نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) در بخش تولید از منطقه ساحل شرق مالزی: یک مقاله مفهومی

The Role of Accounting Services and Impact on Small Medium Enterprises (SMEs) Performance in Manufacturing Sector from East Coast Region of Malaysia: A Conceptual Paper

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

حسابداری در رسانه

Accounting in the media

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: امرالد

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

اختلافات تطبیق: نقش حسابداری در سقوط سپرده های امانی سرخپوستان آمریکا

Reconciling conflict: The role of accounting in the American Indian Trust Fund debacle

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تحقیق حسابداری و منفعت عمومی

Editorial Accounting research and the public interest

تاریخ: ۲۰۰۵

پایگاه: امرالد

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

پرسشنامه‌ها

محصولات پرفروش

محصولات جدید

آخرین مطالب وبلاگ