پرسشنامه رجحان یا رغبت شغلی آمابایل (WPI)

پرسشنامه رجحان یا رغبت شغلی آمابایل (WPI)

/
برخی از پژوهشگران رغبت‌های شغلی را آن متغییری می‌دانند که توسط ر…

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ)

/
تغییر سازمانی به پذیرفتن یک عقیده، نظر یا رفتار جدید به وسیله ی…
پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر (ROE)

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر (ROE)

/
کارآفرینی فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایت مندی و یا تقاضای جدید می‌…

پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ)

/
یکی از ویژگی‌های شرکت‌های موفق امروزی برخورداری از قدرت رقابت پذیری است…
پرسشنامه سرمایه فکری بونیتس (IC)

پرسشنامه سرمایه فکری بونیتس (IC)

/
سرمایه فکری از مفاهیم مهم در مدیریت امروزی محسوب می‌شود. در پژوه…

پرسشنامه نوآوری سازمانی (OI)

/
در نظریه‌های تکامل اقتصادی، نزدیک به یک قرن است که نوآوری نیروی…
پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL)

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL)

/
پژوهشگران یادگیری سازمانی را به عنوان کشف و اصلاح خطا تعریف می‌کنند. …
پرسشنامه اعتماد سازمانی آلونن و همکاران (OT)

پرسشنامه اعتماد سازمانی آلونن و همکاران (OT)

/
اعتماد عبارت است از تمایل یک گروه به آسیب‌پذیر بودن نسبت به …

پرسشنامه بیگانگی شغلی (JA)

/
از لحاظ تاریخی، بیگانگی شغلی متغیری است که از جانب نظریه پردازان …

پرسشنامه موانع خلاقیت وانگ و پانگ (BTC)

/
استفاده از واژه خلاقیت در محیط کاری تعاریف و تفاسیر متفاوتی دارد…