روانگرایی استاتیکی ماسه ها تحت شرایط سه محوری زه کشی نشده تحکیم یافته به صورت ایزوتروپیک و Ko

Static Liquefaction of Sands under Isotropically and K0-Consolidated Undrained Triaxial Conditions

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۹

تعداد صفحات فارسی: ۲۳

کد: ۵۰۰۱۳

چکیده فارسی

با استفاده از معیار مقاومت وابسته به حالت و تابع اتساع، یک مدل سخت شونده الاستوپلاستیک وابسته به حالت جهت یکپارچه نمودن مدلسازی روابط رفتاری ماسه‌های با نسبت‌های تخلخل اولیه مختلف پیشنهاد شد. معیارهای تخمین ناپایداری بالقوه و روانگرایی استاتیکی ماسه طبق نظریه کار مرتبه دوم به دست آمدند.  از مدل پیشنهاد شده و معیارها برای تخمین یک سری آزمایش‌های سه محوری زه‌کشی نشده تحکیم یافته به صورت ایزوتروپیک و Ko استفاده شد. نتایج نشان دادند که نقطه ناپایداری بالقوه و شروع روانگرایی استاتیکی تحت شرایط زه‌کشی نشده همزمان با رسیدن به حداکثر تنش انحرافی در ماسه بسیار سست بود، در صورتی که، با کاهش نسبت تخلخل، شروع روانگرایی استاتیکی پس از ناپایداری بالقوه قرار گرفت. زمانی که نمونه ماسه به اندازه کافی متراکم بود روانگرایی استاتیکی رخ نداد، هرچند حالت تنش درون ناحیه ناپایداری بالقوه واقع شد. ناپایداری بالقوه و روانگرایی استاتیکی پیش از آن که تنش موثر به سطح گسیختگی برسد رخ دادند و در این مورد پیشرو بودند هرچند نتایج گسیختگی‌های ماسه محسوب نمی‌شوند.

چکیده انگلیسی

By using the state-dependent strength criterion and dilatancy function, a state-dependent nonassociated elastoplasticity hardening model was proposed to unify modeling the constitutive relationships of sands with different initial void ratios. According to the second-order work theory, the criteria for predicting the potential instability and static liquefaction of sands were obtained. The proposed model and criteria were used to predict a series of isotropically consolidated and K0-consolidated undrained triaxial tests. The results showed that the potentially unstable point and the onset of static liquefaction under undrained conditions coincided with the attainment of a deviatoric stress peak in very loose sand, whereas, with the decrease of the initial void ratio, the onset of static liquefaction fell behind the potential instability. When the sand specimen was dense enough, static liquefaction did not occur, although the stress state was located inside of the potentially unstable region. The potential instability and static liquefaction occurred before the effective stress reached the failure surface, and they were the precursors though not the results of the sand failuresRead More: http://ascelibrary.org/doi/10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001206

مشخصات استنادی

Lu, X., & Huang, M. (2014). Static Liquefaction of Sands under Isotropically and K0-Consolidated Undrained Triaxial Conditions. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله روانگرایی استاتیکی ماسه ها تحت شرایط سه محوری زه کشی نشده تحکیم یافته به صورت ایزوتروپیک و Ko

مقاله “روانگرایی استاتیکی ماسه ها تحت شرایط سه محوری زه کشی نشده تحکیم یافته به صورت ایزوتروپیک و Ko” در سال ۲۰۱۴ در مجله Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار نمایه شده است. این مقاله به بررسی یکپارچه نمودن مدلسازی روابط رفتاری ماسه‌های با نسبت‌های تخلخل اولیه مختلف، معیار مقاومت وابسته به حالت، تابع اتساع، مدل سخت شونده الاستوپلاستیک وابسته به حالت و آزمایش‌های سه محوری زه‌کشی نشده تحکیم یافته به صورت ایزوتروپیک و Ko پرداخته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *