ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره، یافته هایی از یک کشور درحال‌ توسعه

The relationship between employee involvement, partnership management and supply performance: Findings from a developing country

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: امرالد

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: International Journal of Productivity and Performance Management

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۷

تعداد صفحات فارسی: ۱۳

کد: ۱۰۰۱۸

چکیده فارسی

هدف: هدف این مقاله بررسی ارتباطات بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره‌ی یک سازمان در صنعت خودروسازی تایلند است. طرح/ روش‌شناسی/ رویکرد: ابزارهای اندازه‌گیری این مقاله برای مطالعه مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره‌ی یک سازمان، براساس بررسی گسترده از  ادبیات تحقیق بکارگرفته و توسط متخصصان، اعتبارشان تأیید شد. ابزار اندازه‌گیری نیز به طور آزمایشی بررسی شدند. داده‌ها از طریق فنون آماری متفاوت به ‌منظور تضمین روائی و پایائی در قالب مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. مدل مفروض ازطریق تحلیل مسیر آزمون شد. یافته‌ها: مطالعه به این نتیجه رسید که مقیاس‌های مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره‌ی یک سازمان دارای روایی و پایایی در صنعت خودروی تایلند است. مشارکت کارمند نه تنها تأثیر مثبت و مستقیمی بر مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره‌ی یک سازمان دارد بلکه تأثیر مثبت و غیرمستقیم فراوانی بر عملکرد زنجیره‌ی یک سازمان به‌واسطه‌ی مدیریت مشارکتی دارد. کاربردها/ محدودیت‌های تحقیق: توزیع پرسشنامه‌های کاغذی بر روی یک نمونه آسان بودد. اگرچه، داده‌ها از ۲۱۱ شرکت جمع‌آوری شد، تنها ۱۹% آن‌ها بیشتر از یک پاسخ را ارائه دادند. تحقیق آینده بهتر است از روش‌های نمونه‌گیری تصادفی مختلفی استفاده کند و دلایل و روش‌های بهبود نرخ پایین پاسخگویی چندگانه را بررسی کند. کاربردهای عملی نتایج این مطالعه برای مدیران صنعت خودروسازی کشورهای درحال‌توسعه که مایل به بهبود مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره از مجرای مشارکت کارمندان هستند، قابل‌استفاده است. اصالت/ ارزش: این‌یکی از اولین  مطالعاتی است که ارتباط میان مشارکت کارمند داخلی، مدیریت مشارکتی خارجی و عملکرد زنجیره‌ی یک سازمان را در صنعت خودروسازی یک کشور تازه صنعتی شده مانند تایلند بررسی می‌کند.از این مطالعه می‌توان در تحقیقات آینده مرتبط با مفهوم جدید مدیریت کیفیت زنجیره تأمین استفاده کرد.

چکیده انگلیسی

    Purpose: This research aims to investigate the relationships among employee involvement, partnership management, and a firm’s supply performance in the automotive industry in Thailand. Design/ methodology/ approach: The measurement instruments for employee involvement, partnership management and a firm’s supply performance were developed based on an extensive literature review, and validated by experts. They were pilot‐tested, and analyzed using various statistical techniques to ensure reliability and validity in structural equation modeling constructs. A hypothesized model was tested through path analysis. Findings: The study found that the measurements of employee involvement, partnership management, and a firm’s supply performance are reliable and valid for Thailand’s automotive industry. Employee involvement has not only a significant direct positive impact on partnership management and firm’s supply performance, but also a significant indirect positive impact on a firm’s supply performance through partnership management. Research limitations/ implications: The distribution of paper‐based questionnaires was a convenience sample. Although data from a sample of 211 companies was collected, only 19 percent of them provided more than one response. Future research should apply different random sampling methods, and investigate the reasons for and ways to improve the low multiple‐response rate. Practical implications: The findings are beneficial to managers in the automotive industry in developing countries who want to improve partnership management and supply performance through employee involvement. Originality/ value: This study is one of the first to examine the linkage among internal employee involvement, external partnership management, and a firm’s supply performance in the automotive industry in a newly industrialized country such as Thailand. It can be used in further research on the new concept of supply chain quality management

مشخصات استنادی

Vanichchinchai, A. (2012). The relationship between employee involvement, partnership management and supply performance: Findings from a developing country. International Journal of Productivity and Performance Management, 61(2), 157-172

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره، یافته هایی از یک کشور درحال‌ توسعه

مقاله “ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره، یافته هایی از یک کشور درحال‌ توسعه” در سال ۲۰۱۲ در مجله International Journal of Productivity and Performance Management چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی امرالد نمایه شده است. این مقاله ارتباطات بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره‌ی یک سازمان را مورد بررسی قرار داده است. همچنین براساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار این مقاله ۱۲ بار مورد استناد قرار گرفته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *