اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده از تکنیک موجک

Impact of capital control measures on the Malaysian stock market: A multiresolution analysis

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: امرالد

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: International Journal of Managerial Finance

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۲

تعداد صفحات فارسی: ۱۲

کد: ۲۰۰۲۳

چکیده فارسی

هدف: هدف این مقاله بررسی وسعت اندازه‌گیری کنترل سرمایه است که به وسیله بانک مرکزی مالزی در اواخر ۱۹۹۸ اجرا شده است و تاثیر آن بر جداسازی بازار سرمایه مالزی از دیگر بازارهای سرمایه عمده است. طراحی، روش شناسی، رویکرد: S&P 500، شاخصNikkei 225، شاخص STI و شاخص KLSE مرکب، در نظر گرفته شده است. تکنیک تبدیل موجک گسسته – موجک هار در تجزیه و تحلیل سری‌های مختلف به مقیاس زمانی متفاوت در طول دوره قبل و بعد از کنترل سرمایه در مالزی به کار می‌رود. تجزیه کردن سری‌ها در تخمین وابستگی متقابل بین شاخص KLSE  مرکب با سه بازار دیگر در مقیاس های زمانی متفاوت کاربرد دارد. یافته ها: یافته های تجربی از سه نتیجه حمایت می‌کند، اول، در دوره قبل از کنترل سرمایه، با نفوذترین بازار که از مقیاس های زمانی آمریکا برای ارسال اطلاعات به مالزی پیروی می‌کرد، سنگاپور است. دوم، بعد از ایجاد و وضع کنترل سرمایه، اثرات سرریز شده از سنگاپور به مالزی اساسا رد شده و پیشنهاد شده که ارتباط و تعامل بین این سه بازار کاهش پیدا کند. سوم، بعد از کنترل سرمایه، همه سه بازار دارای اهمیت مشابهی بودند اما سطح تاثیر متوسط بر بازار مالزی داشته اند. محدودیت های تحقیق و اشارات: سرایت تلاطم و بازده توضیح داده شد و کاربرد سری های بازده و تلاطم در مقیاس های زمانی متفاوت تهیه شده است و یک سطحی از پویایی نسبت به رویکرد استاندارد سری ها در دامنه زمانی محدود نشان داده شده است. اصالت/ ارزش: نتایج این مقاله اشارات بالقوه ای برای تخصیص دارایی ، امنیت های قیمت گذاری داخلی، اجرای مصونیت جهانی و استراتژی های جهانی و ارزیابی پیشنهادهای تنظیمی به جریانات محدودیت بین المللی سرمایه دارد.

چکیده انگلیسی

Purpose: The purpose of this paper is to examine the extent to which the capital control measures implemented by the Malaysian central bank in late 1998 had an influence on segmenting the Malaysian equity market from other major equity markets. Design/methodology/ approach: The S&P 500, the Nikkei 225 Index, the STI Index and the KLSE Composite Index are considered. The discrete wavelet transform technique: “Haar” is employed to decompose the series into various time scales during the pre‐ and post‐capital control periods in Malaysia. The decomposed series are then used to estimate the interdependence between KLSE Composite Index with the other three markets at various time scales. Findings: The empirical findings support three conclusions. First, in the pre‐capital control period, Singapore is the most influential market followed by the US across all time scales in transmitting news into Malaysia. Second, after the imposition of capital controls, the spillover effects from Singapore to Malaysia have declined substantially, suggesting a reduced integration between these two markets. Finally, in the post‐capital control period, all three markets appear to be imparting a similar but moderate level of influence on the Malaysian market. Research limitations/ implications: To explore the return and volatility spillovers, the use of return and volatility series at different time scales provided a greater level of insight into the dynamics than the standard approaches which employ only one series in the time domain.Originality/ value: The results from this paper will have potential implications for asset allocation, the pricing of domestic securities, the implementation of global hedging and trading strategies and the evaluation of regulatory proposals to restrict international capital flows.

مشخصات استنادی

Raghavan, M., Dark, J., & Maharaj, E. A. (2010). Impact of capital control measures on the Malaysian stock market: A multiresolution analysis. International Journal of Managerial Finance, 6(2), 116-127

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده از تکنیک موجک

مقاله “اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده از تکنیک موجک” در سال ۲۰۱۰ در مجله International Journal of Managerial Finance و در پایگاه اطلاعاتی امرالد نمایه شده است. این مقاله وسعت اندازه‌گیری کنترل سرمایه به وسیله بانک مرکزی مالزی در اواخر ۱۹۹۸ و تاثیر آن بر جداسازی بازار سرمایه مالزی از دیگر بازارهای سرمایه عمده و تکنیک تبدیل موجک گسسته را مورد بحث قرار می‌دهد. همچنین براساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار ۷ بار مورد استناد قرار گرفته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *