پروتکل مداخله گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای افراد بزهکار، مجرم و زندانی

پروتکل مداخله گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای افراد بزهکار، مجرم و زندانی

در ادامه انتشار پروتکل‌های روانشناسی و مشاوره استاندارد توسط موسسه ایران تحقیق، پروتکل مداخله گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای افراد بزهکار، مجرم و زندانی آماده شده و در اختیار روانشناسان و مشاوران قرار می‌گیرد. این بسته مداخله‌ای بسیار جامع بوده و علاوه بر شرح مفصل جلسات درمانی، تمرین‌های مختلف ذهن آگاهی را نیز در بر می‌گیرد.

 

ویژگی‌های پروتکل مداخله گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای افراد بزهکار، مجرم و زندانی

پروتکل مداخله گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای افراد بزهکار، مجرم و زندانی در سال ۲۰۱۲ توسط دکتر تالین الیزابت آندونیان و در دانشگاه ایالتی نیویورک طراحی شده است. این پروتکل در ۱۰ جلسه و به صورت گروهی برای کار با زنان زندانی تهیه شده است اما برای کار با افراد بزهکار، مجرم و زندانی نیز به کار رفته است. در زیر به برخی از ویژگی‌های پروتکل مداخله گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای افراد بزهکار، مجرم و زندانی اشاره شده است که عبارتند از:

– آماده شده در ۱۰ جلسه مشاوره

– طراحی شده به صورت مشاوره گروهی