نام کتاب نویسنده سال دانلود چند صفحه اضافه به سبد خرید
تحلیل مهندسی زلزله پیشرفته آلن پکر ۲۰۰۷ لینک دانلود
مهندسی زلزله ژئوتکنیکال مقدماتی کامالش کومار ۲۰۰۸ لینک دانلود
دینامیک خاک کاربردی میلوتین سربولوف ۲۰۱۱ لینک دانلود
طراحی لرزه ای Aids برای تجزیه و تحلیل غیر خطی سازه های بتن مسلح سریویناسان چاندرا ۲۰۱۰ لینک دانلود
دینامیک ساختاری مهندسی زلزله اس راجاسکاران
۲۰۰۹ لینک دانلود