مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا (HISC): معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی

HISC: A computer architecture using operand descriptor

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک دیدگاه منبع برای امنیت شبکه حسگر بی سیم

A Resource Perspective To Wireless Sensor Network Security

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: IEEE

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

رویکرد مدل سازی (مبتنی بر عامل) اعمال شده برای گسترش وبا

An agent-based modeling approach applied to the spread of cholera

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

به کارگیری خودرو به شبکه (V2G) برای بهینه‌سازی مصرف انرژی مسکونی از طریق شارژ (دشارژ) خودروی برقی

Exploiting V2G to optimize residential energy consumption with electrical vehicle (dis) charging

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برنامه‌ریزی چندمرحله‌ای توسعه‌ی سیستم توزیع ترکیب شده با DG

DG integrated multistage distribution system expansion planning

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بازیابی بار چندهدفه برای خاموشی سیستم توزیع دارای تولیدات پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک چندعامله

Multi-objective service restoration for blackout of distribution system with distributed generators based on multi-agent GA

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

آیا مشارکت واحد باید به صورت درون‌زاد در مدل‌های بهینه‌سازی برنامه‌ریزی انتقال توان بادی در نظر گرفته شود؟

Should unit commitment be endogenously included in wind power transmission planning optimisation models

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تاثیر عدم قطعیت پیش بینی اوضاع جوی بر روی روش کنترل پیش گویانه برای عملکرد سیستم های ساختمان

The effect of weather forecast uncertainty on a predictive control concept for building systems operation

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی باکتری: مبانی نظری، تحلیل و کاربردها

Bacterial foraging optimization algorithm: theoretical foundations, analysis, and applications

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: اسپرینگر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

آشنایی با ترانزیستورهای دوقطبی جانبی متقارن بر مبنای SOI به عنوان یک تکنولوژی منطقی دوقطبی مکمل

A Perspective on Symmetric Lateral Bipolar Transistors on SOI as a Complementary Bipolar Logic Technology

تاریخ: ۲۰۱۵

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی مشخصۀ ولتاژ تخلیۀ مقره‌های با برف تجمع یافته برای خطوط انتقال هوایی، بخش۳ -تست ولتاژ تخلیۀ مقیاس کامل ۱۵۴ کیلوولتی مقره‌های همراه با برف تجمع یافته

Evaluation of flashover voltage property of snow accreted insulators for overhead transmission lines, part III-154 kv full-scale flashover voltage test of snow accreted insulators

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع فعال با استفاده از روش مونت کارلو

Reliability assessment of active distribution system using Monte Carlo simulation method

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: Hindawi Publishing Corporation

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

اقدامات اختصاصی چهارمین گروه عملیاتی با انبوه ریز ذرات، بهینه سازی اساسی بازدارنده اعداد صحیح نا مشخص بر اساس برنامه جهانی

Activity assigning of fourth party logistics by particle swarm optimization-based preemptive fuzzy integer goal programming

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

طراحی کنترل کنندۀ STATCOM برای پایدارسازی سیستم قدرت با کمک کنترل زیربهینه و تخصیص قطب‌های نواری شکل

STATCOM controller design for power system stabilization with sub-optimal control and strip pole assignment

تاریخ: ۲۰۰۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کنترل STATCOM برای کاربردهای کنترل ولتاژ سیستم قدرت

STATCOM control for power system voltage control applications

تاریخ: ۲۰۰۰

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

چارچوب‌های مدیریت سرمایه برای عایق های ترکیبی مورد استفاده در هوای آزاد

Asset management frameworks for outdoor composite insulators

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کنترل یک سیستم تبدیل انرژی بادی مجهز به یک DFIG به منظور تولید توان راکتیو و بهبود کیفیت توان

Control of a wind energy conversion system equipped by a DFIG for active power generation and power quality improvement

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تشخیص مغناطیس‌زدایی در موتورهای سنکرون مغناطیس دائم تحت شرایط سرعت متغیر

Demagnetization diagnosis in permanent magnet synchronous motors under non-stationary speed conditions

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تاثیر شیارهای باز استاتور روی عملکرد یک آلترناتور خودکار آهن‌ربا دائم داخلی

Effect of open stator slots on the performance of an interior permanent magnet automotive alternator

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توزیع انرژی مبتنی بر کنترل‌کننده پیشگویانه یک سیستم توربین بادی/ فتوولتائیک/ هیدروژن/ هیبریدی باتری خارج از شبکه

Energy dispatching based on predictive controller of an off-grid wind turbine/photovoltaic/hydrogen/battery hybrid system

تاریخ: ۲۰۱۵

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

سیستم پیکربندی مجدد تحمل خطا برای کانورترهای چندسطحی نامتقارن با استفاده از کلیدهای دو سویه‌ی قدرت

Fault-tolerant reconfiguration system for asymmetric multilevel converters using bidirectional power switches

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

راهکاری با حداقل هزینه سیستم‌های قدرت ترکیبی فوتوولتائیک- دیزل- باتری برای مصرف‌کنندگان دوردست

Minimum cost solution of photovoltaic–diesel–battery hybrid power systems for remote consumers

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کنترل توان راکتیو ژنراتور بادی سنکرون مغناطیس دائم با مبدل ماتریسی

Reactive power control of permanent-magnet synchronous wind generator with matrix converter

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برنامه‌نویسی مخروطی مرتبه دوم برای پخش بار بهینه در شبکه‌های AC-DC نوع VSC

Second-order cone programming for optimal power flow in VSC-type AC-DC grids

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تحلیل برداری و کنترل جبران سازهای استاتیک VAR پیشرفته

Vector analysis and control of advanced static VAR compensators

تاریخ: ۱۹۹۳

پایگاه: IET

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

اثر پروفیل‌ها روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی AC ناشی از آلودگی مقره‌های بشقابی معلق سنگین‌وزن

Effect of profiles on ac contamination flashover performance of large-tonnage suspension disc insulators

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

افزایش امنیت سیستم نام دامنه با استفاده از فایروال پویا با عوامل شبکه

Enhancing DNS security using dynamic firewalling with network agents

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تعیین هویت گوینده مستقل از متن، توسط مدل های مخلوط گاوس ساختاری و شبکه های عصبی

Efficient text-independent speaker verification with structural gaussian mixture models and neural network

تاریخ: ۲۰۰۳

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بی سیم

Cluster-head election using fuzzy logic for wireless sensor networks

تاریخ: ۲۰۰۵

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

HISC: معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی

HISC: A computer architecture using operand descriptor

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تکنیک بهینه سازی آزاد مشتق برای کالیبراسیون مدل های صف بندی

A DFO technique to calibrate queueing models

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

راه حل مناسب برای جلوگیری از افزایش حملات به سیستم نام دامنه

A fair solution to DNS amplification attacks

تاریخ: ۲۰۰۷

پایگاه:  IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ

A secure domain name system based on intrusion tolerance

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه:  IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره

Age synthesis and estimation via faces: A survey

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه:  IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

همجوشی داده آسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل

Asynchronous Data Fusion With Parallel Filtering Frame

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه:  MECS

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

سیستم تشخیص پلک زدن چشم برای تعامل انسان و کامپیوتر

Eye-blink detection system for human–computer interaction

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه:  اسپرینگر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مفاهیم اصلی در مورد اعتماد و اطمینان به سیستم

Fundamental concepts of dependability

تاریخ: ۲۰۰۱

پایگاه:  گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

شبکه های عصبی آموزشی رقابتی پیشرفته در مورد تشخیص نفوذ در شبکه و شناسایی کلاهبرداری

Improved competitive learning neural networks for network intrusion and fraud detection

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه:  الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

الگوهای تناوبی اسنکرون داده کاوی در سری زمانی داده

Mining asynchronous periodic patterns in time series data

تاریخ: ۲۰۰۳

پایگاه:  IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مسائل مرتبط به مدل سازی تایید سخت افزاری در زبان برنامه نویسی الکترونیک

Modelling hardware verification concerns specified in the e language: an experience report

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: ACM

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه

Performance evaluation of fault tolerance techniques in grid computing system

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه:  الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی

Power efficient processor architecture and the Cell processor

تاریخ: ۲۰۰۵

پایگاه:  IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

آگاهی از شرایط به عنوان روش اندازه گیری عملکرد در فعالیت مشترک امنیت سایبری

Situational awareness as a measure of performance in cyber security collaborative work

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه:  IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

پروتکل کنترل نقل و انتقالات با پیمایش تطبیقی گذرگاه برای شبکه های بی سیم چند گرهی با ارتباط اینترنتی

TCP with gateway adaptive pacing for multihop wireless networks with Internet connectivity

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه:  الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدل زبانی پیگیری تاپیک برای تشخیص گفتار

Topic tracking language model for speech recognition

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه:  الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده فولادی دارای سیستم پانل برشی

Examination of DMT-based methods for evaluating the liquefaction potential of soils

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه:  اسپرینگر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

سیستم های میراگر ترکیبی در سکوهای جکت فراساحلی با عرشه شناور

Hybrid damping systems in offshore jacket platforms with float-over deck

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بررسی آزمایشگاهی پی های سطحی فراساحلی با باربری انتهایی معکوس

Experimental investigation of reverse end bearing of offshore shallow foundations

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: NRC research press

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

اثر آسیب موضعی بر رفتار یک پل خرپایی فولادی با مقیاس آزمایشگاهی

Effect of local damage on the behavior of a laboratory-scale steel truss bridge

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

طراحی کمانشی پل های قوسی مهارشده فولادی

Buckling design of steel tied-arch bridges

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

روش تحلیل پوش آور بر پایه پوش گسیختگی برای تحلیل تقریبی پاسخ لرزه ای سازه ها

Envelope‐based pushover analysis procedure for the approximate seismic response analysis of buildings

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: wiley

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

روانگرایی استاتیکی ماسه ها تحت شرایط سه محوری زه کشی نشده تحکیم یافته به صورت ایزوتروپیک و Ko

Static Liquefaction of Sands under Isotropically and K0-Consolidated Undrained Triaxial Conditions

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ظرفیت بلندشدگی شمع های تکی و گروه های شمع مدفون در خاک غیرچسبنده

Uplift capacity of single piles and pile groups embedded in cohesionless soil

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

رفتار نهایی لوله فولادی پرشده با بتن سبک مقاومت بالا

Ultimate Behavior of Lightweight High Strength Concrete Filled Steel Tube (LWHCFST

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی نیاز لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح(RC) با شکل پذیری متوسط با استفاده از روش های غیر خطی

Seismic demand evaluation of medium ductility RC moment frames using nonlinear procedures

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: اسپرینگر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

به کارگیری روش ضریب تغییر مکان برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های احداث شده در مکان های با خاک نرم

Implementation of Displacement Coefficient method for seismic assessment of buildings built on soft soil sites

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مشخصات گسیختگی برشی تیرورق های فولادی

Shear failure characteristics of steel plate girders

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

اثر اندرکنش های آب سطحی/ زیر زمینی روی مکان تالاب های با مشخصه های مختلف

The effect of surface/ground water interactions on wetland sites with different characteristics

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تحقیقات NMR روی تشکیل حفره و نفوذ آب در مصالح دیوار آب بند خود سخت شونده

NMR studies of pore formation and water diffusion in self-hardening cut-off wall materials

تاریخ: ۲۰۰۷

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدل ارزیابی بر اساس MODM برای کیفیت سرویس دهی اینترنت شی

MODM-based Evaluation Model of Service Quality in the Internet of Things

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تحلیل عدم امکان پذیری بر اساس هدف گذاری

Infeasibility resolution based on goal programming

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب حلال ها در مراحل اولیه توسعه فرآیند دارویی

Analytical hierarchy processes (AHP) for the selection of solvents in early stages of pharmaceutical process development

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

استفاده از AHP در تخصیص منابع

Using AHP for resource allocation problems

تاریخ: ۱۹۹۵

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تلفیق DEA و AHP با شبیه سازی کامپیوتر برای بهینه سازی و بهبود سیستم ریلی

Integration of DEA and AHP with computer simulation for railway system improvement and optimization

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعهء برنامه ریزی سلسله مراتبی فازی بر مبنای آنالیز های SWOT برای صنعت هواپیمایی در کشور ترکیه

Development of a fuzzy ANP based SWOT analysis for the airline industry in Turkey

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تصمیم گیری جنگل داری چندمعیاری فازی بر مبنای یک رویکرد VIKOR و AHPجامع

Fuzzy multiple criteria forestry decision making based on an integrated VIKOR and AHP approach

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

راهکار برنامه ریزی هدف برای حل مشکل طراحی شبکه با چندین هدف و بی ثباتی تقاضا

Goal programming approach to solving network design problem with multiple objectives and demand uncertainty

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

وایکور مبهم با کاربردی در برنامه ریزی منابع آب

Fuzzy VIKOR with an application to water resources planning

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

گسترش روش VIKOR در محیط فازی منطقی برای انتخاب ربات

Extension of VIKOR method in intuitionistic fuzzy environment for robot selection

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی و انطباق مدیریت دانش برای SMEs از طریق رویکرد جدید MCDM

Knowledge management adoption and assessment for SMEs by a novel MCDM approach

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

انتخاب شریک بهینه سازی در پروژه های خارج منبع IS/IT: تصمیم گیری استراتژیک VIKOR فازی

Optimizing partners’ choice in IS/IT outsourcing projects: The strategic decision of fuzzy VIKOR

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعه راهبرد سازمانی در مدیریت مسیر توزیع با کمک AHPفازی و TOPSIS فازی و طبقه بندی شده

Organizational strategy development in distribution channel management using fuzzy AHP and hierarchical fuzzy TOPSIS

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تصمیم‌گیری چند معیاری در انتخاب یک پروژه انرژی تجدیدپذیر در اسپانیا: روش ویکور

Multi-criteria decision-making in the selection of a renewable energy project in spain: The Vikor method

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

الگوی گروهی فازی برای ارزیابی سلامتی و ایمنی در کارخانجات بازیافت مواد زائد خطرناک

A fuzzy group Electre method for safety and health assessment in hazardous waste recycling facilities

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

اندازه گیری وابسته به بررسی رضایت مشتری در سرویس موبایل: دیدگاه VIKOR و بررسی عاطفی

Review-based measurement of customer satisfaction in mobile service: Sentiment analysis and VIKOR approach

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

شیوه ی بهینه سازی دسته ی ذره چندمنظوره‌ی جدید برای حل پایایی افزونگی (غیرضروری) مسائل اختصاصی

A new multi-objective particle swarm optimization method for solving reliability redundancy allocation problems

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدل انتقال چند منظوره با پارامترهای گنگ: اولویت گذاری بر اساس روش برنامه سازی با هدفی گنگ (فازی)

Multiobjective transportation model with fuzzy parameters: priority based fuzzy goal programming approach

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

طرح احیاء زمین و آباد سازی مجدد (LARAP) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در پروژه سد: مطالعه موردی سد موجور لومبوک تنگا در غرب منطقه نوسا تنگارا اندونزی

Land acquisition and resettlement action plan (LARAP) of Dam Project using Analytical Hierarchical Process (AHP): A case study in Mujur Dam, Lombok Tengah District-West Nusa Tenggara, Indonesia

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

صحت موازنه ای، پیچدگی و توجیه پذیری در تصمیم گیری اعتبار مشتری: روش رده بندی AC-TOPSIS

Balancing accuracy, complexity and interpretability in consumer credit decision making: A C-TOPSIS classification approach

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

چهارچوب MCDM تصادفی در زیر ساخت همگرا

Stochastic MCDM Framework Over Converged Infrastructure

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy-AHP) برای الویت بندی گزینه های رضایت مشتری جهت برنامه ریزی برای رسیدن به هدف توسعه محصول خودرو

A fuzzy-AHP approach to prioritization of CS attributes in target planning for automotive product development

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کاربرد برنامه نویسی هدف در تصمیم گیری انتخاب پروژه – یک مطالعه موردی ازصنعت استخراج زغال سنگ هند

Application of goal programming in project selection decision—A case study from the Indian coal mining industry

تاریخ: ۱۹۹۵

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برنامه نویسی (برنامه ریزی) موازنه ندیر: مدلی برای بهینه سازی مسئله مجموعه اوراق بهادار چند هدفی

Nadir compromise programming: A model for optimization of multi-objective portfolio problem

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

چند انتخاب صحیح و ترکیبی بهینه سازی در برنامه ریزی هدف دار برای مشکلات کنونی در یک شرکت قند و اتانول چابک

Multi-choice mixed integer goal programming optimization for real problems in a sugar and ethanol milling company

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

روش الگوریتمی برای گسترشTOPSISدر رابطه با مشکلات تصمیم گیری از طریق داده قدر مطلقی

An algorithmicmethod to extend TOPSIS for decision-making problems with interval data

تاریخ: ۲۰۰۶

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

استفاده از AHP و L.P. (برنامه ریزی خطی) برای انتخاب بهترین گزینه ها بر مبنای تحلیل شکاف

Using AHP and LP for choosing the best alternatives based the gap analysis

تاریخ: ۲۰۰۷

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقایسه موفقیت وب سایت در شرایط استخدام الکترونیکی: روش پروسه شبکه تحلیلی (ANP)

Website success comparison in the context of e-recruitment: An analytic network process (ANP) approach

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کاربرد طراحی شفاف و متر تاپسیس تحت محیط فازی به منظور پیشنهاد استراتژی های رقابتی در مخازن بندرگاه های ترکیه در شبکه حمل و نقل دریایی

Application of axiomatic design and TOPSIS methodologies under fuzzy environment for proposing competitive strategies on Turkish container ports in maritime transportation network

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدل TOPSIS فازی از طریق آزمایش مجذور برای انتخاب منبع اطلاعات

A fuzzy TOPSIS model via chi-square test for information source selection

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعه ی فاصله ی مستقیم از مدل TOPSIS

A direct interval extension of TOPSIS method

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

فرایند تصمیم گیری گروهی برای انتخاب تامین کننده با VIKOR تحت محیط فازی

Group decision making process for supplier selection with VIKOR under fuzzy environment

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کاربرد روش های تاپسیس(TOPSIS) فازی برای ارزشیابی مزایای رقابتی بازارهای اینترنتی

Using fuzzy TOPSIS method for evaluating the competitive advantages of shopping websites

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تصمیم گیری گروهی فازی انتقالی چند معیاری با ارزش زمانی با TOPSIS انتگرالی چوکه

A multi-criteria interval-valued intuitionistic fuzzy group decision making with Choquet integral-based TOPSIS

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی آسیب پذیری به سیل فضائی صحیح برای رودخانه هان با استفاده از TOPSIS فازی همراه با مجموعه سطح برش α

Robust spatial flood vulnerability assessment for Han River using fuzzy TOPSIS with α-cut level set

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

به دست آوردن مرتبه اولویت تجهیزات معادن روباز از طریق روش های MADM: استفاده از روش ویکور (VIKOR) اصلاح شده

Deriving preference order of open pit mines equipment through MADM methods: Application of modified VIKOR method

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی ترکیبی کیفیت زیست محیط با استفاده از تلفیق روش های AHP و GIS، مطالعه ای موردی از استان هونان چین

Combining AHP with GIS in synthetic evaluation of eco-environment quality—a case study of Hunan Province, China

تاریخ: ۲۰۰۷

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برنامه ریزی زنجیره تامین واگرای مبتنی بر مزیت رقابتی در محیط جهانی توام با ریسک: روش برنامه ریزی هدف فازی DEMATEL-ANP

Activity-based divergent supply chain planning for competitive advantage in the risky global environment: A DEMATEL-ANP fuzzy goal programming approach

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برنامه ریزی چند فازی آرمانی به کار گرفته شده TFT-LCD برای انتخاب تامین کننده بوسیله تولید کنندگان پایین دست

Fuzzy multiple goal programming applied to TFT-LCD supplier selection by downstream manufacturers

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برنامه ریزی انرژی تجدید پذیر چند معیاری با استفاده از روش گنگ مجتمع VIKOR و AHP

Multicriteria renewable energy planning using an integrated fuzzy VIKOR & AHP methodology: The case of Istanbul

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

راهبرد ترکیبی برای انتخاب تجهیزات: متد اف پرومتی و متد صفر، یک برنامه ریزی هدف

A combined approach for equipment selection: F-PROMETHEE method and zero–one goal programming

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بکارگیری تجزیه و تحلیل SWOT و فرآیند AHP بصورت تلفیقی: مورد پژوهی برای یک شرکت تولید کننده

Application of combined SWOT and AHP: a case study for a Manufacturing Firm

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

فرایند تصمیم گیری گروهی برای مشکل انتخاب شرکت بیمه با روش ویکور تحت محیط فازی

Group decision making process for insurance company selection problem with extended VIKOR method under fuzzy environment

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

پژوهش در مورد موقعیت فعلی کارگران روستایی در صنعت ساختمان بر اساس روش AHP

Research on the current situation of peasant-workers in construction industry based on AHP

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدل MCDM پیوندی جدید برای ترکیب DANP با VIKOR به منظور بهبود تجارت فروشگاه های الکترونیکی

A new hybrid MCDM model combining DANP with VIKOR to improve e-store business

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

پیامدهای تصمیم گیری بر روی تجارت و کسب وکار با چشم انداز دور اندیشی; کاربرد مدل MCDM جدید هیبریدی(پیوندی) در مکان یابی مرکز خرید

Decision making on business issues with foresight perspective; an application of new hybrid MCDM model in shopping mall locating

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بهینه سازی ترکیب خوراک دام با استفاده از برنامه ریزی هدف

Optimization of livestock feed blend by use of goal programming

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی عملکرد به روش محاسباتی نرم از طریق MCDM و بر اساس اعداد فازی با ارزش بازه ای

A soft computing method of performance evaluation with MCDM based on interval-valued fuzzy numbers

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کاربرد روش دلفی-AHP جهت اولویت بندی چرخه بازیافت WEEE به عنوان ابزار تصمیم گیری مدیریت ضایعات

Application of Delphi-AHP methods to select the priorities of WEEE for recycling in a waste management decision-making tool

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

عوامل اصلی تاثیر گذار در صنعت مسکن شهر ووهان براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

on Influence Factors of Wuhan Housing Industry Based on the AHP

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعه ی روش VIKOR برای تصمیم گیری پویا بر مبنای ویژگی های چندگانه ی منطق فازی شهودی

Extension of the VIKOR method to dynamic intuitionistic fuzzy multiple attribute decision making

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تصمیم گیری در مدیریت پروژه چند هدفه فازی با استفاده از رویکرد هدف برنامه ریزی فازی دو مرحله ای

Fuzzy multi-objective project management decisions using two-phase fuzzy goal programming approach

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدل ارزیابی هوش تجارت برای سیستم های تجاری با استفاده از TOPSIS مبهم

Evaluation model of business intelligence for enterprise systems using fuzzy TOPSIS

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعه ی روش TOPSIS در ارتباط با مسائل مربوط به تصمیم گیری در محیط شهودی مبهم بر مبنای فواصل ارزش گذاری

Extension of the TOPSIS method for decision making problems under interval-valued intuitionistic fuzzy environment

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

انتخاب ماتریال برای اجزاء دنده ای جهت تعویض کامل زانو با استفاده VIKOR همه جانبه

Material selection for femoral component of total knee replacement using comprehensive VIKOR

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

انتخاب مدیران حمایتی(پشتیبانی) با استفاده از گسترش روش فازی تاپسیس

Support managers’ selection using an extension of fuzzy TOPSIS

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

گسترش TOPSIS برای مشکلات تصمیم گیری با داده ها فاصله ای: بازدهی فاصله ای

Extension of TOPSIS for decision-making problems with interval data: Interval efficiency

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تجزیه و تحلیل مقایسه ای SAW و TOPSIS بر اساس مجموعه های فازی ارزش گذاری شده بازه ای: بحث در مورد توابع امتیاز و محدودیت های وزن

Comparative analysis of SAW and TOPSIS based on interval-valued fuzzy sets: Discussions on score functions and weight constraints

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

فرموله سازی برنامه ریزی هدف چند انتخابی بر اساس تابع عددی سازی مخروطی

Multi-choice goal programming formulation based on the conic scalarizing function

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برنامه ریزی فازی هدف مدار- رویکردی پارامتریک

Fuzzy goal programming–A parametric approach

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعه روش VIKOR برای حل مشکلات تصمیم گیری گروهی چند معیاره و اطلاعات زبانی

Extension of VIKOR method for multi-criteria group decision making problem with linguistic information

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

روش کمکی جدایی ناپذیر برای مواد انتخابی مبنی بر توسعه ی وضعیت کار و الگوریتم جامع ویکور

Integral aided method for material selection based on quality function deployment and comprehensive VIKOR algorithm

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

به سوی ترکیب خدمات هوشمند شبکه در ابر

Towards network-aware service composition in the cloud

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: acm

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

رویکرد ابتکاری درجات قدرت در تصمیم گیری چند معیاری مبنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP): اولویت بندی اعمال و فعالیت های بشردوستانه مختلف و ناملموس

An innovative orders-of-magnitude approach to AHP-based mutli-criteria decision making: Prioritizing divergent intangible humane acts

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی): ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

Operations Research: The Productivity Engine

تاریخ: ۲۰۰۰

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

سرویس آگاه از خدمات سرویس دهی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، قرار گرفته شده در محاسبات ابری

Genetic algorithm based QoS-aware service compositions in cloud computing

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: اسپرینگر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

نوآوری در قیمت گذاری خرده فروشی و تبلیغ ها در این زمینه

Innovations in retail pricing and promotions

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

روش PWM چندسطحی حذف هارمونیک انتخابی در اینورترهای ولتاژ با اتصال سری

Multilevel selective harmonic elimination PWM technique in series-connected voltage inverters

تاریخ: ۲۰۰۰

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کنترل فرکانس در میکروشبکه ترکیب شده با سیستم الکترولایزر و کنترل کننده PI فازی

Frequency control in micro-grid power system combined with electrolyzer system and fuzzy PI controller

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدیریت احتمالی انرژی و عملکرد یک میکروشبکه شامل تولید بادی، فتوولتائیک، سلول سوختی و دستگاه های ذخیره انرژی بر اساس روش تقریب و الگوریتم جستجوی خودتطبیق گرانشی

Probabilistic energy and operation management of a microgrid containing wind/photovoltaic/fuel cell generation and energy storage devices based on point estimate method and self-adaptive gravitational search algorithm

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

عیب یابی تجهیزات الکتریکی بوسیله دوربین حرارتی

Diagnostics of electric equipments by means of thermovision

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

حذف هارمونیک فعال با فرکانس سوئیچینگ کاهش یافته برای مبدل های چندسطحی

Reduced switching-frequency active harmonic elimination for multilevel converters

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

عملکرد اندازه گیری شده در مقابل عملکرد پیش بینی شده ی ساختمان های یکپارچه با فتوولتائیک

Measured versus predicted performance of building integrated photovoltaics

تاریخ: ۲۰۰۲

پایگاه: ASME

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

طراحی یک تقویت کننده نویز پایین بخش ورودی با پایداری بدون قید و شرط برای باند فرکانسی ۲٫۴GHz ISM

An Unconditionally Stable Front End Low Noise Amplifier Design for 2. 4 GHz ISM Band

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

طراحی کنترل کننده PID برای سیستم های چندمتغیری توزیع شده

PID controller design for disturbed multivariable systems

تاریخ: ۲۰۰۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

آینه جریان جدید توان پایین عملکرد بالا با امپدانس خروجی بالا و compliance فوق العاده زیاد

A novel ultra-high compliance, high output impedance low power very accurate high performance current mirror

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

آینه جریان توان پایین با امپدانس ورودی بسیار کم

Very low input impedance low power current mirror

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: اسپرینگر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک روش تخصیص کانال هیبرید با استفاده از استراتژی تکاملی کارآمد در شبکه های موبایل

A hybrid channel assignment approach using an efficient evolutionary strategy in wireless mobile networks

تاریخ: ۲۰۰۵

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک روش یکپارچه برای حل معادلات حذف هارمونیک در مبدل های چندسطحی

A unified approach to solving the harmonic elimination equations in multilevel converters

تاریخ: ۲۰۰۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مبدل های چندسطحی هیبرید: تحلیل یکپارچه و ملاحظات طراحی

Hybrid multilevel converters: Unified analysis and design considerations

تاریخ: ۲۰۰۷

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کاهش بهینه هارمونیک برای مبدل های چندسطحی با محدوده گسترده ای از شاخص های مدولاسیون

Optimum harmonic reduction with a wide range of modulation indexes for multilevel converters

تاریخ: ۲۰۰۲

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مبدل های چندسطحی برای درایوهای الکتریکی بزرگ

Multilevel converters for large electric drives

تاریخ: ۱۹۹۹

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

حذف هارمونیک ها در یک مبدل چندسطحی با استفاده از تئوری چندجمله ای های متقارن و برآیندها

Elimination of harmonics in a multilevel converter using the theory of symmetric polynomials and resultants

تاریخ: ۲۰۰۵

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک مبدل DC-AC چندسلولی جدید برای کاربرد در سیستم های انرژی تجدیدپذیر

A novel multicell DC-AC converter for applications in renewable energy systems

تاریخ: ۲۰۰۲

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک روش بهینه مدولاسیون ترکیبی برای مبدل کسکید هفت سطحی مبتنی بر STATCOM

An optimal combination modulation strategy for a seven-level cascade multilevel converter based STATCOM

تاریخ: ۲۰۰۶

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کاهش بهینه هارمونیک با محدوده وسیع شاخص های مدولاسیون برای مبدل های چندسطحی

Optimum harmonic reduction with a wide range of modulation indexes for multilevel converters

تاریخ: ۲۰۰۲

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بهینه‌سازی هارمونیکی مبدل‌های چندسطحی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک

Harmonic optimization of multilevel converters using genetic algorithms

تاریخ: ۲۰۰۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

نوع جدید STATCOM مبتنی بر اینورترهای منبع ولتاژ با SPWM تک قطبی با فاز شیفت یافته

A new type of STATCOM based on cascading voltage-source inverters with phase-shifted unipolar SPWM

تاریخ: ۱۹۹۹

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک روش مدولاسیون جدید برای کاهش ولتاژ های مد مشترک در اینورترهای چندسطحی

A new modulation method to reduce common-mode voltages in multilevel inverters

تاریخ: ۲۰۰۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک روش ساده برای بدست آوردن زاویه هدایت در یک اینورتر کسکید با استفاده از موج های پالس پله ای

A simple method for acquiring the conducting angle in a multilevel cascaded inverter using step pulse waves

تاریخ: ۲۰۰۵

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بهینه سازی هارمونیکی مبدل های چندسطحی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک

Harmonic optimization of multilevel converters using genetic algorithms

تاریخ: ۲۰۰۴

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بررسی عملکرد و ماندگاری ماژول های فوتوولتاییک پس از قرار گرفتن بلندمدت در معرض نور

Photovoltaic module performance and durability following long-term field exposure

تاریخ: ۲۰۰۰

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

طراحی تمام جمع کننده های مقاوم و انرژی کارآمد برای طراحی های زیرمیکرون با استفاده از سبک منطق CMOS هیبرید

Design of robust, energy-efficient full adders for deep – submicrometer design using hybrid – CMOS logic style

تاریخ: ۲۰۰۶

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

روش بهینه سازی بعد متغیر برای حل مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها

A variable-dimension optimization approach to unit commitment problem

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

راه کارهای انتقال پیشرفته برای مزرعه های بادی غیرساحلی

Advanced transmission solutions for offshore wind farms

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تاثیر فصلی نشست غبار روی یک میدان کلکتور لوله ای تحت خلاء بر عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی

Seasonal effect of dust deposition on a field of evacuated tube collectors on the performance of a solar desalination plant

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

نشست رسوبات بادی روی سلول های خورشیدی فتوولتائیک: اثرات سرعت باد و شدت غبار هوابرد بر عملکرد سلول

Aeolian dust deposition on photovoltaic solar cells: the effects of wind velocity and airborne dust concentration on cell performance

تاریخ: ۱۹۹۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک تقویت کننده کم نویز توان پایین برای کاربردهای ثبت عصبی

A low-power low-noise CMOS amplifier for neural recording applications

تاریخ: ۲۰۰۳

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

سلول های تمام جمع کننده ی دینامیک چندخروجی و NP-CMOS سرعت بالا

High speed NP-CMOS and multi-output dynamic full adder cells

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

اثر پارامترهای اتصال HVAC بر روی نوسان درون ناحیه ای

Impacts of HVAC interconnection parameters on inter-area ocsillation

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کنترل تولید پراکنده برای پشتیبانی بسامد

Distributed generation control for frequency support

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

شارژهای باتری برای خودروهای برقی

Battery chargers for electric vehicles

تاریخ: ۲۰۰۰

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تحلیل توان جبران سازهای استاتیک VAr

Power analysis of static VAr compensators

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک روش یکپارچه برای حل مسئله پخش بار در سیستم های قدرت شامل مزرعه های بادی

A unified approach for the solution of power flows in electric power systems including wind farms

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقایسه پیاده سازی FPGA برای دو الگوریتم PWM چند سطحی بردار فضایی

Comparison of the FPGA implementation of two multilevel space vector PWM algorithms

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کنترل کننده های مرتبه کسری: روش هایی برای سنتز و کاربرد آن ها

The fractional-order controllers: Methods for their synthesis and application

تاریخ: ۲۰۰۰

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مرکز کنترل کیفیت توان برای میکروشبکه

Power quality control center for the microgri system

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدلسازی طراحی سیستم سطح بالا و مسئله در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها برای یک میکروشبکه

Modelling high level system design and unit commitment for a microgrid

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک مدل قابلیت اطمینان مزرعه های بادی بزرگ برای مطالعات کفایت سیستم

A reliability model of large wind farms for power system adequacy studies

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کنترل مود فازی لغزشی با مولفه اضافی کنترل فازی

Fuzzy sliding mode control with additional fuzzy control component

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تشخیص خطای ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تحلیل پاسخ فرکانسی بهبود یافته

Fault diagnosis of a power transformer using an improved frequency-response analysis

تاریخ: ۲۰۰۵

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کنترل و مدیریت توان میکروشبکه های تغذیه شده با مبدل

Control and power management of converter fed microgrids

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

پیکربندی های بهینه برای آرایه های فازی استاتیک و چرخان

Optimum configurations for static and rotating phased arrays

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدلسازی سیم پیچ ترانسفورماتور قدرت برای آشکارسازی تغییر شکل بر اساس تحلیل پاسخ فرکانسی

Modeling of a power transformer winding for deformation detection based on frequency response analysis

تاریخ: ۲۰۰۷

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تولید توان کیفیت بالا بوسیله کنترل توزیعی یک میکروشبکه پارک توان

High-quality power generation through distributed control of a power park microgrid

تاریخ: ۲۰۰۶

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک رادار آرایه فازی موج میلیمتری با توان مگاوات

A megawatt power millimeter-wave phased-array radar

تاریخ: ۲۰۰۰

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

پرسشنامه‌ها

محصولات پرفروش

محصولات جدید

آخرین مطالب وبلاگ