توسعه روش VIKOR برای حل مشکلات تصمیم گیری گروهی چند معیاره و اطلاعات زبانی

Extension of VIKOR method for multi-criteria group decision making problem with linguistic information

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: Applied Mathematical Modelling

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۴

تعداد صفحات فارسی: ۲۴

کد: ۴۰۰۱۵

چکیده فارسی

روش جدیدی برای حل مشکلات تصمیم‌گیری گروهی چند معیاره ارائه شده است که در آن هم ارزش معیارها و هم وزن معیارها بر اساس ایده های سنتی روش VIKOR به وسیله اطلاعات زبانی بیان می‌شوند. در مرحله اول، وزن معیارهای زبانی داده شده با تمام تصمیم‌گیرندگان به اعداد فازی ذوزنقه‌ای تبدیل می‌شود و سپس جمع می‌شوند و به صورت اعداد Crisp از حالت فازی خارج می شوند. در مرحله دوم، ماتریس تصمیم‌گیری زبانی فرد داده شده توسط هر تصمیم‌گیرنده (DM) به ۲ تاپل ماتریس تصمیم زبانی تبدیل می‌شود و سپس به ماتریس تصمیم زبانی جمعی ۲ تاپل با میانگین حسابی زبانی ۲ تاپل می‌رسد. ثالثا، مقادیر زبانی ۲ تاپل (Si,αi),(Si,αi),(Ri,αi)(Ri,αi) and (Qi,αi)(Qi,αi) براساس تعریف ۲ تاپل زبانی راه حل ایده آل مثبت (TL-PIS) و راه حل ایده آل منفی۲ تاپل زبانی (TL-NIS) محاسبه می‌شوند. علاوه بر این، راه حل مصالحه را نیز می توان بدست آورد. در پایان، از یک مثال عددی برای نشان دادن کاربرد روش ارائه شده استفاده می‌شود و این روش با نتیجه ارزیابی با روش ۲ تاپل TOPSIS زبانی (TL-TOPSIS) مقایسه و تأیید می‌شود.

چکیده انگلیسی

A new method is proposed to solve multi-criteria group decision making problems in which both the criteria values and criteria weights take the form of linguistic information based on the traditional idea of VIKOR method. Firstly, the linguistic criteria weights given by all decision makers are transformed into trapezoidal fuzzy numbers, and then aggregated and defuzzified to crisp values. Secondly, the individual linguistic decision matrix given by each decision maker (DM) is transformed into 2-tuple linguistic decision matrix, and then aggregated into collective 2-tuple linguistic decision matrix by 2-tuple linguistic arithmetic mean operation. Thirdly, the 2-tuple linguistic values (Si,αi),(Si,αi),(Ri,αi)(Ri,αi) and (Qi,αi)(Qi,αi) are calculated by defining the 2-tuple linguistic positive ideal solution (TL-PIS) and 2-tuple linguistic negative ideal solution (TL-NIS). Furthermore, the compromise solution can be obtained. Finally, a numerical example is used to illustrate the application of the proposed approach, and the method is verified by comparing the evaluation result with that of 2-tuple linguistic TOPSIS (TL-TOPSIS) method

مشخصات استنادی

Ju, Y., & Wang, A. (2013). Extension of VIKOR method for multi-criteria group decision making problem with linguistic information. Applied Mathematical Modelling, 37(5), 3112-3125

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله توسعه روش VIKOR برای حل مشکلات تصمیم گیری گروهی چند معیاره و اطلاعات زبانی

مقاله “توسعه روش VIKOR برای حل مشکلات تصمیم گیری گروهی چند معیاره و اطلاعات زبانی” در سال ۲۰۱۳ در مجله Applied Mathematical Modelling چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی الزویر نمایه شده است. این مقاله به بررسی مشکلات تصمیم‌گیری گروهی چند معیاره، روش VIKOR، روش ۲ تاپل TOPSIS زبانی و ماتریس تصمیم زبانی پرداخته است. همچنین براساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار این مقاله ۲۳ بار مورد استناد قرار گرفته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *