تولیدات علمی کشورها در حوزه علوم پزشکی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱

انتشار گزارش تولیدات علمی کشورها در حوزه علوم پزشکی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱

واحدعلم سنجی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گزارش تولیدات علمی ۱۰۷ کشور جهان در حدفاصل سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ در حوزه علوم پزشکی را منتشر کرد. با توجه به این گزارش کشور آمریکا با تولیدبیش از ۷۵۰ هزار مقاله و میانگین حدود ۱۸ استناد به ازای هر مقاله در رتبه نخست قرار دارد. کشورهای انگلیس، آلمان، ژاپن، کانادا و ایتالیا نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اما یکی از نکات جالب این گزارش این است که کشور ایران در رتبه ۴۳ این فهرست قرار دارد در حالی که رقبای منطقه‌ای ایران همچون ترکیه در رده ۲۴ و مصر در رده ۴۲ قرار دارد. همچنین ایران در تعداد استناد به هر مقاله که به نوعی نشان دهنده کیفیت مقالات چاپ شده است با ۳٫۵۴ استناد به ازای هر مقاله، بعد از کشورهای صربستان با ۲٫۵۶ استناد به ازای هر مقاله و کشور مراکش با ۳٫۱۱ استناد به ازای هر مقاله یکی از بدترین عملکردها را دارد.

+ برای مشاوره در زمینه تحصیل در ترکیه و خرید خانه در ترکیه اینجا کلیک کنید

همچنین کشورهای کاستاریکا با بیش از ۲۵ استناد به ازای هر مقاله، ایسلند با بیش از ۲۰ استناد به ازای هر مقاله و فنلاند با بیش از ۱۹ استناد به ازای هر مقاله از این لحاظ در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. در نهایت باید اشاره شود که یکی از نکات عجیب فهرست منتشر شده از سوی واحد علم سنجی وزارت بهداشت حذف نام چین از این لیست است.
 

ردیف
نام کشور
تعداد مقالات
تعداد ارجاعات
تعداد ارجاع به ازای هر مقاله
۱
USA
۷۵۰,۳۸۵
۱۳,۶۱۷,۲۶۱
۱۸٫۱۵
۲
ENGLAND
۱۷۶,۵۴۴
۲,۹۴۸,۳۱۴
۱۶٫۷۰
۳
GERMANY
۱۸۱,۷۸۰
۲,۵۰۸,۵۳۹
۱۳٫۸۰
۴
JAPAN
۱۶۷,۲۷۵
۱,۸۴۹,۸۶۸
۱۱٫۰۶
۵
CANADA
۹۶,۴۹۴
۱,۷۲۸,۴۸۲
۱۷٫۹۱
۶
ITALY
۱۰۸,۶۵۳
۱,۶۴۵,۱۰۹
۱۵٫۱۴
۷
FRANCE
۱۱۵,۵۸۴
۱,۶۱۹,۷۹۶
۱۴٫۰۱
۸
NETHERLANDS
۷۲,۹۳۵
۱,۳۷۱,۶۸۱
۱۸٫۸۱
۹
AUSTRALIA
۶۸,۴۳۷
۱,۰۳۳,۴۲۹
۱۵٫۱۰
۱۰
SWEDEN
۴۸,۳۸۶
۸۶۹,۱۲۸
۱۷٫۹۶
۱۱
SWITZERLAND
۴۴,۲۵۶
۸۱۴,۵۴۶
۱۸٫۴۱
۱۲
SPAIN
۵۸,۹۷۴
۷۶۰,۸۰۱
۱۲٫۹۰
۱۳
BELGIUM
۳۴,۱۹۰
۶۴۴,۶۳۴
۱۸٫۸۵
۱۴
PEOPLES R CHINA
۶۲,۰۲۵
۵۰۵,۳۳۲
۸٫۱۵
۱۵
DENMARK
۲۵,۸۲۷
۴۹۵,۴۹۱
۱۹٫۱۹
۱۶
SCOTLAND
۲۴,۳۱۳
۴۵۴,۵۶۵
۱۸٫۷۰
۱۷
FINLAND
۲۲,۵۲۵
۴۳۶,۶۸۳
۱۹٫۳۹
۱۸
AUSTRIA
۲۷,۰۴۱
۴۰۶,۶۷۵
۱۵٫۰۴
۱۹
ISRAEL
۲۷,۳۶۲
۳۵۲,۲۸۵
۱۲٫۸۷
۲۰
SOUTH KOREA
۴۰,۲۴۷
۳۱۳,۹۲۳
۷٫۸۰
۲۱
NORWAY
۱۷,۳۹۳
۳۰۹,۷۴۸
۱۷٫۸۱
۲۲
BRAZIL
۳۷,۳۸۵
۲۹۳,۶۰۹
۷٫۸۵
۲۳
TAIWAN
۳۰,۹۱۰
۲۶۵,۴۷۰
۸٫۵۹
۲۴
TURKEY
۵۰,۸۱۹
۲۵۰,۸۵۲
۴٫۹۴
۲۵
GREECE
۲۳,۱۱۵
۲۳۱,۷۱۵
۱۰٫۰۲
۲۶
POLAND
۱۶,۵۱۰
۱۷۶,۴۱۸
۱۰٫۶۹
۲۷
INDIA
۲۸,۲۲۰
۱۶۴,۹۰۲
۵٫۸۴
۲۸
NEW ZEALAND
۱۰,۶۳۵
۱۵۴,۰۹۳
۱۴٫۴۹
۲۹
IRELAND
۱۰,۰۰۶
۱۳۵,۹۴۸
۱۳٫۵۹
۳۰
WALES
۸,۵۳۰
۱۱۶,۸۰۷
۱۳٫۶۹
۳۱
SOUTH AFRICA
۸,۷۹۷
۱۰۹,۸۷۳
۱۲٫۴۹
۳۲
SINGAPORE
۹,۵۰۹
۱۰۶,۵۹۲
۱۱٫۲۱
۳۳
HUNGARY
۷,۰۶۰
۹۷,۴۳۲
۱۳٫۸۰
۳۴
ARGENTINA
۷,۷۰۳
۹۰,۲۴۲
۱۱٫۷۲
۳۵
CZECH REPUBLIC
۷,۵۶۰
۸۹,۵۱۲
۱۱٫۸۴
۳۶
MEXICO
۸,۵۹۶
۸۸,۳۰۳
۱۰٫۲۷
۳۷
PORTUGAL
۶,۵۰۷
۸۱,۷۴۶
۱۲٫۵۶
۳۸
THAILAND
۶,۶۵۴
۷۳,۳۳۶
۱۱٫۰۲
۳۹
NORTH IRELAND
۴,۶۳۷
۶۳,۶۳۳
۱۳٫۷۲
۴۰
RUSSIA
۱۳,۳۶۷
۶۲,۸۹۳
۴٫۷۱
۴۱
CHILE
۵,۲۷۸
۴۸,۲۹۱
۹٫۱۵
۴۲
EGYPT
۵,۳۱۳
۳۵,۲۰۱
۶٫۶۳
۴۳
IRAN
۹,۰۱۹
۳۱,۹۶۳
۳٫۵۴
۴۴
SAUDI ARABIA
۵,۹۳۲
۲۹,۳۸۷
۴٫۹۵
۴۵
SLOVENIA
۳,۲۶۲
۲۷,۱۳۲
۸٫۳۲
۴۶
KENYA
۱,۷۳۳
۲۶,۲۷۶
۱۵٫۱۶
۴۷
ICELAND
۱,۲۹۷
۲۶,۲۰۲
۲۰٫۲۰
۴۸
COLOMBIA
۲,۳۷۰
۲۳,۷۰۵
۱۰٫۰۰
۴۹
CROATIA
۳,۸۸۴
۲۳,۰۳۷
۵٫۹۳
۵۰
SLOVAKIA
۲,۰۲۴
۲۲,۷۹۹
۱۱٫۲۶
۵۱
ROMANIA
۱,۸۷۱
۱۷,۸۸۵
۹٫۵۶
۵۲
PERU
۱,۲۳۱
۱۷,۱۴۲
۱۳٫۹۳
۵۳
VENEZUELA
۱,۷۱۹
۱۶,۳۳۰
۹٫۵۰
۵۴
TANZANIA
۱,۳۱۲
۱۶,۰۷۵
۱۲٫۲۵
۵۵
MALAYSIA
۲,۸۵۷
۱۵,۹۵۶
۵٫۵۸
۵۶
PAKISTAN
۲,۵۴۶
۱۵,۴۸۱
۶٫۰۸
۵۷
VIETNAM
۱,۰۶۲
۱۵,۱۳۳
۱۴٫۲۵
۵۸
UGANDA
۱,۱۵۶
۱۳,۸۵۹
۱۱٫۹۹
۵۹
ESTONIA
۱,۰۵۹
۱۳,۲۱۸
۱۲٫۴۸
۶۰
LEBANON
۱,۸۸۷
۱۲,۵۹۱
۶٫۶۷
۶۱
BANGLADESH
۱,۰۰۵
۱۲,۳۱۵
۱۲٫۲۵
۶۲
BULGARIA
۱,۳۸۱
۱۲,۲۹۹
۸٫۹۱
۶۳
TUNISIA
۲,۸۵۰
۱۲,۲۲۲
۴٫۲۹
۶۴
COSTA RICA
۴۶۵
۱۱,۷۸۶
۲۵٫۳۵
۶۵
PHILIPPINES
۸۹۵
۱۱,۶۳۴
۱۳٫۰۰
۶۶
INDONESIA
۱,۰۱۵
۱۱,۵۵۳
۱۱٫۳۸
۶۷
KUWAIT
۱,۸۸۳
۱۱,۵۴۸
۶٫۱۳
۶۸
NIGERIA
۲,۹۰۳
۱۱,۴۰۰
۳٫۹۳
۶۹
LITHUANIA
۱,۲۹۹
۹,۷۴۳
۷٫۵۰
۷۰
MALAWI
۸۳۱
۹,۰۲۳
۱۰٫۸۶
۷۱
GHANA
۷۷۵
۸,۵۴۰
۱۱٫۰۲
۷۲
URUGUAY
۷۱۹
۸,۴۰۱
۱۱٫۶۸
۷۳
U ARAB EMIRATES
۱,۲۱۸
۸,۲۷۸
۶٫۸۰
۷۴
YUGOSLAVIA
۷۳۶
۸,۱۹۳
۱۱٫۱۳
۷۵
CUBA
۹۸۱
۷,۹۲۲
۸٫۰۸
۷۶
LUXEMBOURG
۶۳۱
۷,۷۸۹
۱۲٫۳۴
۷۷
UKRAINE
۸۷۹
۷,۴۰۵
۸٫۴۲
۷۸
GAMBIA
۴۳۴
۷,۳۴۱
۱۶٫۹۱
۷۹
JORDAN
۱,۳۲۵
۶,۵۵۷
۴٫۹۵
۸۰
NEPAL
۸۲۷
۶,۲۹۸
۷٫۶۲
۸۱
SERBIA
۲,۱۶۲
۶,۱۹۲
۲٫۸۶
۸۲
SENEGAL
۶۶۰
۶,۰۴۳
۹٫۱۶
۸۳
MOROCCO
۱,۹۳۰
۵,۹۹۳
۳٫۱۱
۸۴
LATVIA
۳۸۷
۵,۷۸۴
۱۴٫۹۵
۸۵
CAMEROON
۶۲۵
۵,۶۳۹
۹٫۰۲
۸۶
SRI LANKA
۷۱۲
۵,۶۱۱
۷٫۸۸
۸۷
ETHIOPIA
۷۹۱
۵,۵۸۱
۷٫۰۶
۸۸
ZIMBABWE
۴۷۴
۵,۱۰۸
۱۰٫۷۸
۸۹
JAMAICA
۷۸۹
۴,۸۴۱
۶٫۱۴
۹۰
COTE IVOIRE
۴۲۲
۴,۲۷۰
۱۰٫۱۲
۹۱
ZAMBIA
۴۰۵
۴,۲۴۵
۱۰٫۴۸
۹۲
BURKINA FASO
۴۳۳
۳,۸۳۹
۸٫۸۷
۹۳
GABON
۲۴۰
۳,۷۲۷
۱۵٫۵۳
۹۴
ECUADOR
۴۱۲
۳,۷۱۲
۹٫۰۱
۹۵
MALI
۲۶۳
۳,۵۴۳
۱۳٫۴۷
۹۶
BYELARUS
۴۳۹
۳,۴۲۵
۷٫۸۰
۹۷
MOZAMBIQUE
۲۳۹
۳,۲۵۸
۱۳٫۶۳
۹۸
MALTA
۲۲۵
۳,۱۹۳
۱۴٫۱۹
۹۹
PAPUA N GUINEA
۲۲۹
۳,۱۲۹
۱۳٫۶۶
۱۰۰
SUDAN
۴۳۴
۳,۰۹۹
۷٫۱۴
۱۰۱
CAMBODIA
۲۶۸
۳,۰۸۴
۱۱٫۵۱
۱۰۲
OMAN
۷۰۷
۳,۰۰۰
۴٫۲۴
۱۰۳
GUATEMALA
۲۶۵
۲,۸۷۸
۱۰٫۸۶
۱۰۴
ALGERIA
۲۸۴
۲,۵۸۸
۹٫۱۱
۱۰۵
BARBADOS
۱۵۷
۲,۵۶۷
۱۶٫۳۵
۱۰۶
CYPRUS
۳۸۸
۲,۵۶۲
۶٫۶۰
۱۰۷
BOLIVIA
۲۸۱
۲,۵۲۴
۸٫۹۸
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *