اثر اندرکنش های آب سطحی/ زیر زمینی روی مکان تالاب های با مشخصه های مختلف

The effect of surface/ground water interactions on wetland sites with different characteristics

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: Desalination

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۸

تعداد صفحات فارسی: ۱۲

کد: ۵۰۰۰۷

چکیده فارسی

در طول دو دهه اخیر تالاب‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، چرا که اثر مهمی روی تهیه و کنترل کیفیت آب دارند. اخیرا تالاب‌های تصفیه به عنوان بهترین راه عملی جهت مدیریت کاهش اوج‌های رواناب سطحی ناشی از توفان و نیز برای بهبود کیفیت آب روان‌اب توفان مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین، تلاش‌هایی به منظور درک بهتر هیدرولوژی تالاب و همچنین کیفیت آب تالاب‌ها انجام شده است. تالاب‌ها در میان سیستم‌های غرق شده پایین دست و بالادست واقع می‌شوند و اندرکن‌های آب سطحی/ زیرزمینی معمولا در این نواحی انتقالی بحرانی مشاهده می‌شوند. آب سطحی و زیرزمینی در هم آمیخته شده و به دلیل این اندرکنش کیفیت هر کدام توسط دیگری تحت تاثیر قرار می‌گیرد. پس درک نقش اندرکنش‌های آب سطحی/ زیرزمینی در مکان تالاب‌ها جهت ایجاد مدل‌های صحیح برای تالاب مهم است. در این تحقیق، اثر اندرکنش‌های آب سطحی/ زیرزمینی روی هیدرولوژی تالاب برای شرایط مختلف تالاب، مانند پوشش گیاهی، شیب زمین محل و هدایت هیدرولیکی عرضی و قائم با استفاده از مدل تالاب WETland Solute TrANsport Dynamics (WETSAND) بررسی شده است. این مدل تالاب هم جریان سطحی و هم اجزای انتقال مواد محلول، شامل اندرکنش‌های آب سطحی/ زیرزمینی است و سهم بالادست از مناطق شهری را در نظر می‌گیرد. شبیه سازی‌ها برای مکان تالاب ترمیم‌شده دانشگاه Duke در حوضه Sandy Creek انجام شده است. مشاهده شد که اثر اندرکنش‌های آب زیرزمینی/ سطحی روی عمق‌های آب سطحی، در محل تالاب‌های با شیب های زیاد و پوشش گیاهی کم غالب می‌شود.

چکیده انگلیسی

Wetlands have gained greater attention in the last two decades, since they have an important impact on water supply and water quality control. Treatment wetlands have recently been used as a best management practice to decrease the storm water runoff peaks and to improve storm water runoff water quality. Therefore, efforts have been made toward a better understanding of both wetland hydrology and wetland water quality. Wetlands are located between uplands and downstream flooded systems and surface/ground water interactions are usually observed in these critical transitional zones. Surface and ground water are mixed and the quality of both sources is affected by each other due to this interaction. Therefore, it is important to understand the role of surface/ground water interactions on wetland sites to develop accurate wetland models. In this study, the effect of surface/ground water interactions on wetland hydrology is investigated for different wetland conditions, such as vegetation, slope of the land site, and lateral and vertical hydraulic conductivities by using the wetland model WETland Solute TrANsport Dynamics (WETSAND). This wetland model has both surface flow and solute transport components, incorporates surface/ground water interactions and accounts for upstream contributions from urbanized areas. Simulations are conducted for the Duke University restored wetland site in the Sandy Creek watershed. It is observed that the effect of surface/ground water interaction on surface water depths becomes more dominant on wetland sites with high slopes and low vegetation

مشخصات استنادی

Kazezyelmaz-Alhan, C. M., & Medina, M. A. (2008). The effect of surface/ground water interactions on wetland sites with different characteristics. Desalination, 226(1), 298-305

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله اثر اندرکنش های آب سطحی/ زیر زمینی روی مکان تالاب های با مشخصه های مختلف

مقاله “اثر اندرکنش های آب سطحی/ زیر زمینی روی مکان تالاب های با مشخصه های مختلف” در سال ۲۰۰۸ در مجله Desalination چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی الزویر نمایه شده است. این مقاله به بررسی تالاب‌های تصفیه به عنوان بهترین راه عملی جهت مدیریت کاهش اوج‌های رواناب سطحی ناشی از توفان و اندرکنش‌های آب سطحی/ زیرزمینی روی هیدرولوژی تالاب پرداخته است. همچنین براساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار این مقاله ۱۱ بار مورد استناد قرار گرفته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *