پرسشنامه قدردانی یا سپاسگزاری

پرسشنامه قدردانی یا سپاسگزاری (GQ-6)

/
همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی پرسشنامه قدردانی…
نسخه کوتاه پرسشنامه شادکامی آکسفورد

نسخه کوتاه پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHQ-SF)

/
همکاران ما در موسسه ایران تحقیق نسخه کوتاه پرسشنامه شادکامی آکسفور…
پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (3D-WS)

پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (۳D-WS)

/
بحث درباره ماهیت خرد دارای سابقه گسترده‌ای در میان فیلسوفان، متکلمان، شاعران و …
پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

پرسشنامه همدلی و همدردی نوجوانان (AMES)

/
همدلی یکی از تواناییهای هیجانی مهم است که نشانه‌ها و نمودهای آن…
پرسشنامه خودکارآمدی درد (PSEQ)

پرسشنامه خودکارآمدی درد (PSEQ)

/
 شكست در رهايي از درد، يكي از عواملي است كه بيماران درد مزمن را ب…
پروتکل مداخله روان درمانی مثبت گرای گروهی برای افسردگی

پروتکل مداخله روان درمانی مثبت گرای گروهی برای افسردگی

/
پروتکل مداخله روان درمانی مثبت گرای گروهی برای افسردگی که برای او…
مقیاس عاطفه مثبت – منفی (PANAS)

مقیاس عاطفه مثبت – منفی (PANAS)

/
عواطف یکی از جنبه‌های رفتار انسان است که نقش مهمی در زندگی انس…
پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI)

پرسشنامه ویژگی‌ های روانشناسی مثبت (PPI)

/
سلیگمن و همکارانش یک تعریف نسبتاً پذیرفته شده از روان‌شناسی م…
پرسشنامه سبک‌ های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)

پرسشنامه سبک‌ های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)

/
طبق نظر کازگان تصمیم‌گیری تمایل به حل یک مشکل است، زمانی که…
پرسشنامه امیدواری اشنایدر و همکاران (HQ)

پرسشنامه امیدواری اشنایدر و همکاران (HQ)

/
از نظر مور نیز امید عموماً به عنوان یک مفهوم مثبت در نظر گرفته …