌سازد. مطالعاتی که در زمینه «ساختار عاطفی» انجام گرفته است، به نحو ثابت به دو بعد مسلط دست یافته‌اند. این دو بعد در تحلیل‌های عاملی روی ابزارهای خودسنجی خلق، مقیاس‌های چندبعدی تظاهرات چهره‌ای و هم چنین مقیاس‌های مربوط به اصطلاحات خلقی، به عنوان دو بعد نخست ظاهر می‌شوند. به طور خلاصه، عاطفه‌ی مثبت نشان می‌دهد که یک شخص تا چه میزان شور و شوق به زندگی دارد و چه میزان احساس فاعلیت و هشیاری می‌کند. عاطفه‌ی مثبت بالا بر انرژی زیاد، تمرکز کامل و اشتغال لذت بخش و عاطفه‌ی مثبت پایین بر غمگینی و رخوت دلالت دارد. عاطفه‌ی منفی یک بعد عام ناراحتی درونی و اشتغال ناخوشایند را نشان می‌دهد و حالات خلقی ناخوشایندی مانند خشم، نفرت، بیزاری، گناه، ترس و عصبانیت را شامل می‌شود. این دو عامل ابعاد حالتی عاطفه را نشان می‌دهند اما تلگن معتقد است که این دو عامل با ابعاد خصیصه‌ای عاطفه یعنی هیجانی بودنِ مثبت و منفی نیز منطبق است. عاطفه‌ی مثبت و منفی خصیصه‌ای تقریبا با عامل‌های شخصیتی پایه یعنی برون گرایی و روان رنجورخویی منطبق می‌باشند. با وب سایت دانلود پرسشنامه ایران تحقیق همراه باشید.

معرفی مقیاس عاطفه مثبت – منفی (PANAS)

مقیاس عاطفه مثبت – منفی (PANAS)  توسط واتسون و همکاران در سال ۱۹۸۸ ساخته و اعتباریابی شده است. این مقیاس ۲۰ سوالی دو زیرمقیاس مثبت و منفی دارد که هر کدام از آنها ۱۰ سوال را شامل می‌شوند. 

 

نمره‌گذاری مقیاس عاطفه مثبت – منفی (PANAS)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل مقیاس عاطفه مثبت – منفی (PANAS) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت دو زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است.

خرید و دانلود مقیاس عاطفه مثبت – منفی (PANAS)

شما می‌توانید با خرید و دانلود مقیاس عاطفه مثبت – منفی (PANAS) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل مقیاس عاطفه مثبت – منفی (PANAS)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری عاطفه مثبت و منفی

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI)

پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI)

سلیگمن و همکارانش یک تعریف نسبتاً پذیرفته شده از روان‌شناسی مثبت‌گرا ارایه داده‌اند. از نظر آن‌ها، روان‌شناسی مثبت‌گرا مطالعه علمی تجربیات مثبت، صفات فردی مثبت و نهادهایی است که رشد این تجربیات و صفات را تسهیل می‌کنند. روان‌شناسی مثبت‌گرا به عنوان یک شاخه مستقل از روان‌شناسی تاریخچه کوتاهی دارد. قبل از جنگ‌جهانی دوم روان‌شناسی آمریکا سه هدف عمده را دنبال می¬کرد: درمان بیماری‌های روانی، کمک به مردم برای داشتن یک زندگی مثمرثمر و ارضاء کننده، و در نهایت کشف کردن و پرورش دادن استعدادهای برتر. این تمرکز اولیه بر روری روان‌شناسی مثبت‌گرا در کارهای افرادی چون مطالعات ترمن بر روی نبوغ و شادکامی زناشویی، نوشته‌های واتسون درباره فرزندپروری مؤثر، و کارهای یونگ بر روی جستجو معنا در زندگی دیده می‌شود. اما درست پس از جنگ جهانی دوم دو رویداد که هر دو اقتصادی بودند، چهره روان‌شناسی را تغییر داد. در سال ۱۹۴۶ اداره امور کهنه سربازان  تشکیل شد و هزاران روان‌شناس دریافتند که می‌توانند با درمان بیماری‌های روانی، برای خود زندگی دست و پا کنند. در سال ۱۹۴۷ نیز موسسه ملی سلامت روان  (که به رغم اهدافش، همیشه بر پایه مدل بیماری بوده است و بهتر است که به موسسه ملی بیماری روانی تغییرنام دهد) پدید آمد و افراد دانشگاهی دریافتند که اگر بر روی آسیب‌شناسی پژوهش کنند، می‌توانند بودجه پژوهشی دریافت کنند. در سال ۲۰۰۰ انجمن روان‌شناسی آمریکا یک شماره از مجله امریکن سایکولوژیست را به روان‌شناسی مثبت‌گرا اختصاص داد که به “شماره هزاره” معروف شد و به این ترتیب روان‌شناسی مثبت‌گرا رسماً معرفی شد. با وب سایت دانلود پرسشنامه ایران تحقیق همراه باشید.

معرفی پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI)

پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI) در سال ۲۰۰۸ توسط رشید با نام پرسشنامه روان‌درمانی مثبت به منظور سنجش میزان شادکامی افراد بر اساس نظریه شادکامی و شکوفایی سلیگمن تهیه شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ عبارت است و از سه زیرمقیاس زندگی خوشایند، زندگی متعهدانه و زندگی معنادار تشکیل شده است.

 

نمره‌گذاری پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت سه زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری روانشناسی مثبت

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه سبک‌ های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)

پرسشنامه سبک‌ های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)

طبق نظر کازگان تصمیم‌گیری تمایل به حل یک مشکل است، زمانی که بیش از یک راه‌حل وجود دارد و باید مناسب‌ترین راه‌حل انتخاب شود. با این تعریف اگرچه به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری و حل مسئله باهم هم‌پوشی دارند، اما گیث مارون، فیش هاف، کوادرل و فربای معتقدند که برخلاف حل مسئله که نیاز به شناسایی راه‌حل مناسب برای حل یک مشکل دارد، تصمیم‌گیری به انتخاب یک عمل از بین شیوه‌های عمل متضاد نیاز دارد و اغلب در شرایط عدم اطمینان و قطعیت روی می‌دهد. شایان ذکر است که علی‌رغم تفاوت ذکرشده که نشانگر اختصاصی‌تر بودن تصمیم‌گیری است، نمی‌توان وجود رابطه نزدیک‌بین تصمیم‌گیری و حل مسئله را نادیده گرفت، به‌گونه‌ای که دزوریلا و گلدفرید تصمیم‌گیری را یکی از مؤلفه‌های حل مسئله دانسته‌اند. مؤلفه‌های یک تصمیم‌گیری مؤثر و کارآمد بر اساس نظر بیرنز عبارت‌اند از: انتخاب یک هدف، شناسایی و ارزیابی گزینه‌ها، انجام و تحقق بخشی شیوه عمل انتخاب‌شده و ارزیابی پیامدهای تصمیم. کازگان اظهار می‌کند که راهبرد تصمیم‌گیری درواقع همان رویکرد فرد به مسئله تصمیم‌گیری و شیوه‌هایی است که در طی فرآیند تصمیم‌گیری دنبال می‌شود. با وب سایت دانلود پرسشنامه ایران تحقیق همراه باشید.

معرفی پرسشنامه سبک‌ های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)

پرسشنامه سبک‌ های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)، با نام لاتین General decision making style توسط اسکات و بروس در سال ۱۹۹۳ اطراحی شده است. این پرسشنامه، پنج بعد مختلف عقلایی، شهودی، وابسته، اجتنابی و آنی را اندازه می‌گیرد. پرسشنامه دارای ۲۵ سؤال (برای هر بعد ۵ سؤال) است.

