ارتباطات درون سازمانی و رهبری: یک رویکرد تعاملی

Intra-organizational communication and leadership: An interactive approach

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: African Journal of Business Management

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۹

تعداد صفحات فارسی: ۱۳

کد: ۱۰۲۲۶

چکیده فارسی

از آنجایی که ارتباطات درونی سازمان و رهبری دو عنصر کلیدی دستیابی به اهداف سازمانی هستند، عوامل تعیین کننده کلیدی به شمار می‌آیند و بر حسب موفقیت و کارایی کنونی سازمان و موقعیت آن در آینده از اهمیت حیاتی برخوردارند. تحقیق حاضر که رابطه میان ارتباطات درون سازمانی و رهبری را از طریق یک رویکرد تعاملی بررسی می‌نماید، تعامل موجود را ازهر دو دیدگاه رهبر و ارتباطات درون سازمانی ارزیابی می‌نماید و درصدد است تا جهت، شکل و میزان تأثیر ارتباطات درون سازمانی و رهبر بر یکدیگر را نشان دهد. به تعبیری، در عین حال که رهبر در رأس سازمان در موقعیت تأثیرگذاری مثبت یا منفی بر  سیستم ارتباطی سازمان بواسطه تصمیمات اتخاذ شده است، رفتارهای وی نیز به نمایش گذاشته می‌شود. همچنین، سیستم ارتباطات سازمان در جایگاه تعیین کننده‌ی ارزیابی‌های رهبر و رهبری وی در موفقیت و شکست او قرار دارد. بنابراین، تأکید می شود که رهبر به ارتباط درون سازمانی توجه داشته باشد.    

چکیده انگلیسی

Since both communication within the organization and leadership are two key elements in attaining organizational goals, they are key determinants and are of vital importance in terms of the organization’s current achievement and efficiency, and its future position. The present study, which inquires the relationship between intra – organizational communication and leadership through an interactive approach, evaluates the existing interaction from the perspective of both the leader and intra – organizational communication, and attempts to reveal the direction, form and level of the influence of intra – organizational communication and the leader on each other. In this sense, while the leader at the head of the organization is in a position to influence the communication system of the organization positively or negatively through the decisions taken, his behaviors will also be exhibited. Likewise, the communication system of the organization is in a determinative position in evaluations about the leader and his leadership in his success or failure. Therefore, it is emphasized that the leader should pay due attention to intra – organizational communication

مشخصات استنادی

Arklan, Ü.(۲۰۱۱). Intra-organizational communication and leadership: An interactive approach. African Journal of Business Management, 5(26), 10294-10302

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله ارتباطات درون سازمانی و رهبری: یک رویکرد تعاملی

مقاله “ارتباطات درون سازمانی و رهبری: یک رویکرد تعاملی” در سال ۲۰۱۱ در مجله African Journal of Business Management چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار نمایه شده است. در این مقاله ارتباطات درونی سازمان و رهبری و موفقیت و کارایی کنونی سازمان و موقعیت آن در آینده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین براساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار این مقاله ۵ بار مورد استناد قرار گرفته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *