نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) در بخش تولید از منطقه ساحل شرق مالزی: یک مقاله مفهومی

The Role of Accounting Services and Impact on Small Medium Enterprises (SMEs) Performance in Manufacturing Sector from East Coast Region of Malaysia: A Conceptual Paper

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: Procedia-Social and Behavioral Sciences

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۴

تعداد صفحات فارسی: ۲۲

کد: ۲۰۰۶۷

چکیده فارسی

هدف از این مقاله، بررسی نقش خدمات حسابداری و تأثیر بر عملکرد SMEها در بخش تولید از منطقه ساحل شرق مالزی می‌باشد. هدف این مقاله، گسترش تفاوت‌ها در عوامل کیفیت خدمات در میان شرکت حسابداری وSMEها می‌باشد. یک چارچوب مفهومی، برای برجسته کردن ارتباط بین SMEها در خدمات حسابداری، توسعه داده شده است. این مقاله، یک مدل شکاف خدمات، تئوری مبتنی بر منابع(RBT) و نظریه عامل اصلی که به عنوان یک رویکرد مورد بررسی واقع شده است را ارائه می‌دهد. نرم افزارهای AMOS یعنی (SEM) و NVivo برای جدول‌بندی داده‌های جمع آوری شده از سوال تحقیقاتی، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. به نظر می‌رسد که رابطه‌ای در کیفیت خدمات وعملکرد SMEها وهمچنین شرکت‌های حسابداری وجود دارد. این مقاله، در میان بخش‌های تولیدی منتخب و شرکت‌های حسابداری از منطقه ساحل شرق مالزی، محدود شده است. این مقاله، مفهومی برای شرکت‌های حسابداری، SMEها و دانشگاهی و نیز برای شرکت‌های دخیل و برای رسیدگی در کیفیت خدمات دارد. این مقاله باید از مدل شکاف وسیاست‌های توسعه کارآفرینی برای SMEها و شرکت‌های حسابداری، برای حفظ اقتصاد ملی، کمک بگیرد.

چکیده انگلیسی

The purpose of this paper is to examine the role of accounting services and impact on SMEs performance in manufacturing sector from East Coast Region of Malaysia. This paper aims the extend of differences in service quality factors among accountant firm and SMEs. A conceptual framework was developed to highlight the relationship between SMEs in accounting services. This paper presents a gap model of services, Resource-based Theory (RBT) and Principal Agent Theory as an approach to be examined. The AMOS (SEM) and NVivo Software will be used to tabulate the data gather form the research question. There appears a relationship on service quality and performance of SMEs and also accountant firms. This paper is limited among selected manufacturing sectors and accountant firms from East Coast Region of Malaysia. This paper has implication for accountant firms, SMEs, academic and also to the company involve and handle in service quality. This paper should be contributed the gap model and the entrepreneurial development policy for SMEs and accounting firms to sustain the national economy

مشخصات استنادی

Husin, M. A., & Ibrahim, M. D. (2014). The Role of Accounting Services and Impact on Small Medium Enterprises (SMEs) Performance in Manufacturing Sector from East Coast Region of Malaysia: A Conceptual Paper. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 115, 54-67

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) در بخش تولید از منطقه ساحل شرق مالزی: یک مقاله مفهومی

مقاله “نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسطر (SMEها) در بخش تولید از منطقه ساحل شرق مالزی: یک مقاله مفهومی” در سال ۲۰۱۴ در مجله Procedia-Social and Behavioral Sciences چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی الزویر نمایه شده است. در این مقاله به بررسی نقش خدمات حسابداری و تأثیر بر عملکرد SMEها در بخش تولید پرداخته است و یک مدل شکاف خدمات، تئوری مبتنی بر منابع(RBT) و نظریه عامل اصلی که به عنوان یک رویکرد مورد بررسی واقع شده است را ارائه می‌دهد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *