مدل انتقال چند منظوره با پارامترهای گنگ: اولویت گذاری بر اساس روش برنامه سازی با هدفی گنگ (فازی)

Multiobjective transportation model with fuzzy parameters: priority based fuzzy goal programming approach

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۷

تعداد صفحات فارسی: ۱۸

کد: ۴۰۰۷۹

چکیده فارسی

در این مقاله یک اولویت‌گذاری بر اساس روش برنامه‌سازی با هدفی گنگ برای حل یک مسئله‌ی انتقال چند منظوره با ضریب‌های گنگ ارائه می‌گردد. در تنظیم این مدل از این مسئله, در ابتدا توابع عضویت برای اهداف گنگ مشخص شده‌اند. در نتیجه توابع عضویت با تعیین بالاترین درجه (واحد) از یک تابع عضویت به صورت سطح مورد دلخواه و معرفی متغیرهای انحرافی برای هر کدام از آن‌ها به اهداف عضویت تغییر شکل پیدا کردند. متغیرهای انحرافی منفی در روش حل با اهداف دستیابی به راه‌حل مورد رضایت کمینه‌سازی (مینیموم سازی) می‌شوند. تجزیه و تحلیل دقیق این راه‌حل, با یک تغییر در اولویت‌های اهداف گنگ صورت می‌گیرد. سپس تابع فاصله‌ی اقلیدسی را با هدف شناسایی ساختار اولویت‌گذاری مناسب از اهداف به کار می‌بریم و بدین طریق برای واحد تصمیم‌گیری با کاستن افسوس آن‌ها از دست‌یابی به تصمیم مستقل نقطه مورد ایده آن در بافت تصمیم‌گیری به تصمیمی مطلوب‌تر دست می‌یابیم. یک نمونه عددی را حل می‌کنیم تا کاربرد بالقوه‌ی روش پیشنهادی را شرح دهیم.

چکیده انگلیسی

This paper presents a priority based fuzzy goal programming approach for solving a multiobjective transportation problem with fuzzy coefficients. In the model formulation of the problem, first the membership functions for the fuzzy goals are defined. Subsequently, the membership functions are transformed into membership goals, by assigning the highest degree (unity) of a membership function as the aspiration level and introducing deviational variables to each of them. In the solution process, negative deviational variables are minimized to obtain the most satisficing solution. Sensitivity analysis of the solution, with a change in priorities of the fuzzy goals is performed. Next the Euclidean distance function is used to identify the appropriate priority structure of the goals, thereby obtaining the most satisficing decision for the decision-making unit, by minimizing their regrets of achieving the ideal point dependent decision in the decision-making context. A numerical example is solved to demonstrate the potential use of the proposed approach

مشخصات استنادی

Pramanik, S., & Roy, T. K. (2008). Multiobjective transportation model with fuzzy parameters: priority based fuzzy goal programming approach. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 8(3), 40-48

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله مدل انتقال چند منظوره با پارامترهای گنگ: اولویت گذاری بر اساس روش برنامه سازی با هدفی گنگ (فازی)

مقاله “مدل انتقال چند منظوره با پارامترهای گنگ: اولویت گذاری بر اساس روش برنامه سازی با هدفی گنگ (فازی)” در سال ۲۰۰۸ در مجله Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی الزویر نمایه شده است. این مقاله به بررسی اولویت‌گذاری بر اساس روش برنامه‌سازی با هدفی گنگ برای حل یک مسئله‌ی انتقال چند منظوره با ضریب‌های گنگ و تابع فاصله‌ی اقلیدسی را با هدف شناسایی ساختار اولویت‌گذاری مناسب پرداخته است. همچنین براساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار این مقاله ۴۲ بار مورد استناد قرار گرفته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *