نقش ازخودبیگانگی شغلی در تخریب توانایی کاری و سالخوردگی ناسالم

The role of job alienation in work ability deterioration and unhealthy ageing

تاریخ: ۲۰۰۵

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: In International congress series

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۶

تعداد صفحات فارسی: ۱۰

کد: ۱۰۲۲۵

چکیده فارسی

هدف اصلی این مقاله آگاهی از این موضوع است که در حرفه پرستاری،‌ از خودبیگانگی شغلی با توجه به سن،‌ باعث تضعیف و تخریب قابلیت‌های کاری می‌شود. از مجموعه پرستارانی که در بررسی مورد نظر شرکت کردند یک نمونه ۲۷۱۴۶ تایی از پرستاران انتخاب شدند. علاوه بر سن “تقاضای شغل”‌، ” کنترل شغل” و “اذیت و آزار در محیط کار” بعنوان عوامل تعیین‌کننده از خودبیگانگی شغلی در نظر گرفته شدند. “تعهدات زیاد”،‌” عدم اطمینان در مورد درمان بیماران”‌و “‌معنای کار” بعنوان علائم ازخودبیگانگی شغلی استفاده شد. در نهایت شاخص‌های توان کاری(WAI) بعنوان متغیر خروجی استفاده شد. مدل معادله ساختاری برای آزمون فرضیه‌های ازخودبیگانگی شغلی استفاده شد. که این مدل متناسب با داده‌هاست. تعهد بالا،‌ عدم اطمینان در مورد درمان بیماران و مفهوم کار اثر مستقیمی بر شاخص توان کاری داشتند. تقاضای بالای شغل،‌ اذیت و آزار در محیط کار، کنترل پایین شغلی و سن هم اثرات مستقیم و غیرمستقیمی (از طریق تعهد بسیار بالا،‌ عدم اطمینان از درمان بیمار و معنای کار) بر روی شاخص‌های توان کاری داشتند. توانایی پایین کاری در پرستاران مسن‌تر ناشی از کهولت سن و افزایش تعهد حاصل از تقاضای بالای شغل، کنترل کم شغل و سختی کار است. در مقابل،‌ در بین پرستاران زیر۵۰ سال،‌کاهش شاخص توان کاری بیشتر بخاطر عدم اطمینان از درمان بیمار و  معنی کار پایین‌تراست که هر دو امکان دستیابی به توان شغلی بیشتر و پیشرفت تخصص شغلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چکیده انگلیسی

The main purpose of this study is to illustrate how, within the nursing profession, work ability can be deteriorated by a job alienation mechanism which acts differently according to age.From the total number of nurses participating in the NEXT Study, a sample of 27,146 nurses was selected. In addition to age, “Job demands”, “Job control” and “Harassment at work” were considered as determinants of job alienation. “Overcommitment”, “Uncertainty about patients’ treatment” and “Work meaning” were used as symptoms of job alienation. Finally, “Work Ability Index” (WAI) was employed as the outcome variable. A structural equation model was used to test the job alienation hypothesis.The model demonstrated a good fit with the data. Overcommitment, uncertainty about patients’ treatment and work meaning had a direct effect on WAI. High job demands, high harassment at work, low job control and age had both direct and indirect effects (via overcommitment, uncertainty about patients’ treatment and work meaning) on WAI. Low work ability in older nurses is due to ageing and to an increase in overcommitment yielded by perceived high demands, low job control and high harassment at work. On the contrary, among the nurses under 50 years old, decrease of WAI turned out to be more associated with higher uncertainty about patients’ treatment and lower work meaning, which both affect the possibility to reach more professional competence and develop occupational expertise

مشخصات استنادی

Camerino, D., Conway, P. M., van der Heijden, B. I. J. M., Van Der Schoot, E., Pokorski, J., Estryn-Behar, M., … & NEXT Group. (2005, June). The role of job alienation in work ability deterioration and unhealthy ageing. In International congress series (Vol. 1280, pp. 61-66). Elsevier

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله نقش ازخودبیگانگی شغلی در تخریب توانایی کاری و سالخوردگی ناسالم

مقاله “نقش ازخودبیگانگی شغلی در تخریب توانایی کاری و سالخوردگی ناسالم” در سال ۲۰۰۵ در مجله In International congress series چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی الزویر نمایه شده است. در این مقاله از خودبیگانگی شغلی با توجه به سن،‌ قابلیت‌های کاری و شاخص‌های توان کاری(WAI) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین براساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار این مقاله ۹ بار مورد استناد قرار گرفته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *