رابطه مشاوره مشتری: یکی از رازهای تاثیر گذار بر تغییر سازمانی چه می باشد؟

?Consultant-client relationship: one of the secrets to effective organizational change

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: امرالد

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: Journal of Organizational Change Management

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۹

تعداد صفحات فارسی: ۱۹

کد: ۱۰۲۲۹

چکیده فارسی

هدف: هدف این مقاله بررسی ارتباط بین عوامل فردی و سازمانی در روابط مشاوره‌ی مشتری و سهم هرکدام بر فرآیند تغییر سازمانی می‌باشد. طرح/ روش کار/ رویکرد: نویسندگان، دو مطالعه به منظور بدست آوردن اطلاعات روشن طراحی کردند، با هر دو ماهیت کمی و کیفی. مطالعه ۱ متشکل از مصاحبه یک به یک نیمه ساختار یافته انجام شده از جفت‌های مشتریان و مشاوران است [یک مشتری و یک مشاور]. مطالعه ۲ به عنوان یک مطالعه کمی طراحی شد و مطالعه ۱ را بطور مستقیم گسترش می‌دهد. نمونه انجام شده در بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ که تشکیل شده از گروه های داخل سازمان، تحت فرآیند تغییر سازمانی است که در آن مشاوران خارجی قرار گرفتند. یافته‌ها: نویسندگان بطور کلی دریافتند که سطح بالایی از تعهد به تغییر، تاثیر مثبتی بر اجرای موفقیت آمیز تغییر سازمانی دارد. همچنین سطح بالای از اعتماد دوجانبه در روابط مشاوره‌ی مشتری در سطوح بالاتر از تعهد مشاور به فرآیند تغییر نتیجه می‌شود. و سرانجام، تعهد مشاور به تغییر موازی، رابطه بین اعتماد و اجرای موفق آمیز تغییر سازمانی را تعدیل می‌کند. اصالت/ ارزش: این مقاله به بررسی ارتباط بین سطوح فردی و سازمانی در پیگیری پروسه‌های تغییر سازمانی می‌پردازد و تلاش برای روشن کردن این ارتباط دارد.

چکیده انگلیسی

    Purpose: The purpose of this paper is to examine the link between interpersonal and organizational factors in consultant‐client relationships and their contribution to the effectiveness of an organizational change process. Design/ methodology/ approach: The authors designed two studies in order to gain insightful information, both qualitative and quantitative in nature. Study 1 is composed of semi‐structured one‐on‐one interviews conducted with pairs of clients and consultants. Study 2 is designed as a quantitative study and is a direct expansion of study 1. The sample, conducted between the years 2002 and 2007, is composed of departments within organizations that underwent an organizational change process, in which external consultants took part. Findings: The authors found that a high level of commitment to change has a positive effect on the successful implementation of organizational change as a whole. Also, high levels of dyadic trust in the consultant‐client relationship result in higher levels of consultant commitment to the change process. Finally, consultant commitment to change partially mediates the relationship between trust and successful implementation of organizational change. Originality/ value: The paper explores the link between individual and organizational levels in pursuing organizational change processes and attempts to clarify this link

مشخصات استنادی

Chalutz Ben-Gal, H., & Tzafrir, S. S. (2011). Consultant-client relationship: one of the secrets to effective organizational change?. Journal of Organizational Change Management, 24(5), 662-679

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله رابطه مشاوره مشتری: یکی از رازهای تاثیر گذار بر تغییر سازمانی چه می باشد؟

مقاله “رابطه مشاوره مشتری: یکی از رازهای تاثیر گذار بر تغییر سازمانی چه می باشد؟” در سال ۲۰۱۱ در مجله Journal of Organizational Change Management چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی امرالد نمایه شده است. در این مقاله ارتباط بین عوامل فردی و سازمانی در روابط مشاوره‌ی مشتری و سهم هرکدام بر فرآیند تغییر سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین براساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار این مقاله ۷ بار مورد استناد قرار گرفته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *