ارزش سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل تکنیکی در بازار سهام تایوان

Value investing and technical analysis in Taiwan stock market

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) در بخش تولید از منطقه ساحل شرق مالزی: یک مقاله مفهومی

The Role of Accounting Services and Impact on Small Medium Enterprises (SMEs) Performance in Manufacturing Sector from East Coast Region of Malaysia: A Conceptual Paper

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم قیمت گذاری، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط می باشند؟ مورد مطالعه، مکزیک

Is the activity based costing system a viable instrument for small and medium enterprises? The case of Mexico

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

دیدگاهی از حسابداری مدیریت در رابطه با امنیت

A management accounting perspective on safety

تاریخ: ۲۰۱۵

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و بحران کنونی

The Role of Internal Audit regarding the Corporate Governance and the Current Crisis

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

پایایی و تغییر در حسابداری مدیریت برحسب زمان- شواهدی از گینس در طول یک قرن و یا بیشتر

Stability and change in management accounting over time—A century or so of evidence from Guinness

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

A comparison of fixed and dynamic pricing policies in revenue management

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از DEA فازی

The analysis of bank business performance and market risk—Applying Fuzzy DEA

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ریسک سود مازاد، ارزش‌ های ذاتی و قیمت‌ های سهام

Residual income risk, intrinsic values, and share prices

تاریخ: ۲۰۰۳

پایگاه: گیل

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

Efficiency analysis of cross-region bank branches using fuzzy data envelopment analysis Applied Mathematics and Computation

تاریخ: ۲۰۰۶

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائی های اعتباری

The implications of the new capital adequacy rules for portfolio management of credit assets

تاریخ: ۲۰۰۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت

Initial Public Offerings and the Role of the Management Accountant

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: ابسکو

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

حسابداری در رسانه

Accounting in the media

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: امرالد

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ریسک کشور، اندازه کشور و رقابت مالیاتی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی

Country risk, country size, and tax competition for foreign direct investment

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برون سپاری ـ مزایا و ریسک ها

Outsourcing—The benefits and the risks

تاریخ: ۲۰۰۶

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟

?Does management accounting play role in planning process

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقررات زدایی، تغییرات تکنولوژیکی و عملکرد وام ‏دهی- تجاری بانک های بزرگ و کوچک

Deregulation, technological change, and the business-lending performance of large and small banks

تاریخ: ۲۰۰۵

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی: یافته های اولیه و توصیه هایی برای تحقیقات آتی

Knowledge creation for practice in public sector management accounting by consultants and academics: Preliminary findings and directions for future research

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

سقوط در بازارهای مالی کارامد: نقش بنیادگرایان در ایجاد نوسانات

Financial crises in efficient markets: How fundamentalists fuel volatility

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ساختارهای حکومت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

Governance structures and accounting at large municipalities

تاریخ: ۲۰۰۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

اختلافات تطبیق: نقش حسابداری در سقوط سپرده های امانی سرخپوستان آمریکا

Reconciling conflict: The role of accounting in the American Indian Trust Fund debacle

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بینش های اساسی در حسابداری اسلامی معاصر

Critical insights into contemporary Islamic accounting

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تأثیر شیوه های تولید ناب بر گردش موجودی

The impact of lean practices on inventory turnover

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

گزارش آنلاین: حسابداری در جامعه الکترونیکی

Online reporting: accounting in cybersociety

تاریخ: ۲۰۰۶

پایگاه: امرالد

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟ شواهد برگرفته از کارخانجات تولیدی در میشیگان

Do environmental audits improve long-term compliance? Evidence from manufacturing facilities in Michigan

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: اسپیرینگر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تحقیق حسابداری و منفعت عمومی

Editorial Accounting research and the public interest

تاریخ: ۲۰۰۵

پایگاه: امرالد

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

پرسشنامه‌ها

محصولات پرفروش

محصولات جدید

آخرین مطالب وبلاگ