نمره‌گذاری پرسشنامه سبک‌ های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه سبک‌ های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت پنج زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه سبک‌ های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه سبک‌ های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه سبک‌ های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری سبک‌های تصمیم‌گیری

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه امیدواری اشنایدر و همکاران (HQ)

پرسشنامه امیدواری اشنایدر و همکاران (HQ)

از نظر مور نیز امید عموماً به عنوان یک مفهوم مثبت در نظر گرفته شده است که می‌تواند در زندگی افراد تغییراتی ایجاد کند. نان، امید را تمایل کلی به ساختن آینده و پاسخ مثبت به آینده‌ی ادراک شده می‌داند. اما دربحث روانشناسی مثبت‌گرا نیز بحث امید بسیار قابل توجه است. براین اساس تعریفی که از امید ارائه می‌شود عبارت است از: فردی که انرژی و انگیزه لازم را برای رسیدن به هدف‌های منطقی دارد و می‌داند که چه چیزی می‌خواهد و همچنین اینکه چگونه و ازچه راهی می‌تواند به هدف‌های خود برسد. چنین شخصی اگر دریک مسیر به مانع برخورد کرد ازمسیرهای دیگری اهداف خود را دنبال می‌کند. از نظر سلیگمن امید یکی ازسازه های روانشناسی مثبت است که به جای تمرکز صرف برضعف‌های انسان، توانمندی‌های اورا مورد توجه قرارمی‌دهد. اما کسی که همگان امید را با نام او می‌شناسند اسنایدر است. بنابراین تعریف او از امید تقریباً پذیرفته‌ترین تعریف محسوب می‌شود. اسنایدر و همکاران تعریف اختصاصی‌تری ازامید ارائه داده‌اند. یک شکل تعریف امید شامل این عبارت بود: امید یک حالت هیجانی مثبت است که براساس حس انگیزاننده متقابل ازعامل (انرژی به سوی هدف) ومسیرها (برنامه ریزی برای نیل به اهداف) به صورت موفقیت آمیز می‌باشد. دومین تعریف امید نیز توصیف می‌کند که: امید یک چیدمان شناختی است که براساس یک حس انگیزاننده متقابل ازعامل (تصمیم به سوی هدف) ومسیرها (برنامه ریزی برای نیل به اهداف) به صورت موفقیت آمیز می‌باشد.

معرفی پرسشنامه امیدواری اشنایدر و همکاران (HQ)

 پرسشنامه امیدواری (HQ)  اشنایدر و همکاران توسط اشنـایدر و همکاران در سال ۱۹۹۱ برای سنجـش امیـدواری سـاختـه شـد، دارای ۱۲ عبارت است و به صورت خودسنجی اجرا میشود. از این عبارات، ۴ عبارت برای سنجش تفکر عاملی، ۴ عبارت برای سنجش تفکر راهبردی، ۴ عبارت انحرافی است. بنابراین این پرسشنـامه دو زیر مقیاس عامل و راهبرد را اندازه گیری می کند.

نمره‌گذاری پرسشنامه امیدواری اشنایدر و همکاران (HQ)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه امیدواری اشنایدر و همکاران (HQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت دو زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه امیدواری اشنایدر و همکاران (HQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه امیدواری اشنایدر و همکاران (HQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه امیدواری اشنایدر و همکاران (HQ)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری امید

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

مقیاس خوشکامی یا لذت اسنیت – همیلتون (SHPS)

مقیاس خوشکامی یا لذت اسنیت – همیلتون (SHPS)

شادکامی درجه‌ای است که یک فرد کیفیت زندگی کلی‌اش را در مجموع مساعد ارزیابی می‌کند؛ به عبارت دیگر شادکامی عبارت است از اینکه یک فرد چه قدر زندگی که آن را هدایت می‌کند را دوست دارد. سلیگمن، پارکز و استین با مرور منابع موجود اظهار کرده‌اند که علم نمی‌تواند تعریف مناسبی از شادکامی ارائه دهد، اما می‌تواند مؤلفه‌های شادکامی را مشخص کرده و به‌طور تجربی این مؤلفه‌ها را مورد پژوهش قرار دهد. به همین دلیل است که برخی از افراد به‌جای ارائه تعریف از شادکامی، اجزای تشکیل دهنده آن را معرفی کرده‌اند. لذت بردن از زندگی نیز یکی از اجزای اصلی شادکامی است. مقیاس خوشکامی یا لذت اسنیت – همیلتون (SHPS) برای سنجش لذت بردن از زندگی ساخته شده است. با وب سایت دانلود پرسشنامه ایران تحقیق همراه باشید.

معرفی مقیاس خوشکامی یا لذت اسنیت – همیلتون (SHPS)

مقیاس خوشکامی یا لذت اسنیت – همیلتون (SHPS) در سال ۱۹۹۵ توسط اسنیت و همکاران طراحی شد و ۱۴ عبارت دارد که ظرفیت و توانایی کسب لذت را می‌سنجد. این مقیاس در هر دو زمینه بالینی و پژوهشی قابلیت کاربرد دارد. پاسخگو با خواندن هر عبارت، در یک طیف چهار گزینه‌ای، میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر عبارت، نشان می‌دهد. این پرسشنامه دارای ۴ زیرمقیاس است که عبارت‌اند از: علایق و سرگرمی‌ها، تعامل اجتماعی، تجربه حسی و خوراک و نوشیدنی.

نمره گذاری مقیاس خوشکامی یا لذت اسنیت – همیلتون (SHPS)

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل مقیاس خوشکامی یا لذت اسنیت – همیلتون (SHPS) کرده‌اند. در این فایل که برای اولین بار در ایران به صورت کامل و صحیح ارائه شده است نمره گذاری و محاسبه زیرمقیاس‌ها آمده است.

خرید و دانلود مقیاس خوشکامی یا لذت اسنیت – همیلتون (SHPS)

شما می‌توانید با خرید و دانلود مقیاس خوشکامی یا لذت اسنیت – همیلتون (SHPS) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل

۲- دریافت فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- روایی و پایایی کامل ایرانی و خارجی با رفرنس‌ معتبر

۴- نمره‌گذاری کامل مقیاس خوشکامی یا لذت اسنیت – همیلتون (SHPS)

۵- پایه‌های نظری شادکامی لذت

۶- سابقه و تاریخچه ساخت مقیاس خوشکامی یا لذت اسنیت – همیلتون (SHPS)

۷- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ)

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ)

سرمایه روان‌شناختی یکی از شاخص‌های روان‌شناسی مثبت‌گرایی می‌باشد که با ویژگی‌هایی از قبیل باور فرد به توانایی‌هایش برای دستیابی به موفقیت، داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف، ایجاد اسنادهای مثبت درباره خود و تحمل کردن مشکلات تعریف می‌شود. همچین برخوردار بودن از سرمایه روان‌شناختی افراد را قادر می‌سازد تا علاوه بر مقابله بهتر در برابر موقعیت‌های استرس‌زا، کمتر دچار تنش شده، در برابر مشکلات از توان بالایی برخوردار باشند، به دیدگاه روشنی در مورد خود برسند و کمتر تحت تاثیر وقایع روزانه قرار بگیرند، لذا اینگونه افراد دارای سلامت روان‌شناختی بالاتری نیز هستند. سلیگمن معتقد است که سرمایه روان‌شناختی، جنبه‌های مثبت زندگی آدمی را در بر می‌گیرد. او معتقد است که سرمایه انسانی و اجتماعی آشکار بوده، به آسانی قابل مشاهده است و می‌توان آن را به سادگی اندازه‌گیری و کنترل کرد. در حالیکه سرمایه روان‌شناختی، بیشتر بالقوه بوده، اندازه‌گیری و توسعه آن دشوار است. بنابراین سرمایه روان‌شناختی شامل درک شخص از خودش، داشتن هدف برای رسیدن به موفقیت و پایداری در برابر مشکلات تعریف می‌شود. با وب سایت دانلود پرسشنامه ایران تحقیق همراه باشید.

معرفی پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ)

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ) با نام لاتین Psychological Capitla Questionnaires در سال ۲۰۰۷ طراحی شد. این پرسشنامه شامل ۲۴ سوال و ۴ خرده‌مقیاس امیدواری، تاب‌اوری، خوش‌بینی  و خودکارآمدی است که در آن، هر خرده‌مقیاس ۶ گویه دارد.

نمره‌گذاری پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت چهار زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است. 

خرید و دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری سرمایه روان‌شناختی

۶- پاسخگویی سریع به سوالات