پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف (RADQ)

پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف (RADQ)

/
نظریه دلبستگی که به پیوند عاطفی بین نوزاد و مادر یا شخص بالغ دیگ…

پرسشنامه اقتدار والدین (PAQ)

/
سبک فرزندپروری به عنوان منظومه‌ای از نگرش‌ها و رفتار‌ها تعریف ش…
پرسشنامه هوش های چندگانه والتر مک کنزی (MII)

پرسشنامه هوش های چندگانه والتر مک کنزی (MII)

/
گاردنر در سال 1983 نظريه هوش چندگانه را مطرح كرد. این نظریه مف…

پرسشنامه خود کارآمدی کودکان و نوجوانان (SEQ–C)

/
از زمانی که آلبرت بندورا سازه خودکارآمدی را وارد ادبیات روانشناسی کرد، مطا…
پرسشنامه سبك هاي تفكر استرنبرگ و واگنر فرم كوتاه (TSI)

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر فرم کوتاه (TSI)

/
استرنبرگ در نظریه خود مدیریتی ذهنی خویش بیان می‌کند که سبک‌های …

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)

/
منظور از انگیزه پیشرفت یا انگیزه موفقیت میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و …

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

/
رشد اجتماعي متضمن ارتباط سالم و منطبق با موقعيت است. از سوي ديگر، هم…

مقیاس خود کارآمدی کودکان ویلر و لد (CSPI)

/
بندورا سازه خودكارآمدي را وارد ادبيات روان‌شناسي كرد و آن را قضاوت اف…
سنجش نگرش های فرزند پروری والدین

پرسشنامه سنجش نگرش های فرزند پروری والدین

/
منظور از نگرش، عقاید آگاهانه و تمایلات فکری کم و بیش ثابت فرد به آدم‌ه…
پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان (CADS)

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان (CADS)

/
افسردگی تاثیرات بسیار زیادی بر خلق و کارکردهای روانی - اجتماعی …