مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا (HISC): معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی

HISC: A computer architecture using operand descriptor

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

رویکرد مدل سازی (مبتنی بر عامل) اعمال شده برای گسترش وبا

An agent-based modeling approach applied to the spread of cholera

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

افزایش امنیت سیستم نام دامنه با استفاده از فایروال پویا با عوامل شبکه

Enhancing DNS security using dynamic firewalling with network agents

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تعیین هویت گوینده مستقل از متن، توسط مدل های مخلوط گاوس ساختاری و شبکه های عصبی

Efficient text-independent speaker verification with structural gaussian mixture models and neural network

تاریخ: ۲۰۰۳

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بی سیم

Cluster-head election using fuzzy logic for wireless sensor networks

تاریخ: ۲۰۰۵

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

راه حل مناسب برای جلوگیری از افزایش حملات به سیستم نام دامنه

A fair solution to DNS amplification attacks

تاریخ: ۲۰۰۷

پایگاه:  IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

سیستم تشخیص پلک زدن چشم برای تعامل انسان و کامپیوتر

Eye-blink detection system for human–computer interaction

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه:  اسپرینگر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

شبکه های عصبی آموزشی رقابتی پیشرفته در مورد تشخیص نفوذ در شبکه و شناسایی کلاهبرداری

Improved competitive learning neural networks for network intrusion and fraud detection

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه:  الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مسائل مرتبط به مدل سازی تایید سخت افزاری در زبان برنامه نویسی الکترونیک

Modelling hardware verification concerns specified in the e language: an experience report

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: ACM

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه

Performance evaluation of fault tolerance techniques in grid computing system

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه:  الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

آگاهی از شرایط به عنوان روش اندازه گیری عملکرد در فعالیت مشترک امنیت سایبری

Situational awareness as a measure of performance in cyber security collaborative work

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه:  IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

پروتکل کنترل نقل و انتقالات با پیمایش تطبیقی گذرگاه برای شبکه های بی سیم چند گرهی با ارتباط اینترنتی

TCP with gateway adaptive pacing for multihop wireless networks with Internet connectivity

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه:  الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقاله مهندسی

مقاله مدیریت و حسابداری