تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه

Company size effect in innovative performance

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: Journal of technology management & innovation

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۹

تعداد صفحات فارسی: ۲۳

کد: ۱۰۲۳۹

چکیده فارسی

این تحقیق، نتایج پژوهشی است که هدف آن ارزیابی تأثیر اندازه‌ی شرکت در سبک‌های مدیریتی منابع بیرونی تکنولوژی اطلاعات و تأثیرات متناظر این سبک‌ها در عملکرد ابتکاری کسب و کار بوده است. این بررسی، بر مبنای مجموعه اطلاعاتی از شرکت‌های صنعتی برزیل که مبتکر در نظر گرفته می‌شوند، جمع‌آوری شده است. تحلیل روابط بین مدیریت منابع بیرونی اطلاعات تکنولوژیکی و عملکرد، بر طبق اندازه‌ی شرکت‌ها  آشکار کرد که گرچه تعداد این گونه شرکت‌ها از نظر کمی محدود هستند، تفاوت آشکار بسیاری در جنبه های مربوط به دسترسی به تکنولوژی و انواع منابع بیرونی از اطلاعات تکنولوژیکی استفاده شده توسط شرکت‌ها وجود دارند. چندین تفاوت بارز بین شرکت‌های کوچک و بزرگ در مورد چگونگی تأثیرگذاری اقدانات مدیریتی بر عملکرد مبتکرانه نیز تشخیص داده شده‌اند.

چکیده انگلیسی

The study presents the result of a research that had the objective of evaluate the influence of the size of the company in the practices of management of external sources of technological information and the correspondent impacts of these practices in the innovation performance of the enterprise. The survey was carried based on data collected from a set of Brazilian industrial companies that are considered innovative The analysis of the relation between the management of external sources of technological information and the performance, according to the size of the companies disclosed that although being limited to a small number there are some significant differences in aspects related to the access to technology and the types of external sources of technological information used by the firms. Some significant differences between small and larger firms on how these managerial practices affect the innovative performance were also detected

مشخصات استنادی

Maffini Gomes, C., Kruglianskas, I., & Scherer, F. L. (2009). Company size effect in innovative performance. Journal of technology management & innovation, 4(4), 14-31

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه

مقاله “تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه” در سال ۲۰۰۹ در مجله Journal of technology management & innovation چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار نمایه شده است. این مقاله ارزیابی تأثیر اندازه‌ی شرکت در سبک های مدیریتی منابع بیرونی تکنولوژی اطلاعات و تأثیرات متناظر این سبک‌ها در عملکرد ابتکاری کسب و کار را مورد بررسی قرار داده است. همچنین براساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار این مقاله ۷ بار مورد استناد قرار گرفته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *