پرسشنامه ترجیح انصاف شغلی سائولی و بدیان (VEPQ)

پرسشنامه ترجیح انصاف شغلی سائولی و بدیان (VEPQ)

انصاف نوعی پاسخ عاطفی فرد به واکنش‌های عاطفی دیگران است. انصاف درک ضمنی تعادل است. ادراک انصاف از متغیرهای مهم در نظریه انصاف است. در نظریه انصاف گفته می‌شود زمانی که بی‌انصافی وجود دارد بخش‌هایی از رابطه اجتماعی دچار تنش و پریشانی می‌شود. این نظریه سعی دارد رضایت افراد از یک رابطه را برحسب ارزیابی ادراک آنها از توزیع منصفانه یا غیرمنصفانه منابع در طول روابط بین فردی بررسی کند. اگرچه بهترین تعریف برای انصاف این است که آن را حالتی از یک موازنه بدانیم که زمانی به دست می‌آید که برای شرکت‌کنندگان در یک تعامل یا سازمان مشترک نتایجی مناسب با درون دادهایشان اختصاص یابد. در حیطه شغلی، انصاف به میزان ادراک کارکنان از وجود رویه‌های منصفانه و غیرسوگیرانه در سازمان اشاره دارد. از بین مؤلفه‌های جو روان‌شناختی فقط دو مؤلفه انصاف و استقلال در تبیین خشنودی شغلی نقش معنی‌داری بر عهده دارند. انصاف ادراک شده در بین اعضای گروه‌ها متفاوت است، زیرا هر کس از ملاک خود استفاده می‌کند. ملاک‌های انصاف و برابری دو هنجار مهم عدالت در توزیع منابع در یک گروه هستند. بر طبق ملاک انصاف و برابری دو هنجار مهم عدالت در توزیع منابع در یک گروه هستند. بر طبق ملاک انصاف، افراد درون داد و برون داد خود را که از گروه به دست می‌آورند، با اعضای دیگر گروه و نیز اعضای گروه‌های دیگر مقایسه می‌کنند. ملاک دیگر رویکرد برابری است. با وب سایت دانلود پرسشنامه ایران تحقیق همراه باشید.

معرفی پرسشنامه ترجیح انصاف شغلی سائولی و بدیان (VEPQ)

پرسشنامه ترجیح انصاف شغلی سائولی و بدیان (VEPQ) توسط سائولی و بدیان در سال ۲۰۰۰ طراحی و تدوین‌شده است. این پرسشنامه شامل ۱۶ سؤال و سه زیرمقیاس به نام‌های تمایل به ترک، مشغولیت زیاد و مسئولیت زیاد است.

نمره‌گذاری پرسشنامه ترجیح انصاف شغلی سائولی و بدیان (VEPQ)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه ترجیح انصاف شغلی سائولی و بدیان (VEPQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت سه زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه ترجیح انصاف شغلی سائولی و بدیان (VEPQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه ترجیح انصاف شغلی سائولی و بدیان (VEPQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه ترجیح انصاف شغلی سائولی و بدیان (VEPQ)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری ترجیح انصاف شغلی

۶- پاسخگویی سریع به سوالات

 

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

واژه مدیریت دانش در دنیای مدیریت، موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد، علت ایجاد این نگرش به دلیل انتقال وحرکت سیستم‌های اقتصادی و تولیدی به سوی جوامع دانش محور است. در این نگرش، دانش باید به عنوان زمین، کار و سرمایه به عنوان یک دارایی مطرح می‌شود. مدیریت دانش با کشف و ارتقای دارایی دانش یک سازمان، با دیدگاهی که پیش برنده اهداف سازمان است، مرتبط می‌شود. دانشی که مدیریت می‌شود شامل هم دانش آشکار و هم دانش پنهان است. مدل مدیریت دانش نانوکا و تاکوچی یکی از موثرترین مدل‌ها در این زمینه است که چهار مولفه را شامل می‌شود: اجتماعی سازی (از ضمنی به ضمنی)؛ برونی سازی (از ضمنی به آشکار)؛ ترکیب؛ و درونی سازی (از آشکار به ضمنی).

معرفی پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ) بر مبنای مدل نوناکا و تاکوچی توسط سلطان حسینی و موسوی در سال ۱۳۹۱ ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۲۶ ماده است که در یک طیف لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم نمره گذاری می‌شود. این پرسشنامه دارای چهار مولفه است که عبارتند از اجتماعی شدن دانش، برونی سازی دانش، درونی سازی دانش و ترکیب دانش.

نمره گذاری پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره گذاری هر عبارت، نحوه محاسبه چهار زیرمقیاس نیز آمده است.

خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- انتشار برای اولین بار توسط موسسه ایران تحقیق به صورت کامل

۲- ارائه پکیج کامل پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

۳- روایی و پایایی کامل ایرانی با رفرنس‌های معتبر

۴- نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

۵- پایه‌های نظری مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی

۶- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

۷- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

یکی از چالش‌ها در فضای به شدت رقابتی امروز این است که سازمان‌ها رسالت پاسخگویی به مشتریان را در کمترین زمان، با بهترین کیفیت و کمترین هزینه به انجام برسانند. آن چه که امروز برای سازمان‌ها ارزش می‌آفریند، ایجاد ارتباط مستمر با مشتری است و سازمان‌های موفق تنها سازمان‌هایی هستند که قادر هستند مشتریان تمام عمر برای خود ایجادکنند. مدیریت ارتباط با مشتری به مفهوم امروزی آن در دهه ۱۹۹۰ پدید آمد و در قالب یک راهبرد کسب و کار به منظور انتخاب و مدیریت ارزشمند ارتباطات با مشتریان تدوین شد. مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فرایند، متشکل از نظارت بر مشتری مثل جمع‌آوری داده‌های مناسب آن‌ها، مدیریت و ارزشیابی داده‌ها و نهایتاً ایجاد مزیت واقعی از اطلاعات استخراج شده در تعامل با آنان است.

معرفی پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ) توسط طاهرپور کلانتری و طیبی طلوع در سال ۱۳۸۹ ساخته شد. این پرسشنامه متشکل از ۳۰ ماده است که در طیف لیکرت پنج درجه‌ای از خیلی زیاد تا خیلی کم نمره‌گذاری می‌شود. همچنین نمره به دست آمده در نهایت می‌تواند با توجه به نمرات برش ارائه شده مورد تفسیر قرار گیرد.

نمره گذاری پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره گذاری، نحوه تفسیر نمرات به دست آمده در سه طبقه مدیریت ارتباط با مشتری ضعیف، متوسط و قوی نیز آمده است.

خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- انتشار برای اولین بار توسط موسسه ایران تحقیق به صورت کامل

۲- ارائه پکیج کامل پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

۳- روایی و پایایی کامل ایرانی با رفرنس‌های معتبر

۴- نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

۵- پایه‌های نظری مدیریت ارتباط با مشتری

۶- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

۷- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

دنیای متغیر امروز ایجاب می‌کند که سازمان‌ها برای بقاء به دنبال ابزاری نوین باشند. یکی از ابزارهایی که می‌تواند سازمان‌ها را در تأمین این هدف یاری کند، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت‌هایی چون حل مشکلات، آموختن پویا وتصمیم گیری ضروری است. در مدل مدیریت دانش لاوسون، مدیرت دانش دارای شش مولفه است که عبارتند از: دانش آفرینی، جذب دانش، ذخیره دانش، سازماندهی دانش، بکارگیری دانش و انتشار دانش. پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) برای سنجش این مولفه‌ها ابداع شده است.

معرفی پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) توسط لاوسون در سال ۲۰۰۳ ساخته شد و دارای ۲۴ ماده است. این پرسشنامه شامل شش مولفه است که عبارتند از: دانش آفرینی، جذب دانش، ذخیره دانش، سازماندهی دانش، بکارگیری دانش و انتشار دانش. نمره‌گذاری این پرسشنامه در یک طیف لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم است.

نمره گذاری پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) کرده‌اند. در فایل آماده شده علاوه بر نمره گذاری هر عبارت شش زیرمقیاس نیز برای پرسشنامه قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- انتشار برای اولین بار توسط موسسه ایران تحقیق به صورت کامل

۲- ارائه پکیج کامل پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

۳- روایی و پایایی کامل ایرانی و خارجی با رفرنس‌های معتبر

۴- نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

۵- پایه‌های نظری مدل مدیریت دانش لاوسون

۶- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

۷- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ)

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ)

تغییر سازمانی به پذیرفتن یک عقیده، نظر یا رفتار جدید به وسیله یک سازمان تعریف شده است. سازمان‌ها تحت تاثیر شرایط داخلی یا محیط بیرونی خود، پیوسته در معرض تغییر هستند. تغییر پاسخ به برخی فرصت‌ها یا رفتارهای مهم و پر اهمیت که از خارج از سازمان ناشی می‌شود، تعبیر شده است. امروزه محیط در حال دگرگونی سریع است. در فرآیند جهانی شدن، سازمان‌ها باید آماده شوند تا از عهده تغییرات سریع محیطی برآیند و هر سازمانی باید به تغییرات و تقاضاهای متنوع محیطی تن در دهد. بسیاری از سازمان‌ها دریافته‌اند که تغییر یک چالش واقعی است. فرآیند تغییر در هر سازمان به واسطه تفاوت‌هایی که در ذات و ماهیت سازمان‌ها، ماهیت شغل، ارزش‌ها و فرهنگ کاری، سبک رهبری و مدیریت و همچنین رفتار و نگرش کارکنان وجود دارد، منحصر به فرد و خاص است.

معرفی پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ)

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ) توسط دونهام و همکاران در سال ۱۹۸۹ ساخته شده و توسط رشیدی در ایران ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است. این ابزار ۱۸ ماده دارد و شامل سه مقیاس فرعی یعنی شناختی، عاطفی، و رفتاری می‌باشد. همچنین نمره‌گذاری این پرسشنامه در یک طیف لیکرت ۷ درجه‌ای از بسیار مخالفم تا بسیار موافقم است.

نمره گذاری پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ)

همکاران ما در بخش مدیریت موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره گذاری هر عبارت، سه زیرمقیاس نیز قابل محاسبه است که عبارتند از: زیرمقیاس شناختی، زیرمقیاس عاطفی، و زیرمقیاس رفتاری.

خرید و دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

 ۲- دریافت فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

 ۳- پایایی و روایی ایرانی پرسشنامه با رفرنس معتبر

 ۴- نمره‌گذاری کامل پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ)

 ۵- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ)

 ۶- پایه‌های نظری مرتبط با تغییر سازمانی

 ۷- پاسخگویی سریع به سوالات شما

پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ)

پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ)

یکی از ویژگی‌های شرکت‌های موفق امروزی برخورداری از قدرت رقابت پذیری است و در عین حال ویژگی بارز شرکت‌های ناموفق، عدم برخورداری از این ویژگی است. قدرت رقابت پذیری بیش از هر چیز از داشتن دیدگاه‌های جدید در مورد آن نشات می‌گیرد؛ در عین حال بستر محیط و زمان تغییرات چشمگیری در شاخص‌های رقابت پذیری ایجاد کرده است. بایستی توجه داشت که تنها تئوری‌ها و چارچوب‌های مفهومی از رقابت پذیری می‌توانند کاربرد دائمی یابند که به قدر کافی جهت سازگاری فرآیندهای مدیریتی و تغییرات محیطی انعطاف‌پذیر باشند. رقابت پذیری سازمان از سوی بسیاری از محققان به صورت مفهومی چندبعدی ارایه شده است. رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است که به راحتی کالاها، خدمات، مهارت‌ها و ایده‌ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه می‌شود. رقابت پذیری در سطح بنگاه می‌تواند به عنوان توانایی بنگاه در طراحی، تولید و بازاریابی محصولات و فروش آن‌ها بیشتر از رقبا تعریف شود.

معرفی پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ)

برای سنجش رقابت پذیری سازمان‌ها چندین ابزار وجود دارد. پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ) برگرفته از پایان نامه مهدوی کیا در سال ۱۳۹۰ می‌باشد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و سه بعد است و با هدف سنجش رقابت‌پذیری در سازمان طراحی شده است. سه بعد این پرسشنامه عبارتند از: استراتژی تمایز، استراتژی کاهش هزینه و استراتژی تمرکز. همچنین نمره گذاری پرسشنامه در یک طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد است.

نمره گذاری پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ)

همکاران ما در بخش مدیریت موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده، علاوه بر نمره گذاری هر عبارت، سه زیرمقیاس نیز به دست می‌آید.

خرید و دانلود پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

 ۲- دریافت فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

 ۳- پایایی ایرانی پرسشنامه با رفرنس معتبر

 ۴- نمره‌گذاری کامل پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ)

 ۵- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ)

 ۶- پایه‌های نظری مرتبط با رقابت پذیری سازمانی

 ۷- پاسخگویی سریع به سوالات شما

 

پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

راهبردهای زنجیره تامین منعکس کننده ماهیت زنجیره تامین خاص می‌باشد و براساس اهداف کوتاه و بلند مدت خاصی ایجاد می‌شود. عملکرد زنجیره تامین به عنوان کارآیی و اثربخشی کلی تعریف می‌شود. با توجه به تغییرات ایجاد شده در حوزه کسب و کار و اقتصاد، عملکرد زنجیره تأمین مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. از این‌رو رویکرد‌ها و دیدگاه‌های جدیدی پیرامون موضوع تأمین تحت عنوان مدیریت زنجیره تأمین به وجود آمده، به نحوی که زمینه خلق نگرشی جدید در حوزه مدیریت تأمین را فراهم ساخته است. برای سنجش عملکرد زنجیره تامین ابزارهای بسیاری در دسترس است که یکی از جدیدترین آن‌ها پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین است.

معرفی پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین توسط قرانفله و همکاران در سال ۲۰۱۴ برای سنجش عملکرد زنجیره تامین ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۱۰ ماده است و در یک طیف لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم نمره گذاری می‌شود. ماده‌های این پرسشنامه به سنجش مواردی همچون نحوه اجرای تقاضاهای غیر استاندارد، برخورد با تقاضای منحصربفرد مشتریان و طریقه برخورد خاص با تولید محصولات خاص می‌پردازد.

ویژگی‌ پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین در سال ۲۰۱۴ در پژوهش قرانفله و همکاران مورد استفاده قرار گرفته و از این نظر ابزار جدیدی محسوب می‌گردد. این پرسشنامه دارای ۱۰ ماده است و به بررسی ابعاد مختلف عملکرد زنجیره تامین می‌پردازد. همچنین پایایی و روایی این پرسشنامه در یک پژوهش خارجی آورده شده است. در فایل ارائه شده نمره گذاری پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین نیز وجود دارد.

خرید و دانلود پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۲- پایایی و روایی خارجی پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

۳- روش نمره گذاری پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

۴- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

۵- پاسخگویی سریع به سوالات شما

پرسشنامه انعطاف پذیری تولید

پرسشنامه انعطاف پذیری تولید

 رقابتی که میان شرکت‌ها درگرفته است، لزوم داشتن انعطاف در تولید را نشان می‌دهد. ناریشمان و همکاران در سال ۲۰۰۴ بیان کردند که انعطاف پذیری تولید یکی از راه‌های اثربخش برای بهبود محصولات به دلیل ماهیت اجتماعی و تعاملی خدمت است. بر همین اساس برخی پژوهشگران نیز سه گونه انعطاف پذیری را نام می‌برند: انعطاف پذیری ترکیبی، انعطاف پذیری حجمی و انعطاف پذیری در زمینه زمان تحویل. برای سنجش انعطاف پذیری ابزارهای مختلفی ساخته شده است که یکی از آن‌ها پرسشنامه انعطاف پذیری تولید است.

معرفی پرسشنامه انعطاف پذیری تولید

پرسشنامه انعطاف پذیری تولید در سال ۲۰۱۴ توسط هی و همکاران برای سنجش تاثیر انعطاف پذیری تولید به عنوان نتایج مشارکت تامین کنندگان در توسعه محصول بر یکپارچه سازی مشتریان طراحی شد. پرسشنامه مذکور دارای ۵ ماده است و پنج بعد از انعطاف پذیری تولید را می‌سنجد که عبارتند از: توانایی سفارشی سازی محصول، انعطاف پذیری حجم تولید، انعطاف پذیری ترکیبی، سرعت تحویل، قابلیت اطمینان تحویل.

ویژگی‌های پرسشنامه انعطاف پذیری تولید

پرسشنامه انعطاف پذیری تولید در مقایسه با سایر پرسشنامه‌ها جدیدتر بوده و براساس آخرین نظریه‌ها در این زمینه ساخته شده است. این پرسشنامه ۵ ماده دارد که در هر ماده یکی از ابعاد انعطاف پذیری تولید سنجیده شده است. پایایی و روایی پرسشنامه در یک مطالعه خارجی آورده شده است و شیوه نمره گذاری آن نیز در فایل آماده شده ارائه شده است.

خرید و دانلود پرسشنامه انعطاف پذیری تولید

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه انعطاف پذیری تولید از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۲- پایایی و روایی خارجی پرسشنامه

۳- روش نمره گذاری پرسشنامه انعطاف پذیری تولید

۴- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه انعطاف پذیری تولید

۵- پاسخگویی سریع به سوالات شما

پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

توانایی درک تغییرات سریع و دقیق بازار و تشریک این اطلاعات با شرکت‌ها از طریق زنجیره تامین برای شرکت‌هایی که بوسیله بکارگیری توانایی‌ها و منابع در یک زنجیره تامین یکپارچه مزیت رقابتی ایجاد نموده‌اند، اساسی و حیاتی می باشد. واکنش سریع به نیازهای مشتریان، شرایط رقابتی بسیار سخت در بازار و افزایش سطح تحولات محیطی مسائلی است که امروزه سازمان‌ها با آن روبه‌رو هستند. در چنین محیطی نمی‌توان سازمان‌ها را به صورت سنتی و با روش‌های گذشته هدایت و کنترل نمود. لازمه واکنش مؤثر و مفید به این تغییرات و کسب مزیت رقابتی از فرصت‌های حاصل از آن‌ها، دست یابی به چابکی سازمانی است. از آنجا که موفقیت سازمان‌ها در چنین شرایطی به تنهایی به دست نمی‌آید بلکه زنجیره تأمین سهم زیادی در این موفقیت دارد، اهمیت ورود چابکی به زنجیره تأمین بیشتر نمود می‌یابد. برای ارزیابی چابکی زنجیره تأمین پرسشنامه زیر معرفی شده است.

معرفی پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

پرسشنامه چابکی زنجیره تامین در سال ۲۰۱۳ توسط دی گروت و همکاران ساخته شد. آن‌ها برای طراحی این پرسشنامه از ۱۲۸۰ نفر از ۴۹۲ شرکت با پست‌های سازمانی مانند مدیر ارشد، سرپرست، معاون رئیس، مسئول فروش، لجستیک و.. استفاده نمود‌ه‌اند. در این پرسشنامه ۱۰ سوال جهت بررسی چابکی  زنجیره تامین طراحی شده است. چابکی زنجیره تامین از دو نظر مورد بررسی قرار گرفته است: درک تغییرات بازار و پاسخگویی به تغییرات بازار.

ویژگی‌های پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

این پرسشنامه دارای ۱۰ ماده است و دو بخش دارد که بخش اول با ۴ ماده به سنجش درک تغییرات بازار می‌پردازد و بخش دوم با ۶ ماده به سنجش پاسخگویی به تغییرات بازار اختصاص دارد. روایی و پایایی این پرسشنامه در یک پژوهش خارجی آورده شده است و نحوه نمره‌گذاری آن نیز در فایل ارائه شده موجود می‌باشد.

خرید و دانلود پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه چابکی زنجیره تامین از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۲- پایایی و روایی خارجی پرسشنامه

۳- روش نمره گذاری پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

۴- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

۵- پاسخگویی سریع به سوالات شما

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

عملکرد مالی شرکت به چگونگی رسیدن یک شرکت به اهداف بازار و اهداف مالی آن شرکت اشاره می‌کند. در زمینه عملکرد مالی شرکت لی و همکاران در سال ۲۰۰۶ به میزان دستیابی شرکت به سهم بازار، فروش و جایگاه رقابتی کلی به عنوان مولفه‌های عملکرد مالی شرکت اشاره می‌‌کنند. اگرچه برای سنجش عملکرد مالی شرکت‌ها پرسشنامه استاندارد و مدونی وجود ندارد، اما در برخی پژوهش‌ها از ابزارهایی برای سنجش این متغیر استفاده شده است که یکی از آن‌ها پرسشنامه عملکرد مالی شرکت است.

معرفی پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت در سال ۲۰۱۴ توسط قرانفله و همکاران ساخته شد. آن‌ها برای سنجش عملکرد مالی شرکت یک پرسشنامه ۶ آیتمی را طراحی نموده و مورد بررسی قرار داده‌اند که مولفه‌های آن شامل موارد مالی و بازاری می‌شود. موارد مالی که در این پرسشنامه مورد سنجش قرار می‌گیرند شامل مواردی همچون حاشیه سود فروش هستند. همچنین موارد بازاری که در این پرسشنامه مورد سنجش قرار می‌گیرند شامل جایگاه کلی رقابتی و نظاریر آن هستند.

ویژگی‌های پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت توسط همکاران ما در بخش مدیریت موسسه ایران تحقیق آماده سازی شده است. این پرسشنامه دارای ۶ گویه یا عبارت است. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در یک مطالعه خارجی ذکر شده است و همچنین روش نمره‌گذاری آن نیز در فایل ارائه شده وجود دارد.

خرید و دانلود پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه عملکرد مالی شرکت از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۲- پایایی خارجی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ

۳- روش نمره گذاری پرسشنامه

۴- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه

۵- پاسخگویی سریع به سوالات شما