چهارچوب MCDM تصادفی در زیر ساخت همگرا

Stochastic MCDM Framework Over Converged Infrastructure

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

پیامدهای تصمیم گیری بر روی تجارت و کسب وکار با چشم انداز دور اندیشی; کاربرد مدل MCDM جدید هیبریدی(پیوندی) در مکان یابی مرکز خرید

Decision making on business issues with foresight perspective; an application of new hybrid MCDM model in shopping mall locating

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی عملکرد به روش محاسباتی نرم از طریق MCDM و بر اساس اعداد فازی با ارزش بازه ای

A soft computing method of performance evaluation with MCDM based on interval-valued fuzzy numbers

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقاله مهندسی

مقاله مدیریت و حسابداری