اثرات تعدیل کننده جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی کارمندان هتل

Moderating effects of gender and organizational level between rolestress and job satisfaction among hotel employees

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: International Journal of Hospitality Management

قیمت: ۱۵۰٫۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۸

تعداد صفحات فارسی: ۱۶

کد: ۱۰۰۰۱

چکیده فارسی

این مطالعه به بررسی نقش تعدیل کننده جنسیت و سطح سازمانی در رابطه بین استرس نقش و رضایت شغلی کارکنان هتل می‌پردازد. ابزار نظر سنجی که شامل اندازه گیری رضایت شغلی، استرس نقش (تضاد و ابهام) و اطلاعات جمعیت شناختی بود برای گردآوری اطلاعات از کارکنان هتل در جمهوری کره مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از ۳۲۰ پاسخ دهنده به دست آمد که نشان دهنده نرخ پاسخدهی ۶۴ درصدی بود. یافته‌ها نشان می‌دهد که اثر استرس شغلی بر رضایت شغلی کارکنان زن و کارکنان سرپرست نسبت به کارکنان مرد و کارکنان غیر سرپرست به طور قابل توجهی بیشتر است. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهادات برای تحقیقات آینده ارائه شده است.

چکیده انگلیسی

This study investigates the moderating roles of gender and organization level in the relationship between role stress and job satisfaction for hotel employees. A survey instrument that included measures of job satisfaction, role stress (conflict and ambiguity) and demographic information was used to collect information from hotel employees in Republic of Korea. Data from 320 respondents,representing a 64% of response rate, were analyzed. Findings show that the effect of role stress on job satisfaction is significantly stronger for female employees and supervisory employees than male employees and non-supervisory employees. Research implications and suggestions for future research are provided.

مشخصات استنادی

Kim, B. P., Murrmann, S. K., & Lee, G. (2009). Moderating effects of gender and organizational level between role stress and job satisfaction among hotel employees. International Journal of Hospitality Management, 28(4), 612-619.

دانلود اصل مقاله

اثرات تعدیل کننده جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی کارمندان هتل

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *