پرسشنامه سنجش مهارت¬های ذهنی امست3 (OMSAT-3)

پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)

 متغیرهای روان‌شناختی که در ورزش و پژوهش‌های روان‌شناسی ورزشی پرکاربردند عبارتند از انگیزش، تمرکز، هدفمندی، تصویرسازی ذهنی، اعتمادبه نفس، و کنترل حالت‌های روانی. انگیزش حالتی درونی است که همراه با انرژی یا نیروست و ورزشکار را برای رسیدن به یک خواسته مانند قهرمان شدن به اجرای رفتار مانند تمرین شدید وامی‌دارد. تمرکز، یک فعالیت شناختی برای نگه‌داری کانون توجه ذهنی و بدنی بر اجرای تکلیف حرکتی است. توانایی ورزشکار در توجه به مرتبط‌ترین محرک (مانند حرکت بازیکن مقابل) و نادیده گرفتن سایر محرک‌هاست که گاهی مترادف با توجه در نظر گرفته می‌شود ولی با آن هم معنی نیست. اعتماد به نفس، باور موقتی یا درجه‌ای از اطمینان به توانایی خود در یک لحظه خاص برای اجرای یک عمل است. مشاهده اعتماد به نفس با مشاهده عملکرد امکان‌پذیر است. اعتماد به نفس به قابلیت‌ها، مهارت‌های فرد و شیوه اجرای تکلیف بستگی دارد. هدفمندی، به معنای داشتن برنامه‌ای منظم و طبقه‌بندی شده از نظر ترتیب اهداف و تلاش برای رسیدن به آنهاست. بهتر شدن عملکرد، افزایش درونی، و کاهش اضطراب از مزایای تعیین هدف مناسب است. هدفمندی از مهارت‌های روان‌شناختی در ورزش است که بر ضرورت و شیوه انتخاب غایتی مناسب برای تنظیم سطح انگیختگی و تلاش تاکید دارد. تصویرسازی ذهنی، رمزگذاری نمادین اطلاعات به شکل تصویر در ذهن و شامل فکر کردن درباره عملکرد و احساس‌هاست. همچنین در آن اطلاعات گردآوری شده با همه حس‌ها شرکت دارد. کنترل حالت‌های روانی به مفهوم کنترل افکار، احساس‌ها و در واقع آگاهی یافتن بر بخشی از فعالیت‌های ذهنی و درونی در جریان یک رویداد مهم است. عملکرد انسان فراسوی کنترل وی نیست، به این دلیل که افزایش خودآگاهی درباره ذهن و بدن ممکن است به کنترل افکار و اعمال انسان کمک کند. با وب سایت دانلود پرسشنامه ایران تحقیق همراه باشید.

معرفی پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)

سالملا و همکاران در سال ۲۰۰۱، سنجش مهارت‌های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3) را، که نسخه سوم ابزار سنجش مهارت‌های ذهنی اوتاوا است، طراحی کردند. این پرسش‌نامه ۴۸ سوالی ۱۲ مهارت ذهنی یا روانی را، که در سه گروه مهارت‌های روانی پایه (اعتماد به نفس، واکنش به استرس، هدف‌گزینی و تعهد)، مهارت‌های روان‌تنی (واکنش به استرس، کنترل ترس، آرمیدگی یا  آرام‌سازی و نیروبخشی)، و مهارت‌های شناختی (تمرکز، بازیابی تمرکز، تصویرسازی، تمرین‌ذهنی و طرح مسابقه) جای دارند، می‌سنجد.

نمره‌گذاری پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)

همکاران ما در بخش تربیت‌بدنی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده‌سازی نمره‌گذاری کامل پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، در نهایت سه زیر مقیاس نیز قابل محاسبه است. همچنین سوالاتی که دارای نمره‌گذاری معکوس بودند نیز در این فایل مشخص شده است.

خرید و دانلود پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- نمره گذاری کامل پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)

۴- روایی و پایایی ایرانی و خارجی با ده‌ها رفرنس معتبر

۵- پایه‌های نظری ‌مهارت‌های ذهنی

۶- پاسخگویی سریع به سوالات