پرسشنامه شادکامي مونش (MUNSH)

پرسشنامه شادکامی مونش (MUNSH)

/
شادکامی یکی از مفاهیم و مولفه‌های اصلی زندگی افراد به شمار می‌…

پرسشنامه معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ)

/
یکی از عوامل مرتبط با مشکلات و نارسایی‌های روانشناختی، اکتساب مفهوم و معنای زن…

مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه (RSPWB-SF)

/
تقریباً 60 سال پیش سازمان بهداشت جهانی سلامت را به عنوان حالتی از به…

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

/
پژوهش روی راهبردهای کنترل تفکر، اجزای آن‌ها و تاثیرشان بر رفتار، از ز…
پرسشنامه جهت گیری زندگی (LOT)

پرسشنامه جهت گیری زندگی (LOT)

/
خوش بینی تمایل به اتخاذ امیدوارانه‌ترین دیدگاه است و به یک پیش‌آمادگی عاطف…

مقیاس شادکامی آکسفورد فرم جدید (OHQ)

/
توجه: این پرسشنامه فرم دیگری با نام پرسشنامه شادکامی آکسفورد (O…

پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

/
شوخ طبعی عبارت است از تفاوت‌های عادتی افراد در رفتارها، تجارب، عواطف،…
پرسشنامه آرزو یا نمایه آرزو (AI)

پرسشنامه آرزو یا نمایه آرزو (AI)

/
مطالعات انجام شده در نظریه خودمختاری بیان می‌دارد که انسان‌ها دارای…

دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)

/
توجه: این پرسشنامه فرم جدیدتری با نام پرسشنامه شادکامی آکسفو…

دانلود پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)

/
بر طبق تعاریف موجود در متون علمی، رضایت از زندگی یک فرایند ش…