پرسشنامه ترجیح انصاف شغلی سائولی و بدیان (VEPQ)

پرسشنامه ترجیح انصاف شغلی سائولی و بدیان (VEPQ)

/
انصاف نوعی پاسخ عاطفی فرد به واکنش‌های عاطفی دیگران است. انصاف درک ضمنی…
پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

/
واژه مدیریت دانش در دنیاي مدیریت، موضوعات مختلفی را در بر می‌…
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

/
یکی از چالش‌ها در فضای به شدت رقابتی امروز این است که سازمان‌ها رس…

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

/
دنیاي متغیر امروز ایجاب می‌کند که سازمان‌ها براي بقاء به دنبال…

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ)

/
تغییر سازمانی به پذیرفتن یک عقیده، نظر یا رفتار جدید به وسیله ی…

پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ)

/
یکی از ویژگی‌های شرکت‌های موفق امروزی برخورداری از قدرت رقابت پذیری است…
پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

/
راهبردهای زنجیره تامین منعکس کننده ماهیت زنجیره تامین خاص می‌باش…

پرسشنامه انعطاف پذیری تولید

/
 رقابتی که میان شرکت‌ها درگرفته است، لزوم داشتن انعطاف در تولید را ن…

پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

/
توانایی درک تغییرات سریع و دقیق بازار و تشریک این اطلاعات با شرکت‌ها…
پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

/
عملکرد مالی شرکت به چگونگی رسیدن یک شرکت به اهداف بازار و اهداف …